c S
Izbor dana

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu

24.05.2022 07:16 Modernizira se poslovanje javnih bilježnika uvođenjem elektroničkih javnobilježničkih isprava te se nastoji osigurati veća dostupnost javnobilježničkih usluga u mjestima u kojima nije osnovano utvrditi sjedište javnog bilježnika kroz određivanje obavljanja uredovnih dana po službenoj dužnosti. Zakonom se jasnije propisuju pojedina pitanja koja se odnose na javnobilježničku službu, kao što su ona o nespojivosti obavljanja drugih poslova, odsutnosti i spriječenosti za rad te zamjeni javnih bilježnika, o pečatima i potpisima, osiguranju prostora i opreme za rad te pisanju javnobilježničkih isprava. Zakon stupa na snagu 28. svibnja 2022. godine.