c S
Izbor dana

Razrješenje stalnog sudskog vještaka

20.01.2022 07:33 Za stalnog sudskog vještaka može se iznimno imenovati i osoba koja u trenutku imenovanja ima završenu srednju školsku spremu i određen broj godina rada u toj struci te ima pravo te poslove obavljati do isteka roka na koje je imenovana uvažavajući načelo legitimnog očekivanja.