c S
Izbor dana

Odgoda ovrhe uslijed ustavne tužbe

24.11.2021 07:28 Podnošenjem ustavne tužbe protiv rješenja o ovrsi i protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je potvrđeno to rješenje o ovrsi - ovršenik nije ispunio zakonom predviđeni uvjet za odgodu ovrhe u smislu podnošenja pravnog lijeka. Dakle, ustavna tužba se u ovoj situaciji neće smatrati pravnim lijekom.