c S
Izbor dana

Mjere zaštite kulturnog dobra

11.06.2024 08:00 Tužiteljica prije podnošenja tužbe prvostupanjskom upravnom sudu nije koristila redovni pravni lijek (žalbu) protiv prvostupanjskog rješenja kojim je pravnoj osobi, vlasniku dijela povijesnog vrta naložena obnova i sanacija tog povijesnog vrta kao mjera zaštite kulturnog dobra, pa je osnovano sud njenu tužbu odbacio.