Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Ožujak 2018
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.3.2018 do 31.3.2018

30.3.2018

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Formalno usklađivanje obrazovanja s tržištem rada na nižim razinama obrazovanja počelo je 2012. godine uvođenjem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO). Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru stupio je na snagu 2013. godine i uređuje povezivanje HKO-a s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja i posredno s nacionalnim kvalifikacijskim sustavima drugih zemalja. > Detalji...

29.3.2018

Primjena odredbi Zakona o zaštiti na radu na poslovanje udruga

Zakon o zaštiti na radu primjenjuje se u svim onim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca. Međutim, obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega u odnosu na radnika odnose se i na osobe na radu ako tim Zakonom nije drukčije propisano. > Detalji...

28.3.2018

Mogući ishodi upravnog postupka

Sistematizirane su glavne varijante dovršetka upravnog spora po kriteriju ishoda postupka, u kombinaciji s kriterijima načina pokretanja postupka i broja stranaka u postupku. > Detalji...

26.3.2018

Dopuštenost otkaza trudnoj radnici na probnom radu u svjetlu odluke Suda EU C-103/16

Nedavno je Sud EU povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. Ugovora o funkcioniranju EU, koji je uputio Visoki sud Katalonije, Španjolska, analizirao primjenu Direktive Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili koje doje. Odluka Suda EU prije svega se odnosi na otkazivanje trudnici u postupku kolektivnog otkazivanja, ali njome se razjašnjavaju neke od dilema koje imaju puno šire značenje i učinke od onih u postupku kolektivnog otkazivanja. > Detalji...

23.3.2018

Izmjene i dopune Zakona o obrani

Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske iz 2017. godine temeljni je dokument kojim se određuje što su to nacionalni interesi Hrvatske te na koji će način i kojim sredstvima država te interese štititi. Zasigurno najveću ulogu u sustavu državne sigurnosti imaju Oružane snage Republike Hrvatske te je bilo nužno, sukladno smjeru koji je Strategija nacionalne sigurnosti ucrtala, izmijeniti i dokumente na kojima počiva sustav oružanih snaga. > Detalji...

22.3.2018

Sud Europske unije – ograničenje načela ne bis in idem

Načelo ne bis in idem moguće je ograničiti radi zaštite financijskih interesa Unije i njezinih financijskih tržišta.Takvo ograničenje, međutim, ne smije prelaziti ono što je krajnje nužno za postizanje tih ciljeva. Talijanski propis u području manipuliranja tržištem mogao bi biti u suprotnosti s pravom Unije. > Detalji...

21.3.2018

Nova podloga izračuna udaljenosti od prebivališta/boravišta do posla radi utvrđenja naknade za prijevoz u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama sklopljen je 7. prosinca 2017., a primjenjuje se od 1. prosinca 2017. Kolektivni ugovor donosi brojne novine u opsegu prava službenika i namještenika, a osobito je značajna izmjena u odnosu na naknadu troška prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla. > Detalji...

19.3.2018

Prava zatvorenika uslijed neadekvatnih uvjeta u zatvoru i njihovo ostvarenje u parničnom postupku

Proteklih godina često smo informirani o lošim odnosno neadekvatnim uvjetima u hrvatskim zatvorima. Iako se stanje posljednjih godina poboljšalo, postoji veći broj osoba koje su bile pritvorene ili su odslužile zatvorsku kaznu u uvjetima koji nisu bili sukladni zakonskim odnosno konvencijskim propisima koji uređuju tu materiju. Stoga dajemo prikaz načela i stajališta o tome u kakvim uvjetima moraju biti zatvorenici/pritvorenici (odnosno osobe u istražnom  zatvoru), odnosno kakva su im prava u parničnim postupcima koje vode radi naknade štete koju su pretrpjeli zbog boravka u neadekvatnim zatvorskim uvjetima. > Detalji...

16.3.2018

Ukidanje javnobilježničke potvrde o ovršnosti

Potvrdu o ovršnosti daje sud ili tijelo koje je odlučivalo o tražbini u prvom stupnju. Potvrdu o ovršnosti na javnobilježničkoj ispravi stavlja, na zahtjev stranke, javni bilježnik koji je ispravu sastavio ili solemnizirao. Ako povodom pravnog lijeka ovršenika sud utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za izdavanje javnobilježničke potvrde o ovršnosti, tu će potvrdu ukinuti rješenjem u ovršnom postupku. > Detalji...

15.3.2018

Opći sud Europske unije - posljedice GMO-a na zdravlje ljudi ili životinja mogu pripadati području zaštite okoliša

Sud EU-a poništava odluku kojom je Komisija odbila zahtjev za preispitivanje odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju. Posljedice koje GMO-i imaju na zdravlje ljudi ili životinja mogu pripadati području zaštite okoliša, kao što se i nevladine organizacije mogu pozivati na njih u okviru zahtjeva za preispitivanje utemeljenom na Aarhuškoj uredbi. > Detalji...

14.3.2018

Pravo na odabir branitelja kao dio prava na pošteno suđenje – napušta li Europski sud stajalište zauzeto u presudi Dvorski protiv Hrvatske?

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava donijelo je 20. listopada 2015. presudu kojom je utvrdilo da je podnositelju Ivanu Dvorskom povrijeđeno pravo na pošteno suđenje iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zbog toga što tijekom ispitivanja u policijskoj postaji nije imao pravo na odabir odvjetnika po vlastitom informiranom izboru (fully informed choice). > Detalji...

12.3.2018

Šestogodišnja bilanca reformiranoga upravnog spora (iz perspektive prvostupanjskoga upravnog suca)

Aktualni model upravnog sudovanja u primjeni je od 1. siječnja 2012. godine. Autor, iz vlastite profesionalne perspektive, ukratko analizira bitne učinke reforme i aktualne izazove s kojima se suočava ova grana sudstva. > Detalji...

9.3.2018

Sud Europske unije – nadležnost za postupanje povodom tužbi putnika u zračnom prijevozu

Zračni prijevoznik koji u državi članici obavlja samo prvi dio povezanog leta može biti tužen pred sudovima države članice konačnog odredišta radi naknade štete zbog kašnjenja. Takav slučaj postoji kad su različiti letovi obuhvaćeni jedinstvenom rezervacijom za cjelokupno putovanje, a dulje kašnjenje u dolasku na konačno odredište uzrokovano je smetnjom do koje je došlo na prvom letu. > Detalji...

8.3.2018

Rad volontera stranaca u Republici Hrvatskoj

U tekstu dajemo prikaz uvjeta za rad volontera stranaca u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o strancima, odnosno Zakonu o volonterstvu. Zakon o strancima, među ostalim, regulira i samu problematiku volontiranja dok je Zakonom o volonterstvu normirano načelo transnacionalnosti volontiranja. > Detalji...

6.3.2018

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava u vezi spornih pitanja u izračunu minimalne plaće

Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 130/17) stupio je na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018., no, u praksi su se već pojavile određene dvojbe koje se odnose na način obračuna minimalne plaće u slučaju ako radnik u određenom mjesecu ostvari veći varijabilni dio plaće pa plaća ukupno prijeđe iznos ugovorene minimalne plaće. Također, spornom se pokazala i primjena odredbe o prijelaznom režimu, a postoji dvojba i o tome primjenjuje li se umanjenje od 50% i na naknade za bolovanje. > Detalji...

5.3.2018

Žrtva u svjetlu VII. Novele Zakona o kaznenom postupku

Posljednjom Novelom Zakona o kaznenom postupku u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena je Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP, radi uspostave minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. > Detalji...

2.3.2018

Ustavni sud: svakodobno zadiranje u stečena mirovinska (invalidska) prava narušava pravnu sigurnost

Ustavni sud je odlukom br. U-I-1574/2016 i dr. od 30.1.2018. ukinuo članak 103., članak 126.a i članak 129. stavak 5. Zakona o mirovinskom osiguranju. Svrha donošenja tih članaka bila je otklanjanje eventualnih nepravilnosti i zlouporaba, odnosno suzbijanje nepripadnog ostvarivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Ipak, Ustavni sud smatra da zakonodavac ne smije omogućiti ispitivanje svih činjenica koje utječu na ostvarivanje, korištenje, gubitak i ponovno određivanje prava na mirovinsko osiguranje bez ikakvog vremenskog ograničenja. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite