c S
Izbor dana

Visina naknade za odvjetnika kao privremenog zastupnika

26.05.2022 07:24 Odvjetniku kao privremenom zastupniku stranke pripada pravo na nagradu u iznosu od 50% nagrade za radnje koja bi mu inače pripadale kao punomoćniku sukladno Odvjetničkoj tarifi.