c S
Izbor dana

Stranačka nesposobnost

29.06.2022 07:33 Stranačka nesposobnost stranke u trenutku podnošenja tužbe predstavlja neotklonjiv nedostatak.