c S
Izbor dana

Ukidanje klauzule pravomoćnosti

29.11.2021 07:21 Sadržaj dostavnice, kao javne isprave koja uživa zakonom predviđenu oborivu presumpciju istinitosti, se može pobijati uz tvrdnju kako je neistinit. No, tko pobija istinitost sadržaja dostavnice je u obvezi predložiti dokaze za svoje tvrdnje.