c S
Izbor dana

Pravo na stambeno zbrinjavanje - odgovarajući stan

26.04.2024 08:00 Suvlasništvo na stanu površine 47m² nije zapreka za stambeno zbrinjavanje dvočlanog domaćinstva tužiteljice jer se njen suvlasnički dio ne smatra odgovarajućim za dvočlano domaćinstvo.