Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Korisni dokumenti
 

Korisni dokumenti

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 148)
Naslov Datum
Okvirna mjerila za rad sudaca 3.1.2020
Polazeći od zakonitog, pravilnog i pravodobnog rješavanja predmeta, u okviru redovitog radnog vremena sudova u tijeku jedne kalendarske godine propisuju se Okvirna mjerila za rad sudaca.
Završno izvješće o provedenom istraživanju u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji 31.10.2019
Projekt „CISUR - Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“/„CISUR - Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in Croatia and Slovenia“ Nakon provedenog empirijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji, izrađeno je...
Legalizacija isprava 27.3.2019
Ovjeravanjem isprave potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj. Za korištenje stranih ili domaćih javnih isprava, kao što su diploma, izvod iz matične knjige, razna uvjerenja i druge javne isprave za uporabu u Republici Hrvats...
C-118/17 (Presuda Suda Europske unije, Zsuzsanna Dunai protiv ERSTE Bank Hungary Zrt) 14.3.2019
Sud (treće vijeće) je ovom presudom odlučio: 1. Članak 6. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima treba tumačiti na način da: - mu se ne protivi nacionalni zakon, koji sud pred kojim se vodi postupak sprečava da prihvati z...
C-630/17 (Presuda Suda Europske unije, Anica Milivojević protiv Raiffeisenbank) 14.2.2019
Sud je ovom presudom zaključio da se pravu Unije protivi nacionalno zakonodavstvo na temelju kojeg su ugovori o kreditu i na njima utemeljeni pravni poslovi retroaktivno ništetni od dana svojeg sklapanja ako su sklopljeni s vjerovnikom koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici koja nije držav...
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) 25.5.2018
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation) građanima Europske unije omogućava bolju kontrolu nad njihovim osobnim podacima. Uredba se direktno primjenjuje u državama članicama Unije bez potrebe za dodatnim prenošenjem u nacionalno zakonodavstvo. Svrha GDPR-a...
Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i ostalih država 5.6.2017
Država Reciprocitet (uzajamnost) Argentina uzajamnost postoji Australija uzajamnost postoji uz uvjet stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se radi o investicijskom ulaganju, tada je potrebno posebno odobrenje za strano ulaganje. Azerbajdžanska Republika uzajam...
Mišljenje br. 19. Savjetodanog vijeća europskih sudaca "Uloga predsjednika sudova" 10.11.2016
U skladu s nadležnosti koja mu je povjerena od strane Odbora ministara Vijeća Europe, Savjetodavno vijeće europskih sudaca (u daljnjem tekstu: CCJE) odlučilo je pripremiti Mišljenje o ulozi predsjednika sudova, posebno se fokusirajući na područja koja se odnose na neovisnost, kvalitetu i učinkovitos...
Vodič kroz sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj 3.10.2016
Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od: predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visoke naobrazbe. Brošura pruža kratki pregled svih razina obrazovanja. Za svaku razinu obrazovanja dane ključne informacije, statistički podatci i pregled zakonodavnog okvira s p...
Kalendar za školsku godinu 2016./2017. 5.9.2016
Kalendar za školsku godinu sastavni je dio svakog godišnjeg plana i programa rada školske ustanove. Moguće ga je predstaviti tekstualnim opisom, tabličnim prikazom ili grafički. U njemu su navedeni radni i neradni dani, blagdani i druge školske aktivnosti tijekom godine. Osim što se radi o školskoj,...
Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama 1.2.2016
Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, kao stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskoga, osnovnoškolskoga te srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, na svojoj 28. sjednici održanoj 24. veljače 2016. donijelo je u obliku preporuke Okvir nacionalnoga st...
Kalendar za školsku godinu 2015./2016. 11.11.2015
Kalendar za školsku godinu sastavni je dio svakog godišnjeg plana i programa rada školske ustanove. Moguće ga je predstaviti tekstualnim opisom, tabličnim prikazom ili grafički. U njemu su navedeni radni i neradni dani, blagdani i druge školske aktivnosti tijekom godine. Osim što se radi o školskoj,...
Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole 1.6.2015
Dokument Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole načelne je prirode i namijenjen je prvo nadležnim liječnicima školske medicine, liječnicima medicine rada u smislu smjernica za određivanje zdravstvenih zahtjeva za pojedine progra...
Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja 3.3.2015
Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja pruža pregled ključnih definicija, sastav i zadatke tima te ključne korake u aktiviranju tima za psiholooške krizne intervencije. Dokumentu je priložena kontak lista za pokretanje psiholoških kriznih intervencija i...
The 2015 EU justice scoreboard 1.3.2015
EU justice scoreboard za pravosuđe daje pregled kvalitete, neovisnosti i učinkovitosti pravosuđa država članica Europske unije. Zajedno s pojedinačnim procjenama zemalja, EU justice scoreboard za pravosuđe pomaže utvrditi eventualne nedostatke ili poboljšanja i redovito izvješćuje o napretku.
Smjernice za nadzor i evaluaciju provedbe novih strukovnih kurikuluma 28.1.2015
Ove smjernice izrađene su u sklopu IPA projekta „Implementacija novih kurikuluma”, čija je svrha bila poticati uvođenje novih strukovnih kurikuluma i, općenito, inovacija, u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj. Cilj smjernica jest pružiti metodološku potporu Agenci...
Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece 13.11.2014
Protokolom su definirane obveze u postupanju sa zlostavljanim ili zanemarivanim djetetom za nadležna tijela iz sustava policije, centara za socijalnu skrb, pravosudnih tijela, zdravstva i odgojno-obrazovnih ustanova. Također se ističe važnost međuresorne suradnje u cilju poboljšanja položaja i zašti...
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja 3.9.2014
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja temelji se na zakonima i podzakonskim aktima te na sadržaju i obvezama propisanim Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine (NN RH 88/11), koju je donio Hrvatski sabor 15. srpnja 2011., kao i na Preporuci ...
Oporezivanje mirovina - porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina 30.7.2013
Brošura objašnjava obveze i prava što proizlaze iz važećih propisa o oporezivanju mirovina. U odgovorima na pitanja razrađene su osnovne zakonske odredbe.
Oporezivanje prometa nekretnina 19.7.2013
Brošura objašnjava obveze i prava koja proizlaze iz važećih propisa u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina te ostvarivanje tih prava i ispunjavanje obveza. U odgovorima na pitanja tko, kada i koliko je dužan platiti poreza, razrađene su osnovne zakonske odredbe.
Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu br. P-1401/2012 4.7.2013
Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1401/2012 od 4. srpnja 2013. pravomoćno je utvrđeno da su kamatne stope banke mijenjale bez ugovorenih parametara jednostranom odlukom, samim obavještavanjem o promjeni, dakle o kojoj promjeni se nije pojedinačno pregovaralo, čime je došlo do povred...
Doprinosi za obvezna osiguranja 14.6.2013
Znate li tko je, kad i koliko dužan obračunati i platiti doprinose za obvezna osiguranja? Ova brošura će vam na jednostavan i razumljiv način objasniti obveze što proizlaze iz važećih propisa o obračunavanju i plaćanju obveznih doprinosa.
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva 6.6.2013
Cilj ove brošure jest da Vam se kao poreznom obvezniku objasni koje se samostalne djelatnosti mogu paušalno oporezivati, kao i obveze i prava što proizlaze iz važećih poreznih propisa o paušalnom oporezivanju dohotka i propisa o obveznim doprinosima. U odgovorima na pitanja kad se prijavljuje početa...
Strateški plan Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za razdoblje 2012. - 2014. godine 1.5.2013
Strateški plan opisuje niz ciljeva i mjera Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojima se želi postiči globalno konkurentan, kvalitetan, dostupan i održiv odgojno-obrazovni sustav, usklađen s potrebama tržišta rada i društva u cjelini, znanstveni sustav utemeljen na izvrsnosti, gospodarskim i...
Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja 15.3.2013
Brošura koja objašnjava prava i obveze koje proizlaze iz važećih propisa u vezi s oporezivanjem slobodnih zanimanja i Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom te kako ispuniti obveze i ostvariti prava.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2020(1) 2019(4) 2018(1) 2017(1)
2016(4) 2015(5) 2014(2) 2013(8)
2012(54) 2011(18) 2010(11) 2009(17)
2008(7) 2007(3) 2006(4) 2005(2)
2004(2) 2003(2) 2002(1) 1993(1)
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite