c S
Dnevne novosti

DKOM više 'zaradi' nego troši

09.04.2021 07:15 ZAGREB, 8. travnja 2021. (Hina) - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) u 2019. zaprimila je 1. 194 žalbe, na ime naknada za pokretanje žalbenog postupka u državni je proračun uplaćeno 17 milijuna kuna, što je 6, 8 milijuna više od sredstva planiranih za rad Komisije, rečeno je u četvrtak u Hrvatskom saboru.

Tu je državni proračun u plusu, istaknula je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Nataša Mikuš Žigman koja je Saboru predstavila izmjene Zakona o DKOM-u kojima se uređuju prava i obveze članova Komisije. Njihova materijalna prava ni na koji način ne prelaze prava koja imaju ostali zaposlenici DKOM-a, a koji su državni službenici, odgovorila je Damiru Habjanu (HDZ) koji je kazao kako se stječe dojam da se članovima daju neka nova materijalna prava. 

Državna tajnica objašnjava kako se zakonskim izmjenama uređuje da članovi DKOM-a imaju pravo na godišnji odmor, bolovanje, naknadu troškova prijevoza na posao, za službena  putovanja i putne troškove. Propisuju im se i druga njihova prava, kao što su naknada plaće nakon prestanka mandata, pravo da biraju hoće li po prestanku mandata primati naknadu plaće ili se vratiti na rad. Kao način odabira kandidata za članove Komisije propisuje se javni poziv, definiraju okolnosti kada Vlada može predložiti imenovanje vršitelja dužnosti člana DKMO-a. Komisija, naime, ima devet članova od kojih je jedan predsjednik, a dva su zamjenici predsjednika. Imenuje ih Sabor na prijedlog Vlade na mandat od pet godina.

Vrijednost javne nabave na godišnjoj razini 43 milijarde kuna  

Ukupna vrijednost javne nabave na godišnjoj je razini oko 43 milijarde kuna, što govori o značaju DKOM-a, kazao je Branko Bačić (HDZ), zanimajući se za prosječno trajanje žalbenih postupaka.DKOM je, naime, nadležna za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Zakonski rok za rješavanje predmeta je 30 dana, no Komisija odlučuje ispod tog roka, prosjek je 27 dana od kompletiranja dokumentacije, a u još kraćem roku rješavaju se predmeti vezani uz povlačenje sredstava EU, njima se daje prioritet, rekla je Mikuš Žigman. 

Na upit Marijane Petir (NZ) o broju žalbenih predmeta, navela je kako su u 2019. zaprimljene 1.194 žalbe, u 2020. njih 1.089, a u ovoj 300-tinjak, usvoji se između 47 i 53 posto žalbi. Miro Bulj (Most) ističe kako su javne nabave najveći problem u državi, kako su kartelske, odnosno namještene nabave, na svim razinama, uništile konkurenciju, i kako to treba zaustaviti.  Funkcionirale su na način kao u klubu u Slovenskoj 9, tko je bliži sa šefovima javnih tvrtki bolje je prolazio, ustvrdio je.