IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 9. siječnja 2014 Broj 2/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Arhiva sentenci
•  Sentence Europskog suda
•  Odluke Upravnih sudova RH
•  Mišljenja i tumačenja


• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava


  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Nakon stanke Sabor bi, kako se neslužbeno doznaje, zasjedanje mogao nastaviti 22. siječnja, kada će se nastaviti konzultacije i rasprava o ustavnim promjenama, a iako je javna rasprava o prijedlogu izmjena Ustava RH formalno zaključena, zastupnici HDSSB-a idućih dana u Saboru namjeravaju organizirati okrugli stol, na kojem bi se još jednom razmotrila predložena rješenja. Više.

• Europska komisija ne želi komentirati nepravomoćnu odluku Županijskog suda u Zagrebu o izručenju Josipa Perkovića Njemačkoj, ističući da ne želi komentirati pojedinačne slučajeve te da se njezina uloga svodi na to da osigura usklađenost zakona u državama članicama s europskim zakonodavstvom i da prati provedbu tih zakona. Više.

• Ministar zdravlja Rajko Ostojić pozvao je predsjednika Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS) Ivicu Babića da potpiše granski kolektivni ugovor za zdravstvo, te poručio da, unatoč prijetnjama štrajkom, neće pristati na strukovni kolektivni ugovor samo za liječnike. Više.

• Savjetnik srbijanskog predsjednika za vanjsku politiku Marko Đurić izjavio je beogradskom tisku da u sporu Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u Den Haagu Beograd neće jednostrano povlačiti tužbu za genocid i poručio kako tužbe treba uzajamno i bezuvjetno povući i okrenuti se budućnosti. Više.

• Prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u petak je na sjednici vlade najavila da će prva usmena rasprava na arbitražnom sudu za rješavanje hrvatsko-slovenskog graničnog spora biti održana koncem veljače i početkom ožujka. Više.

• Državni inspektorat prestao je s radom kao zasebna institucija, a njegove poslove i djelatnike preuzima pet ministarstava koja su u četvrtak izvijestila o djelokrugu poslova koje preuzimaju te kontaktima za primjedbe i prijave nepravilnosti i nezakonitosti. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

Uredbom o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz propisuje se način poticanja proizvodnje biogoriva za prijevoz, metodologija za izračun najviše razine prodajne cijene biodizela i bioetanola, način određivanja visine novčanog poticaja i način određivanja visine udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva, korištenje prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva te ovlasti, obveze i odgovornosti ministarstva nadležnog za energetiku, ministarstva nadležnog za financije i Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o u raspolaganju sredstvima udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva. Uredba je stupila na snagu 4. siječnja 2014.

Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske određuju se zone i aglomeracije te njihova klasifikacija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske, a na osnovi Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine i Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine (NN 95/2013). Uredba stupa na snagu 11. siječnja 2014.

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije stupa na snagu 11. siječnja 2014.

• Na temelju Prekršajnog zakona, donesen je Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni. Pravilnik je stupio na snagu 4. siječnja 2014.

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije stupio je na snagu 1. siječnja 2014.

Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite, u skladu s propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, posebnim zakonima i drugim općim aktima Zavoda uređuje se pravo osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na korištenje zdravstvene zaštite u drugim državama članicama Europske unije i državama koje nisu članice Europske unije. Pravilnik je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva stupila je na snagu na snagu 1. siječnja 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Energetski certifikat zgrade i oglašavanje te raspolaganje nekretninom - dana 1. siječnja 2014. na snagu je stupio novi Zakon o gradnji prema kojem u oglasima za prodaju nekretnina, ako je korisna površina nekretnine koja se oglašava veća od 50m2, mora biti naveden energetski razred te nekretnine. Ako u oglasu rnije naveden energetski certifikat (energetski razred nekretnine koja se pušta u promet), predviđena je novčana kazna do 30.000 kn. Za najam, zakup i leasing nekretnine ta obveza nastaje 1. siječnja 2016.

Europska unija i Svjetska trgovinska organizacija - Svjetska trgovinska organizacija (WTO) međunarodna je trgovinska organizacija utemeljena na pravilima koja predstavljaju institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom vlasništvu. Europska unija međuvladina je i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije država članica. Koje su im sličnosti u pogledu slobodne trgovine?

 
Iz EU sadržaja

• U predmetu 34/73 Fratelli Variola S.p.A. v. Amministrazione Italiana delle finanze Europski sud je naglasio da su odredbe uredbe izravno primjenjive u državama članicama te da sukladno tome dodjeljuju subjektivna prava osobama koja su nacionalni sudovi dužni štititi.

Grčka će promicati bankarsku uniju i socijalnu koheziju - Bankarska unija i socijalna kohezija vrlo su važne teme za Grčku koja od 1. siječnja predsjeda Europskom unijom, rekao je u utorak grčki ministar financija.

 
Izbor iz sudske prakse

Pojedinačni ispravni postupak - pojedinačni ispravni postupak može se voditi samo kada za to postoji opravdani razlog odnosno kada predlagatelj javnom ili javno ovjerovljenom ispravom učini vjerojatnim da mu pripada pravo koje može biti predmet zemljišnoknjižnog upisa, a koje nije u njegovu korist upisano i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određeni zemljišnoknjižni upis - Županijski sud u Varaždinu, broj odluke Gž-2408/12-8 od 29. listopada 2013.

Lokacijska dozvola - lokacijska dozvola izdaje se na temelju zakona i prostornih planova i ne ovisi o sadržaju statuta općine u kojoj se nalazi nekretnina - Visoki upravni sud Republike Hrvatske, broj odluke Us-10473/2010-7 od 14. studenog 2012.

 
Aktualni članci

Zamjenica sindikalne povjerenice kao počinitelj (adresat) kaznenog djela pronevjere - pronevjera je posebno kazneno djelo protiv imovine, počinitelji kojega nanose štetu svom poslodavcu odnosno njegovoj imovini, tijekom osobnog obavljanja poslova svog radnog mjesta i na radu. Sindikalni povjerenici općenito na radu uživaju zaseban stupanj zaštite, zbog funkcije koju obavljaju, ali funkcije „zamjenice sindikalne povjerenice“ ili „člana povjerenstva sindikalnih radnika“ nisu zakonski normirane, niti predviđene podzakonskim propisima, zbog čega ne mogu biti adresatom kaznene norme glede pronevjere.

Institut odricanja od nasljedstva, s posebnim osvrtom na ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno - ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno dvostrani je pravni posao čije je djelovanje odgođeno do trenutka kada se otvori nasljedstvo ostavitelja (pretka koji je s potomkom ili bračnim drugom zaključio ugovor). Članak sadrži i ogledni primjer ugovora o nasljedstvu koje nije otvoreno.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Osobitosti pokretanja i provedbe predstečajne nagodbe i stečajnog postupka - pitanja vezana uz predstečajnu nagodbu i stečajni postupak u vrijeme gospodarske krize od iznimne su važnosti kako za gospodarstvenike koji se nalaze u poslovnim teškoćama tako i za njihove vjerovnike, ali i poslovne partnere. Stoga će iskusna predavačica i praktičar u području stečajnog prava dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, uz tumačenje važećih propisa iz područja predstečajne nagodbe i stečajnog postupka poseban naglasak staviti i na probleme iz sudske prakse koji se javljaju u njihovoj primjeni.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 
3

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).