Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Rujan 2013
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.9.2013 do 30.9.2013

30.9.2013

Održan prvi pravni praktikum

U organizaciji pravnog portala IUS-INFO, u petak 27. rujna 2013., održan je odlično posjećeni prvi pravni praktikum. Iznimno zanimljivu temu Zaštita prava iz radnog odnosa i otkaz ugovora o radu, izlagao je naš stručni i dobro raspoloženi predavač, sudac Vrhovnog suda RH Darko Milković, a sudionici su svojim brojnim upitima tijekom praktikuma pokazali kako pojedini slučajevi u praksi itekako mogu biti problematični i nepredvidljivi. > Detalji...

27.9.2013

Strukturni fondovi EU

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorile su se brojne mogućnosti korištenja sredstava iz proračuna EU te je veoma važno za razvoj hrvatskog gospodarstva da se navedena sredstva i iskoriste. Poduzetnicima na raspolaganju stoje predviđena sredstva iz tzv. strukturnih fondova za financiranje njihovih projekata usmjerenih k razvoju određene regije, povećanju stope zapošljavanja ili zaštiti okoliša i razvoju prometne infrastrukture. > Detalji...

26.9.2013

Do kada čuvati račun za kupljenu robu?

U vezi obveze kupaca i primatelja računa da izdani račun zadrže i nakon izlaska iz poslovnog prostora, u praktičnoj primjeni propisa postavilo se nekoliko pitanja. > Detalji...

24.9.2013

Obilježja bračne stečevine

U zajedničkom životu bračnih drugova kao i partnera nužno dolazi do stvaranja određene imovine. Unatoč zakonskim odredbama koje tu imovinu pobliže određuju, nije uvijek lako odrediti radi li se u pojedinom slučaju o bračnoj stečevini ili vlastitoj imovini bračnih ili izvanbračnih drugova, stoga ćemo neke sporne slučajeve pokušati ukratko pojasniti kroz primjere iz sudske prakse i teoretska razmatranja. > Detalji...

23.9.2013

Obveza izdavanja obračuna neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i posljedice neizdavanja

Temeljni propis koji poslodavcu nameće obvezu izrade i izdavanja obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine je Zakon o radu koji u članku 85. stavak 1. govori da je poslodavac dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. > Detalji...

20.9.2013

Pružanje zdravstvene zaštite

Može li doktor primarne zdravstvene zaštite odbiti primiti pacijenta iz razloga što se nije javio izabranom doktoru isti dan kada je osjetio tegobe odnosno je li pacijent doista dužan istog tog dana nazvati svog liječnika odnosno otići kod njega kako bi se ustanovilo je li privremeno nesposoban za rad? > Detalji...

18.9.2013

(Ne)podnošenje zahtjeva za zaštitu prava protiv odluke o otkazu kao procesna pretpostavka za podnošenje tužbe radi isplate otpremnine

U praksi se često događa da poslodavac u odluku o otkazu o radu uopće ne stavi odredbe o pravu na otpremninu ili neosnovano naznači da radnik nema pravo na otpremninu ili je naznači u manjem iznosu od one koja radniku pripada prema Zakonu o radu. Mora li radnik protiv takve odluke podnijeti zahtjev za zaštitu prava? > Detalji...

17.9.2013

Iznimno sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja

Prema generalnom pravilu, poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daju se u zakup putem javnoga natječaja. Međutim, postoje i iznimke od tog pravila, o kojima pišemo u nastavku. > Detalji...

16.9.2013

Izuzeće od ovrhe naknade za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Jedna od bitnih novina koju donosi novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju svakako je ta da su naknade za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kao i novčane naknade na ime povrata troškova za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koje je osigurana osoba ostvarila na temelju rješenja HZZO-a, izuzete od ovrhe. > Detalji...

13.9.2013

Pravo na spajanje obitelji

Jedna od četiriju sloboda u kojoj uživaju građani Europske unije je slobodno kretanje radnika. Ona uključuje pravo radnika na kretanje i boravak, pravo na ulazak i boravak članova njegove obitelji te pravo na rad u drugoj državi članici. Za sva navedena prava vrijede određena ograničenja, posebno u pogledu prava na ulazak i boravak te prava na zapošljavanje u javnom sektoru. > Detalji...

12.9.2013

Može li se posjed zaštiti sudskim putem ako uspostava ranijeg posjedovnog stanja objektivno nije moguća?

U primjeni propisa o sudskoj zaštiti posjeda pojavilo se pitanje može li se odlukom suda pružiti posjedovnu zaštitu koja se sastoji samo u utvrđenju čina smetanja posjeda i zabrane svakog takvog ili budućeg smetanja ili pružanju posjedovne zaštite nema mjesta ako se pored ova dva elementa ne može naložiti i uspostava ranijeg posjedovnog stanja jer to nije moguće. > Detalji...

10.9.2013

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na nepristrani sud

Kada je sudac odbio podnositeljevu građansku tužbu kao neosnovanu u jednom postupku, a nakon toga u drugom, činjenično i pravno povezanom građanskom postupku između istih stranaka postupao kao žalbeni sudac povodom podnositeljeve žalbe protiv za njega nepovoljne prvostupanjske presude, Europski sud prihvaća da je podnositelj zahtjeva imao objektivne razloge sumnjati u nepristranost žalbenog suda. > Detalji...

9.9.2013

Prednost hrvatskog branitelja pri zapošljavanju kod izbora i imenovanja javnog bilježnika

U primjeni propisa o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji pojavilo se pitanje imaju li i u slučaju izbora i imenovanja javnog bilježnika hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji prednost pri zapošljavanju. > Detalji...

6.9.2013

Ulice prepune glomaznog otpada postaju prizor iz prošlosti

Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom Vlada je započela dugoročni projekt sanacije postojećih odlagališta otpada čiji bi glavni cilj trebao biti ostvaren do kraja 2020. godine smanjenjem odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada za 75% u odnosu na masu otpada proizvedenog 1997. godine. Naglasak Zakona je na odvajanju otpada na mjestu njegova nastanka, reciklaži te povećanoj odgovornosti lokalne samouprave i samih građana. > Detalji...

5.9.2013

Poništenje ugovora zbog povrede prava prvokupa

Ako je kupac prodao stvar i prenio vlasništvo na trećega ne obavijestivši prodavatelja, i ako je trećemu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da prodavatelj ima pravo prvokupa, prodavatelj može, u roku od šest mjeseci računajući od dana kad je saznao za taj prijenos, zahtijevati da se prijenos poništi i da se stvar njemu proda pod istim uvjetima. Pri tome je važno da svi navedeni uvjeti budu ispunjeni inače se zahtjevu za poništenje neće moći udovoljiti. > Detalji...

3.9.2013

Mora li javnopravno tijelo obnoviti upravni postupak po službenoj dužnosti kada su za to ispunjeni uvjeti?

Autor razmatra dva pitanja: podliježe li pokretanje obnove upravnog postupka po službenoj dužnosti neograničenoj diskreciji javnopravnog tijela, te – ako ne podliježe – na koji način osoba koja nije ovlaštena predložiti obnovu postupka može „natjerati“ javnopravno tijelo da u javnom interesu po službenoj dužnosti obnovi postupak? > Detalji...

2.9.2013

Osobitosti novog uređenja probnog rada

Dana 26. lipnja 2013. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je, među ostalim, na nov način uredio institut probnog rada. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite