c S
Izbor dana

Pravna snaga nalaza i mišljenja vještaka

03.08.2022 07:22 Suglasno mišljenje vještaka nije obavezno za sud, niti je sud vezan za mišljenje pojedinih vještaka, već nalaz i mišljenje vještaka predstavlja dokazno sredstvo koje je sud slobodan cijeniti prema svome uvjerenju.