Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo financija - porezna uprava > Opći porezni zakon
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 83)
Naslov Datum
Porezna tajna - porez na promet nekretnina 21.1.2019
Klasa: 410-01/18-01/2391
Preispitivanje danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa 4.5.2017
​Podnositelj upita podnio je zahtjev za preispitivanjem danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa. Prema navedenom zahtjevu porezni obveznik ističe da iz relativno nejasnih odredbi Općeg poreznog zakona, Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne proizlazi zabrana izdavanja...
Odbitak pretporeza u parničnom postupku 28.3.2017
​Podnositelj upita iz dostavnog dopisa zatražio je tumačenje o primjeni odredbi Općeg poreznog zakona koje se odnose na pravni institut porezne tajne. U predmetnom upitu moli se tumačenje o načinu i mogućnostima ostvarivanja praktične primjene zakonske odredbe iz članka 221.b stavka 1. Zakona o parn...
Cesija pretplate poreza 27.3.2017
​Zaprimili smo vaš upit u kojem tražite tumačenje članka 25. stavka 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16, dalje u tekstu: OPZ) kojim je propisano da je ugovor o ustupu obvezujući za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem prava provodi ovrha. Dalje u upitu navodite kako je naved...
Primjena članka 8. Općeg poreznog zakona 31.1.2017
​Podnositelj upita iz dostavnog dopisa zatražio je tumačenje o primjeni odredbi Općeg poreznog zakona koje se odnose na pravni institut porezne tajne. U predmetnom upitu u bitnom se navodi kako je novelom Zakona o parničnom postupku unesena odredba sadržana u članku 221.b, a koja daje mogućnost da s...
Sudjelovanje stranke u postupku 13.7.2016
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o pravu stranke na sudjelovanje u poreznom postupku na način da prije donošenja poreznog rješenja potpiše zapisnik i eventualno da prigovor na utvrđenu cijenu, te postoji li zakonska mogućnost da porezni obveznici zatraže obavljanje očevida,...
Molba za dostavom porezne prijave s pripadajućom dokumentacijom 6.5.2016
​Zaprimili smo dopis u kojem tražite da Vam dostavimo poreznu prijavu s pripadajućom dokumentacijom za 2014. godinu, za društva  "X" i "Y".
Dostava podataka o poreznim obvezama za potrebe provođenja ostavinskog postupka 28.4.2016
​Zaprimili smo podnesak u kojem tražite, za potrebe ostavinskog postupka, dostavu podataka o poreznim obvezama, eventualno pokrenutim postupcima i razrezanim porezima na temelju imovinskih prava i prometa nekretnine iza pokojnog N. B. supruga stranke gospođe E. B koju zastupate u ostavinskom postupk...
Ispunjenje poreznih obveza po ugovoru o najmu povodom zahtjeva za odobrenje stalnog boravka 11.9.2015
​Zaprimili smo zahtjeve Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove kojima se traže podaci o ispunjenju poreznih obveza po ugovoru o najmu, povodom zahtjeva za odobrenje stalnog boravka.
Odgovor na upit "Porezna uprava je postala servis HGK" 22.7.2015
​Dana 12.3.2015. zaprimili smo dopis "Porezna uprava je postala servis HGK". lz sadržaja proizlazi da je porezni obveznik zaprimio rješenje o ovrsi Porezne uprave radi naplate članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori sa obračunatim kamatama. Na navedeno rješenje je porezni obveznik podnio prigovor ko...
Položaj pravnih sljednika 4.3.2015
​Postavill ste upit u svezi postupanja u predmetu utvrđivanja duga pravnom sljedniku. Uz upit ste priložili presliku pravomoćnog i ovršnoga rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda iz kojega je razvidno da je u ostavinskom postupku iza pokojnika utvrđena njegova ostavinska imovina koju čine nekretnin...
Porezna tajna i dostava podataka o najmodavcima 21.11.2014
U svezi navedenoga tražite tumačenje instituta porezne tajne.
Porezna tajna i uvid u spis predmeta drugog poreznog obveznika 24.10.2014
​Iz upita je razvidno da je porezni obveznik poreza na promet nekretnina ispostavi Porezne uprave podnio zahtjev kojim traži uvid u spis i presliku predmeta drugog poreznog obveznika koji je naveden kao parifikant u zapisniku i rješenju uručenom poreznom obvezniku kako bi podnio argumentirani prigov...
Izvješće o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje temeljem Općeg poreznog zakona i Direktive Vijeća 2003/48/EZ 18.7.2014
​                 Zaprimili smo podnesak s upitom vezanim za izvješće isplatitelja kamata na štednju rezidentima Europske unije temeljem Direktive vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata. U predmetnom upitu u bitnom je navedeno kako postoje nejasnoće u svezi po...
Porezna tajna i dostavljanje podataka društvu koje obavlja djelatnost sudskog vještačenja 24.6.2014
​Zaprimili smo upit podnositelja (trgovačkog društva navedenoga u dostavnom spisku) u kojem je zatraženo tumačenje instituta porezne tajne u svezi pribavljanja službenih podataka o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.
Porezna tajna i izdavanje potvrda o visini dohotka poslodavcu za posloprimca 13.5.2014
​Proslijedili ste nam upit Ispostave Zagreb - Novi Zagreb u kojem se navodi da je Ministarstvo unutarnjih poslova kao poslodavac od Porezne uprave zatražilo izdavanje potvrde o visini dohotka i o ostvarenom drugom dohotku za svoju zaposlenicu, sudsku vještakinju za rukopise, a s kojom vodi sudski sp...
Prekid zastare i povrat poreza na dodanu vrijednost 13.5.2014
​Proslijedili ste nam prijedlog odgovora na upit u svezi instituta prekida zastare i povrata poreza na dodanu vrijednost i zatražili tumačenje članka 85. stavaka 2. i 3. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ).
Matični ured - obveznik izdavanja računa 14.4.2014
​Zaprimili smo upit u kojem je u bitnom navedeno da Ured državne uprave u županiji, službe i odjeli nemaju status poreznih obveznika, a usluge od građana naplaćuju gotovinom (za tiskanice, zahtjeve za izdavanje rodnih listova u iznosu od 4,00 kn) te se moli pojašnjenje o njihovoj eventualnoj obvezi ...
Izdavanje potvrde o ostvarenom dohotku 27.3.2014
​Zaprimili smo vaš mail u kojem navodite kako nemate prebivalište u Republici Hrvatskoj, imate hrvatsko državljanstvo, OIB i hrvatsku putovnicu te pitate možete li dobiti potvrdu o ostvarenom dohotku od Porezne uprave u Republici Hrvatskoj.
Dostava podataka kojima raspolaže Porezna uprava 17.3.2014
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa uputio je predstavku na mišljenje Područnog ureda Zagreb, KLASA: 410-01/14-01/441, URBROJ: 513-07-01/14-2 od 25. veljače 2014. godine, kojim mu je odbijen zahtjev za dostavom podataka o tome je li društvo N.G.B. d.o.o. koristilo pravo na odbitak pretporeza po ra...
Način zaprimanja porezne prijave 5.3.2014
​Postavili ste nam upit o načinu zaprimanja poreznih prijava odnosno mogu li se prijave poreza na dohodak zaprimati putem telefaksa i elektroničkom poštom.
Prijenos obrta 26.2.2014
​Stupanjem na snagu Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13), dana 10. prosinca 2013. godine uveden je novi institut prijenosa obrta na bračnog druga i krvne srodnike u ravnoj lozi ostvarivanjem prava obrtnika na mirovinu, prilikom čega njegov pravni sljednik preuzima u svoje poslovne knjige c...
Porezna tajna 26.2.2014
Zaprimili smo upit u kojem tražite uputu o postupanju u svezi porezne tajne. Naime, Općinsko državno odvjetništvo, za potrebe postupka povodom kaznene prijave zatražilo je očitovanje o tome jesu li podaci o korištenim uplaćenim premijama životnog osiguranja kao poreznim olakšicama službena tajna, od...
Priznavanje potvrde o primanjima izdane u inozemstvu 19.2.2014
​Zaprimili smo vaš upit u kojem navodite kako imate prebivalište izvan Republike Hrvatske, a studirate u Republici Hrvatskoj i niste u mogućnosti ostvariti prava zbog slabijeg imovinskog stanja jer potvrda o primanjima iz Porezne uprave druge države se ne priznaje u institucijama Republike Hrvatske....
Pravo na osobni odbitak umirovljenika 11.2.2014
Podneskom nam se obratio porezni obveznik s upitom u kojem u bitnom navodi da je nakon obrade prijave poreza na dohodak za 2010. godinu Porezna uprava donijela rješenje o utvrđenom dohotku i to bez obračunanog osobnog odbitka umirovljenika na koje rješenje je izjavio žalbu. Na isti način je utvrđen ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2019(1) 2017(4) 2016(3) 2015(3)
2014(17) 2013(12) 2012(1) 2011(4)
2010(8) 2009(4) 2008(1) 2007(2)
2006(5) 2005(3) 2003(9) 2002(6)

Područje

< SviOpći porezni zakon

Izvor

< SviMinistarstvo financija - porezna uprava
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite