Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo financija - porezna uprava > Porez na dobit
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 159)
Naslov Datum
Neprofitne organizacije - smjernice za utvrđivanje poreza na dobit 10.1.2020
Zagreb, 10.01.2020
Prijenos obrta u trgovačko društvo 28.8.2019
          Primili smo upit poreznog obveznika koji se odnosi na prijenos cjelokupne djelatnosti i imovine obrta u trgovačko društvo. Prema navodima iz upita, fizička osoba koja je obveznik plaćanja poreza na dobit planira izvršiti prijenos poslovanja gospodarske cjeline obrta na novoosnovano trgovač...
Uputa o sastavljanju prijave poreza na dobit 17.5.2019
Klasa: 410-23/19-16/1
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa 17.5.2019
Uputa o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2017. godinu (dalje u tekstu: Uputa za 2017.), KLASA: 410-01/18-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/18-1 od 23. travnja 2018. godine, primjenjuje se na odgovarajući i prilagođ...
Porezni tretman dnevne parkirne karte 25.5.2018
Na dostavljeni upit o poreznom tretmanu dnevne parkirne karte za parkiranje službenih vozila na službenim putovanjima, odnosno smatra li se to kaznom ili troškom parkinga te je li to porezno priznati ili nepriznati trošak kod obračuna poreza na dobit, u nastavku odgovaramo:
Prijava poreza na dobit - uputa 23.4.2018
U skladu s odredbama članka 35. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 46. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 14...
Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije 16.1.2018
Primili smo upit poreznog obveznika u svezi prava na prijenos poreznog gubitka nastalog u razdoblju koje prethodi postupku likvidacije. Prema navodima iz upita porezni obveznik posluje s gubitkom te iz prethodnih poreznih razdoblja ima neiskorištenih poreznih gubitaka. Obzirom da porezni obveznik pl...
Prijenos poreznog gubitka u likvidaciji 16.1.2018
Primili smo upit poreznog obveznika u svezi prava na prijenos poreznog gubitka nastalog u razdoblju koje prethodi postupku likvidacije. Prema navodima iz upita, porezni obveznik posluje s gubitkom te iz prethodnih poreznih razdoblja ima neiskorištenih poreznih gubitaka. Obzirom da porezni obveznik p...
Porezni tretman poreza po odbitku podružnice prema Ugovoru između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 17.8.2017
​Porezna uprava Republike Hrvatske zaprimila je upit hrvatskog konzultantskog društva u kojemu se navodi kako je društvo iz Savezne Republike Njemačke 2015. godine osnovalo u Republici Hrvatskoj podružnicu koja je obveznik poreza na dobit u Republici Hrvatskoj. U upitu se navodi kako podružnica nije...
Porez po odbitku pri isplati dividendi 18.4.2017
​Primili smo upit poreznog obveznika u svezi oslobođenja od plaćanja poreza po odbitku pri isplati dividendi tijekom 2017. godine. U konkretnom slučaju postavljeno je pitanje primjene članka 31.e Zakona o porezu na dobit, ukoliko je tijekom listopada 2016. godine došlo, zbog statusnih promjena unuta...
Otpisi nenaplativih potraživanja 10.4.2017
​Primili smo upit poreznog obveznika 'A' d.o.o., u svezi priznavanja rashoda s osnove otpisa nenaplativih potraživanja. Prema navodima iz upita porezni obveznik je član Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe - Eurocontrola, te stoga primjenjuje uredbe Europske Komisije koje se odnose na ...
Primjena olakšice za reinvestiranu dobit 10.4.2017
​Zaprimili smo upit vezano za tumačenje odredbi Zakona o porezu na dobit u slučaju prodaje dugotrajne imovine - nekretnine koja je bila osnova za korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu. U upitu se navodi da je porezni obveznik nabavio predmetnu n...
Promjena načina oporezivanja 14.3.2017
​Primili smo upit poreznog obveznika vezano za promjenu načina oporezivanja fizičke osobe - obrtnika. Naime, porezni obveznik je do 31.12.2015. bio obveznik poreza na dobit, a od 1. siječnja 2016. godine postao je obveznik poreza na dohodak. Pri prelasku s utvrđivanja dobiti na utvrđivanje dohotka p...
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.3.2017
​Primili smo upit u svezi poreznih obveza koje mogu nastati u slučaju pripajanja kapitalno povezanih društava koja su u prethodnim poreznim razdobljima prije pripajanja izvršili reinvestiranje dobiti, pri čemu nakon provedenog postupka pripajanja nije održan iznos temeljnog kapitala u visini reinves...
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu 22.2.2017
​Uputa o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu (dalje u tekstu: Uputa za 2015.), Klasa: 410-01/16-01/81, Ur.broj: 513-07-21-01/16-1 od 14. siječnja 2016. godine, primjenjuje se na odgovarajući i prilag...
Ulaganje u zemljište kao osnova za umanjenje porezne osnovice 22.8.2016
​Primili smo upit u svezi utvrđivanja prva na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit temeljem ulaganja u zemljište. Prema navodima iz upita porezni obveznik je tijekom prosinca 2015. godine kupio zemljište radi izgradnje hotela na istom. Nakon kupnje zemljišta porezni obveznik je 28. pro...
Pripajanje društava koje je izvršilo reinvestiranje dobiti 16.8.2016
Primili smo upit poreznog obveznika koji je u prijavi poreza na dobit za 2013. godinu iskazao umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestirane dobiti, a koji sada planira provesti statusnu promjenu pripajanja drugom tuzemnom društvo. U dostavljenom upitu se postavlja pitanje, trebali li društvo koj...
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 7.7.2016
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine 5.4.2016
​Porezni obveznik 'A' d.d., dostavio je upit u svezi priznavanja rashoda vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu. Prema navodima iz upita porezni obveznik je tijekom 2013. godine proveo vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine te je iskazano umanjenje vr...
Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba 1.3.2016
​Primili smo upit poreznog obveznika u svezi poreznog tretmana potraživanja od povezane osobe nerezidenta. Prema navodima iz upita, porezni obveznik je tijekom 2013. sklopio Ugovor o kupoprodaji državnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću iz Neuma, Bosna i Hercegovina s Agencijom za privati...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu 14.1.2016
​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit - Obrazac PD.
Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova 4.1.2016
​Temeljem dopisa u kojemu se postavlja pitanje u svezi poreznih obveza zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, te porezni tretman isplata dobiti iz takvoga fonda, u nastavku dostavljamo odgovor.
Porezni tretman sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe koji preostanu nakon podmirenja troškova izborne promidžbe 16.10.2015
​Dopisom Klasa: 711-I-1368-P-174/15-05-11 od 7. kolovoza 2015. zatražili ste tumačenje poreznih propisa u svezi naknade troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna koju ostvare  kandidati koji na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske dobiju određeni broj glasova birača.  Obzirom da je Zak...
Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 14.10.2015
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Porezni postupak pri isplati dividendi i udjela u dobiti pravnim osobama rezidentima Švicarske Konfederacije 2.4.2015
1. primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti,
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2020(1) 2019(3) 2018(4) 2017(7)
2016(7) 2015(5) 2014(4) 2013(7)
2012(14) 2011(12) 2010(5) 2009(3)
2008(9) 2007(13) 2006(14) 2005(2)
2004(7) 2003(19) 2002(23)

Područje

< SviPorez na dobit

Izvor

< SviMinistarstvo financija - porezna uprava
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite