Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo financija - porezna uprava > 2006
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 172)
Naslov Datum
Oporezivanje časopisa e-Kids 21.12.2006
Poduzeće za nakladu, informatiku i edukaciju "A", obratilo nam se s upitom oporezuje li se edukativni časopis e-Kids namijenjen učenicima osnovnih škola porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. Upitu su priložili očitovanje Agencije za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split klasa: 602-01/06-01/27, u...
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu 20.12.2006
Od banke "A" primili smo upit može li se članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak primijeniti na dodjelu stipendija u slijedećem slučaju: banka "A" namjerava provesti natječaj radi dodjele stipendija do visine 4.000,00 kuna mjesečno u svrhu stipendiranja točno određenih profila s...
PDV kod društva za upravljanje investicijskim fondovima 19.12.2006
Društvo 'A', postavilo nam je pitanje smatra li se usluga upravljanja investicijskim fondovima rizičnog kapitala osnovanih temeljem Zakona o investicijskim fondovima (Nar. nov., broj 150/05), uslugom koja je oslobođena poreza na dodanu vrijednost, na koje odgovaramo u nastavku.
Određivanje mjesta oporezivanja usluga 18.12.2006
Društvo „C“ d.o.o., postavio nam je pitanja u vezi određivanja mjesta oporezivanja usluga.
Prijava poreza na dobit za 2006. godinu 18.12.2006
Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06
Porez na tvrtku i članarine turističkoj zajednici 18.12.2006
Na upit društva "A" d.o.o. u stečaju, postoji li obveza plaćanja poreza na tvrtku i članarine turističkoj zajednici za pravnu osobu u stečaju, u nastavku odgovaramo:
Vođenje poslovnih knjiga obveznika poreza na dobit 12.12.2006
Obratilo nam se društvo "A" s pitanjima u svezi vođenja poslovnih knjiga u inozemstvu. Matično društvo iz Švedske donijelo je odluku da se sva povezana društva u njegovu vlasništvu trebaju uključiti u postupak centralizacije zajedničkih funkcija na način da se i računovodstveni poslovi za tuzemno po...
Primjena nulte stope pdv-a 8.12.2006
Nakladničko poduzeće "A" d.o.o., Zagreba, obratilo nam se s upitom za primjenu stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustrirani dječji književni list "Radost", koji izlazi jednom mjesečno, a namijenjen je osnovnoškolskom »izrastu (od 1. do 4. razreda). Upitu su priložili i očitovanje Ministarstva...
Dohodak od otuđenja nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine 6.12.2006
Odvjetnik je postavio upit o poreznom tretmanu prodaje nekretnina koje su tri suvlasnika stekla u postupku vraćanja oduzete imovine prema rješenju Grada Zagreba . Nekretnine, koje predstavljaju građevinsko zemljište, dane su odnosno vraćene u vlasništvo temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu z...
Osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje inozemnog umirovljenika 6.12.2006
Od gospođe "A.B." iz Čakovca, zaprimljen je upit vezan uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) odnosno o načinu utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika po osnovi mirovine i in...
Dio osobnog odbitka za darovanja dana u tuzemstvu 6.12.2006
Od Ministarstva kulture proslijeđen nam je upit poreznog obveznika o korištenju dijela osobnog odbitka za darovanje. Porezni obveznik bi želio kao fizička osoba darovati uglednog akademskog slikara s ciljem poticanja njegovog kulturno-umjetničkog stvaranja, na način da dano darovanje iskoristi kao p...
Isplata terenskog dodatka izaslanim ranicima 5.12.2006
Od dru š tva "A" primili smo upit koji se odnosi na mogu ć nost neoporezive isplate terenskog dodatka radnicima toga dru š tva koji ć e biti izaslani na rad u inozemstvo. U upitu je navedeno da dru š tvo namjerava izaslati svoje radnike na rad u Saveznu Republiku Njema č ku u trajanju do 183 dana te...
Priznavanje troškova osobnog automobila kao poslovnih izdataka kod iznajmljivanja 4.12.2006
Od obveznika poreza na dohodak primili smo upit koji se odnosi na tumačenje poreznih propisa u dijelu koji se odnosi na upotrebu osobnog automobila kao poslovne dugotrajne imovine pri iznajmljivanju nekretnina. U upitu je porezni obveznik naveo da je njegovo osnovno zanimanje vezano uz radni odnos u...
Povrat doprinosa uplaćenih iz osnovice iznad najviše godišnje osnovice 1.12.2006
Povodom upita od 1. prosinca 2006. vezano uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 127/02. 177/04 i 175/05 - dalje u tekstu Zakon) odnosno primjenom najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju kada je poslodavac radniku isplatio otpremninu po...
Porez na dohodak - izdaci po osnovi uplaćenih premija zdravstvenog osiguranja 27.11.2006
Društvo "A" dostavilo nam je upit koji se odnosi na tumačenje članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) u dijelu koji se odnosi na priznavanje izdataka po osnovi uplaćenih premija dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja, u odnosu na odredbe novih propisa o ...
Carinska davanja, oporezivanje pdv-om i porezom po odbitku autorskih prava 27.11.2006
Društvo „A“ d.o.o., obratilo nam se s upitom u svezi carinskih davanja, oporezivanja porezom na dodanu vrijednost i porezom po odbitku autorskih prava koja kupuje od nerezidenta radi prodaje tih prava u tuzemstvu i u inozemstvo te radi proizvodnje u tuzemstvu i izvoza tih proizvoda.
Da li usluga smještaja i prehrane radnika na terenu podliježe oporezivanju pdv-a po stopi od 10% 27.11.2006
Navedenim dopisom zatražili ste naš odgovor na sljedeća pitanja:
Obveza upisa u sustav pdv-a 24.11.2006
Društvo 'A' d.o.o., pravna je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba izvan vlastite obitelji, stoga postavlja pitanje je li obvezno upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ili se na njega može primijeniti porezno oslobođenje propi...
Oporezuju li se usluge rada u inozemstvu prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost 23.11.2006
Društvo „A“ d.o.o., u okviru svoje djelatnosti obavlja i usluge auto-dizalicama nosivosti od 30 do 500 tona. Obzirom da posluju i sa inozemnim partnerima postavljaju pitanje da li se usluge rada auto-dizalicama u inozemstvu te najam auto-dizalice i posade inozemnom poslovnom partneru oporezuju prema...
Porezni tretman dodjele Filmske nagrade za ljudska prava 17.11.2006
Društvo "A" dostavilo nam je upit koji se odnosi na porezni tretman dodjele Filmske nagrade za ljudska prava na filmskom festivalu. U upitu je navedeno da "A" sudjeluje na  filmskom festivalu kroz projekt prezentacije svoje filmske nagrade za ljudska prava te da dio filmova koji se prikazuju na tom ...
Pravo na porezne i carinske olakšice prilikom uvoza traktora 15.11.2006
Hrvatski branitelj gospodin 'A', obavlja poljoprivrednu djelatnost u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Za proširenje i modernizaciju proizvodnje potreban mu je još jedan traktor, stoga postavlja pitanje može li prilikom njegovog uvoza koristiti pravo na porezne i carinske olakšice propisane ...
Izdavanje potvrde o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost 15.11.2006
Iz predmetnog spisa razvidno je da je društvo za komunalnu djelatnost „A", od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, kao nadležnog državnog tijela temeljem članka 3. Uredbe o provođenju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD (Narodne novine, Međuna...
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu 13.11.2006
Od Grada Zagreba primili smo upit može li se članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak primijeniti na Stipendiju Grada Zagreba prema Odluci o Stipendiji Grada Zagreba - pročišćeni tekst ('Službeni glasnik Grada Zagreba' 2/06), koja se dodjeljuje studentima putem javnog natječaja k...
Oporezivanje plaća po sudskoj presudi 13.11.2006
Porezna uprava, Područni ured Zagreb, dostavila nam je upit Ispostave temeljen na upitu Škole iz Zagreba. U upitu je navedeno daje Općinski sud u Zagrebu donio presudu prema kojoj je tuženoj Školi naložena isplata naknade za smjenski rad radniku te škole kao tužitelju i to za razdoblje od 15. travnj...
Može li Republika Hrvatska biti obveznik plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište 8.11.2006
Primili smo vaš dopis u kojem tražite mišljenje može li Republika Hrvatska biti obveznik plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište te u nastavku odgovaramo kako slijedi.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2006(172)
> Siječanj(8) > Veljača(16) > Ožujak(20) > Travanj(11) > Svibanj(22) > Lipanj(16) > Srpanj(11) > Kolovoz(9) > Rujan(9) > Listopad(21) > Studeni(15) > Prosinac(14)

Područje

Doprinosi(11)
Gradski i općinski porezi(1)
Opći porezni zakon(5)
Ostalo(5)
Porez na dobit(14)
Porez na dodanu vrijednost(55)
Porez na dohodak(76)
Porez na promet nekretnina(1)
Posebni porezi i trošarine(2)
Županijski porezi(2)

Izvor

< SviMinistarstvo financija - porezna uprava
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite