c S
Izbor dana

Visina jamstva

18.06.2024 08:00 Sud treba ocijeniti je li ponuđeni iznos jamstva dovoljna garancija da bi se osumnjičenik poslije odazvao pozivima suda, sve vodeći računa o težini kaznenog djela za koje se okrivljenik osnovano sumnjiči i zapriječenoj kazni.