c S
Izbor dana

Utvrđivanje prava vlasništva

18.01.2022 07:34 Na nekretnini koja je oduzeta prijašnjem vlasniku, a zatim preuređena u zdravstvenu ustanovu, Republika Hrvatska ne može steći pravo vlasništva jer se ne radi o povratu oduzete imovine, već o postupku priznanja prava vlasništva, a također se ne radi o prostoru koji se koristi za obavljanje djelatnosti državne vlasti, odnosno vlasti jedinice lokalne samouprave.