c S
Izbor dana

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

12.10.2021 07:34 Bol u križima koja se kod tužitelja ispoljila na poslu, nakon koje mu je pružena hitna medicinska pomoć, uzrokovana je degenerativnim promjenama kralježnice i ne smatra se ozljedom na radu jer se radi o kroničnoj bolesti koja je nastala ranije.