c S
Dnevne novosti

Sabor danas o zdravstvenim zakonima

16.03.2023 08:11 MEDICINA
ZAGREB, 15. ožujka 2023. (Hina) - Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o izmjenama dvaju zakona koje predstavljaju pravni okvir za daljnju reformu zdravstva, riječ je o izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti i obveznom zdravstvenom osiguranju.

Slijedom njih, osnivačka se prava općih bolnica s jedinica lokalne samouprave prenose na državu, što će u slučaju općih bolnica, omogućiti objedinjenu javnu nabavu, uspostavit će se nova kategorizacija bolnica i formirati centri izvrsnosti. Kako bi se osigurala uključenost jedinica lokalne samouprave u rad općih bolnica predviđeno je da one daju mišljenje u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja opće bolnice na svom području.

Mijenja se i model ugovaranja s bolnicama, težište će biti na kvaliteti rada i rezultatima, a ne na kvantiteti i limitima. Predlaže se i povećanje maksimalnog iznosa participacije pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite s 2000 kuna na 4000 kuna, te znatno proširivanje djelatnosti domova zdravlja. Svaka županija imat će po jedan dom zdravlja, koji će moći imati i svoje podružnice ako se radi o otocima. Domovi zdravlja trebali bi dobiti psihološke, logopedske i druge specijalističke usluge.