c S
Izbor dana

Ocjena vjerojatnosti uspjeha u sporu kao uvjet određivanja prethodne mjere

16.08.2021 07:30 U postupku po žalbi protiv rješenja o određivanju prethodne mjere po čl. 501.a ZPP-a, drugostupanjski sud se ne može upuštati u ocjenu merituma spora, već samo u ocjenu postojanja uvjeta za određivanje prethodne mjere. Pravo ocjene vjerojatnosti tuženikovog uspjeha u sporu, kao jednog od uvjeta za određivanje prethodne mjere, pripada isključivo prvostupanjskom sudu (te sudu koji odlučuje o žalbi protiv presude), i svaka drugačija ocjena u ovom postupku predstavljala bi prejudiciranje konačnog ishoda parnice.