Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo financija - porezna uprava > 2007
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 123)
Naslov Datum
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2007. godinu 31.12.2007
POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED
Postupak unutarnje proizvodnje 18.12.2007
U dopisu što nam je dostavila tvrtka 'A' d.o.o. , te u dopuni tog dopisa što nam je dostavilo Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo 'B', postavljen je upit da li sudionici ciklusa unutarnje proizvodnje koji nisu u slobodnoj zoni (odnosno nemaju adekvatnu carinsku dokumentaciju) mogu korist...
Oporezivanje izdanja knjige 18.12.2007
Poduzeće 'B' d.o.o., obratilo nam se s pitanjem o tome oporezuju li se njihova izdanja knjige 'A' porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. Napominju da su kao nakladnik glavni sponzor Hrvatskog 'C' saveza i hrvatske reprezentacije u D' i 'E' natjecanjima, a izdavanjem 'A' knjiga potpomažu enigmatsk...
Obračunavanje pdv-a na naknadu za umanjenu vrijednost zamljišta 17.12.2007
Odvjetnički ured „A“, obratio nam se kao punomoćnik društva „B“ d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, te obavlja djelatnost od posebnog državnog interesa u smislu gradnje, održavanja i upravljanja transportnim plinskim sustavom na području Republike Hrvatske, što podrazumijeva i ukop...
Ispostavljanje zbirnog računa 14.12.2007
Poduzeće "A", zatražilo je tumačenje u vezi izdavanja računa R-1. U cilju unapređenja kvalitete i efikasnosti poslovanja, namjeravaju na svojim maloprodajnim mjestima uslužiti kupce u skladu s njihovim potrebama uz maksimalno povećanje efikasnosti stoga razmatraju mogućnost da korisnicima INA kartic...
Može li se izdanje DVD-a smatrati knjigom? 5.12.2007
Studio 'A' d.o.o., obratio nam se s upitom može li se njihovo izdanje DVD 'B', koji se sastoji od deset cjelina, a svaka od njih obrađuje određeni segment trudnoće, smatrati knjigom u smislu članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07)...
Prodaja i održavanja softvera u inozemstvu 5.12.2007
U dopisu što nam je dostavilo Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo 'A', postavljen je upit o poreznom tretmanu tuzemnog društva koje prodaje i održava softvere u inozemstvu, te predloženo njihovo mišljenje u svezi s tim.
Obveze doprinosa za obvezna osiguranja za osobu predloženu za rad u međunarodnoj organizaciji 4.12.2007
Povodom dopisa Klasa: 345-01/07-09/1 Ur. Broj: 530-05-07-2 od 10. listopada 2007. kojim se traži tumačenje o obvezi doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje osobe predložene za rad u međunarodnoj organizaciji dajemo mišljenje u nastavku.
Nastanak porezne obveze kod škole za strane jezike 3.12.2007
Jezični centar 'A' d.o.o., započeo je upise za tečajeve stranih jezika za školsku godinu 2007/2008. Poduzeće je sa svakim polaznikom sklopilo ugovor u kojem se uz ostalo navodi ukupna cijena tečaja i način plaćanja. U vezi navedenog postavljeno je pitanje kada u konkretnom slučaju nastaje obveza por...
Ostvarivanje prava na povrat PDV-a temeljem Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a 30.11.2007
Hrvatski helsinški odbor 'A' (u daljnjem tekstu:HHO), je hrvatski partner u Zajedničkom projektu nastave povijesti čiji je nositelj Centar 'B' (CDRSEE). Projekt financijski pomaže Američka agencija 'C' (USAID), a u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hr...
Evidentiranje utrošene vode prilikom uvoza vode od inozemnog poreznog obveznika 30.11.2007
U dopisu što nam je uputila tvrtka „A“ d.o.o. , ukazuju na problem evidentiranja utrošene vode u slučaju kad tuzemni porezni obveznik društvo X d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uvozi vodu od inozemnog poreznog obveznika društva Y d.o.o. iz Federacije Bosne i Hercegovine. Inozemni porezni ob...
Ortopedska pomagala 20.11.2007
Poduzeće 'A' d.o.o., u okviru svoje djelatnosti uvozi i distribuira ortopedsko pomagalo telefaksni uređaj (šifra pomagala CSUB062), koji je namijenjen isključivo osobama s gubitkom sluha. U vezi navedenog postavljeno je pitanje smatra li se telefaksni uređaj ortopedskim pomagalom koje u smislu člank...
Oporezivanje biltena porezom na dodanu vrijednost 20.11.2007
Institut 'A' d.d,  postavio nam je pitanje podliježe li bilten 'B' oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% kao časopis u smislu odredbe članka 10a. stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07). Navode da se bilten izdaje na CD-u i o...
Obračun poreza na dodanu vrijednost na primljene predujmove na usluge smještaja 16.11.2007
Gospodin A', vlasnik obrta 'B', obratio nam se s upitom podliježe li primljeni predujam za buduću uslugu smještaja oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%, uz uvjet da pružatelj usluge smještaja ispunjava sve uvjete propisane člankom 10a. stavak 2. točka a) Zakona o porezu na dodanu v...
Naknada štete u slučaju neizvršenja radova u ugovorenom roku 14.11.2007
Poduzeće „A“ d.o.o., navodi da je između dva poslovna subjekta ugovoreno da jedna ugovorna strana - najmodavac u određenom roku izgradi i pripremi za uporabu određeni poslovni prostor te ga iznajmi drugoj ugovornoj strani – najmoprimcu. U slučaju da najmodavac navedeno ne izvrši u ugovorenom roku, u...
Mjesto obavljanja usluga 30.10.2007
Poduzeće 'A', navodi da je člankom 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano da se mjestom obavljanja usluge smatra dionica puta gdje se obavlja prijevoz. Ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu, ovaj se zakon primjenj...
Novčana potraživanja primjenom valutne klauzule 30.10.2007
Odvjetnik 'A', obratio nam se s upitom je li u smislu članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), pravno relevantno na koji je način ugovoreno izračunavanje novčanog potraživanja koje je predmet ustupanja ili prodaje. Navodi da se u konkretnom...
Navođenje matičnog broja građana na računima što se izdaju kupcima koji su fizičke osobe 29.10.2007
Poduzeće 'A' d.d., obratilo nam se s upitom treba li na računu što ga izdaju kupcima koji su fizičke osobe – obrtnici navoditi njihov matični broj građana (u daljnjem tekstu: MBG), obzirom da je Zakonom o matičnom broju (Narodne novine, broj 9/92 i 66/02), ograničena njegova upotreba u javnim isprav...
Primjena nulte stope pdv-a na knjige o životu i stvaralaštvu pojedinih autora 22.10.2007
Poduzeće „A“ d.o.o., namjerava izdati 10 knjiga, o životu i stvaralaštvu pojedinog autora, primjerice „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“ i drugih, a svaka knjiga kao dodatak sadrži glazbeni CD sa skladbama. Navode da su knjige tvrdog uveza i tiskane u boji, te da svaka sadrži 60 stranica uključujući i kor...
Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja 18.10.2007
U svezi upita Turističke zajednice općine Baška Voda o načinu razvrstavanja, obračuna i plaćanja paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja u slučaju kad turističko mjesto nije razvrstano u određeni razred, u nastavku odgovaramo:
Porezni tretman djelatnosti sakupljanja i prodaje gljiva 18.10.2007
Povodom upita zajedničkog knjigovodstvenog obrta "A", koji se odnosi na porezni tretman primitaka koje ostvaruju fizičke osobe kao "komercijalni sakupljači" samoniklih gljiva, nastavno odgovaramo.
Iskazivanje prava na povrat pretporeza na obrascima PDV i PDV-K 9.10.2007
Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 76/07), do š lo je do izmjene č lanka 10a. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95 do 90/05) u visini poreznih stopa, te se od 01. kolovoza 2007. godine stopa od 10% poreza na dodanu vrijedn...
Knjigovodstveno evidentiranje i naplata novoutvrđenih obveza doprinosa 1.10.2007
Porezna uprava, na temelju ovlasti propisanih člankom 3. stavcima 2. i 3. Zakona o Poreznoj upravi ("Narodne novine", broj 67/2001, 94/2001 i 177/2004.), obavlja i poslove što se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate doprinosa za obvezna osiguranja te prikuplja i obrađuje poda...
Ispostavljanje računa za stomatološke usluge 26.9.2007
Stomatološki centar „A“ d.o.o., obavlja usluge polivalentne stomatološke zaštite i specijalističko konzilijarne stomatološke zaštite iz područja stomatološke protetike, oralne kirurgije, ortodoncije i parodontologije osim bolničkog liječenja. Za obavljanje navedenih usluga isključivo koriste stomato...
Primjena stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustriranu slikovnicu prilagođenu djeci 25.9.2007
Društvo „A“ d.o.o., obratilo nam se s upitom za primjenu stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustriranu slikovnicu prilagođenoj djeci. U priloženoj slikovnici, radnog naslova „B', s unutarnje strane korica nalazi se tekstualni dio napisan na engleskom jeziku u kojem se objašnjavaju karakteristi...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2007(123)
> Siječanj(5) > Veljača(12) > Ožujak(9) > Travanj(17) > Svibanj(11) > Lipanj(19) > Srpanj(12) > Kolovoz(4) > Rujan(11) > Listopad(8) > Studeni(6) > Prosinac(9)

Područje

Doprinosi(10)
Opći porezni zakon(2)
Ostalo(5)
Porez na dobit(13)
Porez na dodanu vrijednost(44)
Porez na dohodak(45)
Porez na promet nekretnina(4)

Izvor

< SviMinistarstvo financija - porezna uprava
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite