c S
Izbor dana

Odstupanje od glavnog projekta na zahtjev naručitelja

27.06.2022 07:36 Kada nakon sklapanja ugovora dođe do izmjene glavnog projekta na zahtjev naručitelja, tada izvođač ne mora imati pisanu suglasnost za dodatne radove obuhvaćene izmjenom projekta.