c S
Dnevne novosti
Antikorupcijsko vijeće više neće raspravljati o izvješćima bez ministara 10.10.2012 07:24 ZAGREB, 9. listopada 2012.Hina, Antikorupcijsko vijeće prihvatilo je izvješća o provedbi Strategije borbe protiv korupcije u resorima pravosuđa i uprave, ali i zaključilo da ubuduće o takvim izvješćima neće raspravljati bez nazočnosti ministara ili čelnika drugih tijela na koja se izvješća odnose.

Laburist Dragutin Lesar rekao je da će glasovati protiv izvješća o borbi protiv korupcije u Ministarstvu uprave, jer na sjednicu nije došao ministar Arsen Bauk. I drugi članovi Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije suglasili su se da ubuduće o izvješćima neće raspravljati dok ih ne predstave čelnici tijela o čijem radu izvješća govore.

Ministar uprave Orsat Miljenić podnio je izvješće o borbi protiv korupcije u svom resoru, najavljujući skorašnje izmjene Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku, kojim će se poboljšati represivni dio, kroz promjene nadležnosti sudova. Postupci za "sitno dilanje" će sa županijskih prenijeti na općinske sudove, čime će se 40 posto kapaciteta županijskih sudova osloboditi za najteža kaznena djela organiziranog kriminala i korupcije, objasnio je ministar Miljenić. Najavio je da će Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) objavljivati što se događa s imovinom stečenom kaznenim djelom ili prekršajem nakon oduzimanja od vlasnika.

Kazao je da je u završnoj fazi i izrada Zakona o lobiranju, kojim će se propisati uvjeti i predmet lobiranja te ustanoviti registar lobista. "Vidio sam nekoliko takvih Zakona o lobiranju i u svima je riječ o legalizaciji političke korupcije", replicirao mu je Lesar. Lesar je nezadovoljan i nedovršenim nacrtom akcijskog plana uz Strategiju borbe protiv korupcije, a od ministra je zatražio da u plan uđu i odvjetnička i javnobilježnička komora, koje, smatra Lesar, kao tijela javne vlasti moraju imati antikorupcijske programe. Upozorio je da se građani često žale na spregu pojedinih odvjetnika s javnim bilježnicima, sucima i drugim tijelima javne vlasti.

Miljenić je naglasio da novi akcijski plan težište s represije premješta na uklanjanje sistemskih uzroka korupcije - sužavanje prostora za arbitrarne odluke i duge procese. Naglasio je da je riječ o živom dokumentu na kojem će se neprestano raditi i svake godine obnavljati. Najavio je skorašnju izmjenu Stečajnog zakona, kojom će se vjerovnicima dati puno veće ovlasti u odlučivanju o zastupanju te novi Zakon o parničnom postupku, kojim će se detaljno definirati što rade pojedini sudionici postupka.

Miljenić nije odgovorio na Lesarovo pitanje kada se može očekivati izrada Strategije upravljanja državnom imovinom, koja je kao mjera borbe protiv korupcije u nacrtu akcijskog plana najavljena za drugi kvartal ove godine. Nacrt je pohvalila Jadranka Kosor (HDZ), koja je predložila da Vijeće podrži dokument, iako je on još uvijek u fazi izrade. Ostali članovi Vijeća ocijenili su, pak, da je za takvu podršku prerano i da treba pričekati da konačni dokument prihvati i Saboru predloži vlada.