c S
Izbor dana

Vezanost parničnog suda za osuđujuću kaznenu presudu

26.11.2021 07:25 Parnični sud je prilikom utvrđivanja činjenica vezan za pravomoćnu osuđujuću presudu kaznenog suda u pogledu postojanja kaznenog djela i kaznene odgovornosti okrivljenika, pa će upravo stoga parnični sud utvrditi kao činjenicu da je tuženik krivotvorio ugovor o kupoprodaji, kada uvidom u kaznenu presudu utvrdi da je tuženik kao okrivljenik osuđen zbog kaznenog djela sprječavanja dokazivanja na način da je krivotvorio spomenuti ugovor o kupoprodaji. Posljedično tom utvrđenju će parnični sud utvrditi da takav krivotvoreni ugovor ne proizvodi pravne učinke.