Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Kolovoz 2012
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.8.2012 do 31.8.2012

31.8.2012

Početak tijeka roka za traženje zaštite prava kod poslodavca u slučaju odbijanja primitka odluke

Jedno od pitanja koje se postavlja u praksi je kada počinje teći rok za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava ako je radnik odbio primiti odluku kojom se odlučuje o njegovim pravima ili obvezama. Odgovor daje sudska praksa. > Detalji...

30.8.2012

Povreda ustavnih prava na žalbu i pravično suđenje – brisovna tužba

Nasljednik, i prije nego ishodi upis svog prava vlasništva u zemljišnoj knjizi, ovlašten je brisovnom tužbom zahtijevati brisanje nevaljane odnosno neistinite uknjižbe i uspostavljanje prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja. > Detalji...

28.8.2012

Je li suzbijanje diskriminacije u Hrvatskoj usklađeno s međunarodnim standardima?

Zaštita temeljnih ljudskih prava i promicanje ravnopravnosti pojedinaca bez obzira na spol, rasu i etničku pripadnost jedna je od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske propisana Ustavom. > Detalji...

27.8.2012

Uvjeti za uknjižbu prava vlasništva na temelju rješenja o izvlaštenju

Uz uvjete za uknjižbu prava vlasništva na temelju rješenja o izvlaštenju, kao odluci druge nadležne vlasti, u članku se posebno razmatra i je li za uknjižbu prava vlasništva na ime korisnika izvlaštenja potrebna suglasnost dotadašnjeg vlasnika nekretnine, u vezi koje se provodio postupak izvlaštenja. > Detalji...

24.8.2012

Suglasnost na odluke poslodavca koje se tiču sindikalnog povjerenika koji uživa posebnu zaštitu

U članku se piše o nekim posebnostima donošenja odluke o otkazu ugovora o radu sindikalnom povjereniku, a u vezi potrebne suglasnosti nužne za valjanost takve odluke. > Detalji...

22.8.2012

Šutnja administracije

Zakonom o općem upravnom postupku uređuje se postupanje tijela državne uprave odnosno drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno pravnih osoba s javnim ovlastima kada postupaju u upravnim stvarima. Odlučujući o upravnoj stvari javnopravno tijelo donosi rješenje. Ako ovlašteno tijelo ne odluči o upravnoj stvari u zakonom propisanom roku, govorimo o šutnji administracije. > Detalji...

20.8.2012

Korištenje godišnjeg odmora u slučaju dva ili više radnih odnosa u istoj kalendarskoj godini

Prošle je godine režim uređenja prava na godišnji odmor doživio značajne izmjene koje se odnose na razmjerni godišnji odmor. Pritom je konačno precizno definirano pravo na godišnji odmor radnika koji u jednoj kalendarskoj godini rade kod dva ili više poslodavaca. > Detalji...

17.8.2012

Jesu li bankari doista zakonito doskočili zabrani naplaćivanja opomena?

Nedavno je na internetu objavljeno kako su bankari doskočili vladinoj zabrani te umjesto opomena sada naplaćuju 'obavijesti', a što se referira na izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača iz srpnja, kojima je propisana izričita zabrana naplaćivanja opomene radi naplate dospjelih novčanih potraživanja. > Detalji...

16.8.2012

Pobijanje upozorenja i obavijesti poslodavca upućenih radniku

Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini. Ima li upozoreni radnik mogućnost sudske zaštite protiv izrečenog pisanog upozorenja na kršenje obveza iz radnog odnosa? > Detalji...

13.8.2012

Ispunjavanje preostalih obveza za ulazak u Europsku uniju

Preostalo je još nešto manje od godinu dana do punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji pa se postavlja pitanje koji su još preostali uvjeti koje je Hrvatska dužna ispuniti do samog ulaska. Budući da su preostale obveze brojne, u članku ćemo se usredotočiti samo na obveze iz poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava. > Detalji...

10.8.2012

Dan prestanka ugovora o radu zbog navršenih 65 godina života

Prema Zakonu o radu radni odnos, među ostalim, prestaje, kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Postavlja se pitanje kada točno prestaje radni odnos radniku zbog navršenja navedenih godina života i mirovinskog staža – dakle, je li dan u kojem radnik navršava 65 godina života zadnji radni dan radnika ili dan prije toga? > Detalji...

8.8.2012

Mjere sprječavanja pranja novca prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i Općim smjernicama

U svrhu zaštite financijskog i nefinancijskog sektora od pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisane su mjere i radnje koje trebaju provoditi pravne i fizičke osobe za koje je procijenjeno da su izložene opasnosti od pranja novca. Ministarstvo financija, Financijski inspektorat izdalo je Opće smjernice za provođenje ovog Zakona. > Detalji...

6.8.2012

Troškovi održavanja susreta i druženja djeteta s bakom i djedom

U primjeni članka 102. Obiteljskog zakona pojavila se dvojba vezana uz određivanje susreta i druženja djeteta s drugim srodnicima (bakom i djedom), a u vezi snošenja troškova tih susreta. O tome se izjasnila i sudska praksa. > Detalji...

3.8.2012

Opis nekretnine kao predmeta prodaje u kupoprodajnom ugovoru

U vezi pitanja oznake zemljišta odnosno opisa nekretnine kao predmeta prodaje u kupoprodajnom ugovoru, a glede udovoljenja pretpostavki za uknjižbu prava vlasništva na temelju tog ugovora u zemljišne knjige na ime stjecatelja, odlučivalo se u jednom predmetu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. > Detalji...

1.8.2012

Zaštita prava radnika prilikom prijenosa poduzeća na novog poslodavca

Zaštitna funkcija odredbe članka 133. Zakona o radu u odnosu na radnika, ogleda se prvenstveno u činjenici da radnici kod prijenosa poduzeća ili dijela poduzeća (pogona) na novog poslodavca zadržavaju stečena prava u vezi s radnim odnosom kod prijašnjeg poslodavca. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite