c S
Izbor dana

Obavijest o cesiji

25.11.2021 07:34 Cesija tražbine koju izvrši vjerovnik će biti valjana i u slučaju kada o istoj nije bio obaviješten dužnik, a za cesiju tražbine nije potreban pristanak dužnika predmetne tražbine. No, neovisno o navedenome, dotadašnji vjerovnik tražbine je dužan uputiti obavijest dužniku o izvršenoj cesiji.