Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Pretplata i usluge > Pravni praktikum - NEVENKA BARAN i SENKA ORLIĆ ZANINOVIĆ
 

Pravni praktikum - NEVENKA BARAN i SENKA ORLIĆ ZANINOVIĆ

Pravni praktikum


Kako bi razina naše usluge bila još kvalitetnija, a naši korisnici zadovoljniji, pravni portal IUS-INFO organizira pravne praktikume. Kroz aktualne teme iskusni i stručni predavači na zanimljiv i pristupačan način sudionicima će pružiti sve potrebne informacije i značajno pomoći u rješavanju konkretnih problema u praksi.

AKTUALNI PRAVNI PRAKTIKUM:

  • ZAGREB, 24. 4. 2020. - ODGOĐENO

Osnovna funkcija sve tri grane državne vlasti je štititi Ustavom, međunarodnim ugovorima i zakonima utvrđeni pravni poredak Republike Hrvatske te osigurati ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom te jedinstvenu primjenu prava.

Međutim, u ostvarenju svojih ovlasti svaka od naprijed navedenih grana vlasti može počiniti nepravilnosti i nezakonitosti, što može imati za posljedicu nastanak štete strankama. Stoga je interesantno analizirati pitanje odgovornosti države za njihov rad te s druge strane njihovu odgovornost prema državi za počinjenu štetu.


ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU KROZ SUDSKU PRAKSU NACIONALNIH I EUROPSKIH SUDOVA
Predavačice: Nevenka Baran - sutkinja Visokog trgovačkog suda RH, privremeno upućena na rad u Ministarstvo pravosuđa na poslove savjetnice ministra. Sudionica je velikog broja nacionalnih i međunarodnih programa stručnog usavršavanja za trenere, mentore i glasnogovornike. Voditeljica je više projekata MP vezanih uz pravosuđe (e-tvrtka, e-podnesak, e-komunikacija). Autorica je brojnih obrazovnih materijala Pravosudne akademije i voditeljica radionica Pravosudne akademije iz područja stečajnog, europskog, potrošačkog prava te odgovornosti države za štetu prouzročenu radom javnopravnih tijela u upravnim i trgovačkim sporovima.
Senka Orlić Zaninović - sutkinja Visokog upravnog suda RH. Sudjelovala je u procesu pregovaranja za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji, u izradi više zakona i podzakonskih propisa te je stekla veliko iskustvo u obuci pravosudnih dužnosnika. Bila je predavačica na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama i koordinatorica obrazovnih aktivnosti za Europsku pravosudnu mrežu (EJTN) te autorica obrazovnih materijala i predavačica u Pravosudnoj Akademiji i Državnoj školi za javnu upravu.

Osobitosti IUS-INFO pravnih praktikuma:

  • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi!
  • Materijali za praktikum s konkretnim primjerima i sudskom praksom.

Dodatne informacije:

Ako su Vam potrebne dodatne informacije vezano uz pravne praktikume, na raspolaganju smo Vam svaki radni dan od 8 do 16 sati.

Nazovite nas ili nam pišite na:
LEXPERA d.o.o.
Tuškanova 37, Zagreb

Tel.: 01/5999-918
e-pošta: pravnipraktikum@iusinfo.hr

 

Pogledaj

Pravni praktikumi Darko Milković - Zašitita prava iz radnog ... Ana-Marija Končić - Upisi u zemljišne knji... Jelena Čuveljak - Predstečajne nagodbe... Damir Kontrec - Provedba ovršnog postu... Sessa i Katić - Primjena novele ZPP-a... Alen Rajko - Službenički odnosi u lokaln... Iris Gović Penić - Posebna područja radn... Sanja Vukina - Prava intelektualnog vlasn... Marin Mrčela - Kontradiktornost, konfron... Jelena Čuveljak - Europski parnični i ovrš... Ana Marija Končić - Potpunost i istinitost ... Darko Milković - Novi Zakon o radu i aktu... Sessa i Kontrec - Aktualna pitanja ovršno... Nakić i Seršić - Pomorsko dobro Alen Rajko - Aktualnosti u upravnom sporu Baran i Pavlic - Osnove prava EU Jelena Čuveljak - Aktualnosti i novosti u ste... Nevenka Baran - Sudski vještaci, procjenite... Tomislav Aralica - Smetanje posjeda u suds... Marin Mrčela - Pravni i praktični apekti oda... Katić i Jug - Stjecanje prava vlasništva u s... Iris Gović Penić - Najnovija praksa redovn... Tomislav Aralica - Bračna stečevina u sud... Berislav Matijević - Osiguranje od automo... Anita Hukelj - Medicinsko pravo - statusni... Sessa i Kontrec - Parnični postupak u suds... Mihelčić i Katić - Zastara u građanskoprav... Marin Mrčela - Kaznena djela protiv časti ... Ana-Marija Končić - Zemljišnoknjižno prav... Jelena Čuveljak - Parnični postupak pred ... Hrastinski Jurčec i Baran - Izvansudski i s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Marković i Trgovac - Postupak izvršenja p... Milković i Gotovac - Aktualnosti u radnim... Damir Kontrec - Novela Ovršnog zakona ... Katulić i Cerin - Ususret primjeni europ... Mrčela i Vuletić - Liječnici u kaznenom ... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni ... Jelena Čuveljak - Žalba u parničnom pos... Ana Marija Končić - Novela zakona o zem... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Katulić i Cerin - Početak primjene Opće ... Hrastinski Jurčec i Baran - Odgovornost ... Briški i Bašić - Gdje prestaje sloboda izra... Katić i Jug - O ništetnosti, pobojnosti i ra... Marin Mrčela - Europsko pravo i kaznena... Buljan i Čuveljak - Trgovačka društva u s... Vuković i Cerin - Legitimni interes kao p... Vuković i Borovček - GDPR u obradi osob... Damir Kontrec - Tužbe za zaštitu prava vl... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje prava... Gović Penić i Milković - Aktualnosti iz rad... Buljan i Čuveljak - Novele Zakona o trgo... Vuković i Parlov Una - GDPR i marketing Jug, Katić, Bratković - Novela ZPP-a Belamarić, Majić - Zaštita vlasništva u pr... Končić i Kontrec - Novi Zakon o zemljišn... Vlatka Vuković - GDPR u radnim odnosim... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Anita Hukelj - Novine iz zakona i podzako... Baran i Orlić Zaninović - Odgovornost drž...
 
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite