c S
Izbor dana

Uzastopni ugovor sklopljen prije isteka prethodnog

09.04.2024 08:00 U skladu sa Zakonom o radu, s istim radnikom se smije sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine. Također, svaka izmjena odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora, smatra se sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.