c S
Izbor dana

Određivanje restitucije uz odnos cijene popravka naspram cijene novih dijelova

05.07.2022 07:42 Kada trošak popravka rabljenog motora iznosi otprilike 50% vrijednosti istovjetnog novog motora, a vrijednost tog rabljenog motora je bila 20% cijene istovjetnog novog motora, valjana je odluka suda da se cijena popravka utvrdi prema cijeni koštanja novih dijelova koji se moraju ugraditi pri popravku tog rabljenog motora te pripadajuću cijenu rada.