Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Siječanj 2020
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.1.2020 do 31.1.2020

31.1.2020

EUROPOL

Europol je osnovan 2009. godine odlukom Vijeća 2009/371/PUP kao tijelo Unije financirano iz općeg proračuna Unije radi podupiranja i jačanja djelovanja nadležnih tijela država članica i njihove zajedničke suradnje u sprečavanju i suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i drugih oblika teških kaznenih djela koji utječu na dvije ili više država članica. > Detalji...

30.1.2020

Utjecaj Brexit-a na zaštitu osobnih podataka

Brexit će se dogoditi u petak u ponoć, a Ujedinjenom kraljevstvu (UK), Europskoj uniji (EU) pa čak i cijelom svijetu predstoje brojne pravne poteškoće. Ovo se pogotovo odnosi na „No-deal Brexit“. Naime, „No-deal Brexit“ je način izlaska UK-a iz EU-a koji ne uključuje sklapanje posebnog sporazuma o izlasku, odnosno sporazuma kojim bi se ustanovila neka prijelazna prava i obveze. U tom slučaju, pravo EU-a će u potpunosti prestati važiti u UK-u. U ovom članku ćemo ukratko izložiti posljedice koje bi „No-deal Brexit“ imao na zaštitu osobnih podataka. > Detalji...

29.1.2020

Elementi kriterija za utvrđivanje obilježja nesamostalnog rada

Poduzetnici koji djeluju na tržištu kroz organizacijski oblik paušalnog obrta plaćaju godišnji porezni dohodak u rasponu od 1.530,00 kuna  do 5.400,00 kuna godišnje, ovisno o propisanim godišnjim osnovicama, dok doprinose za obvezna osiguranja plaćaju na propisanu osnovicu od 3.496,80 kuna, koja je prema Naredbi za obračun osnovica za doprinose za obvezna osiguranja ("Narodne novine" 125/2019.) među najnižim propisanim osnovicama za obvezna osiguranja. Iznos doprinosa obveznih osiguranja za ove obveznike je 1.276,33 kuna mjesečno u 2020. godini.1
> Detalji...

28.1.2020

Razvrgnuće suvlasništva sudskom odlukom bez pristanka svih suvlasnika

Članak razmatra pitanje razvrgnuća suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva bez suglasnosti jednog ili više suvlasnika s obzirom na sadržaj Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske. > Detalji...

27.1.2020

Prijedlog Zakona o Centru za posebno skrbništvo

Centar za posebno skrbništvo osnovan je 2014. godine, a počeo je s radom 2015. godine kada je stupio na snagu novi Obiteljski zakon koji je propisao njegovo osnivanje. S obzirom na to da broj predmeta koje Centar zaprima tijekom godina raste te da su u praksi primijećene neke nedorečenosti i nejasnoće u važećem propisu kojim se regulira ustrojstvo i djelokrug Centra, zakonodavac smatra da se pojavila potreba za donošenjem posebnog zakona koji će pojedina područja dodatno razraditi kao i urediti neka područja bitna za organizaciju rada. > Detalji...

24.1.2020

Novine u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U sklopu paketa izmjene 61 zakona koji se usklađuju s novim Zakonom o sustavu državne uprave obuhvaćene su i izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 98/19.) koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020. godine. > Detalji...

23.1.2020

Duboke razlike u sudskoj praksi u vezi zastare telekomunikacijskih tražbina

Ustavni sud Republike Hrvatske je u nedavnoj svojoj odluci od 19. prosinca 2019. utvrdio postojanje duboke i trajne razlike u sudskoj praksi u vezi roka zastare tražbina telekomunikacijskih usluga između trgovaca. Kako se radi o nemaloj razlici (od čak dvije godine), a raznolika sudska praksa postoji više od pet godina, Ustavni sud je ukazao da je Visoki trgovački sud RH dužan utvrditi koji se rok primjenjuje kako bi se taj poremećaj u sudskoj praksi otklonio. > Detalji...

21.1.2020

Napuštanje ograničenja za izvođenje dokaza saslušanjem stranaka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2019., uz nekoliko značajnih, donio je i niz manje zvučnih novina među kojima je i napuštanje ograničenja za izvođenje dokaza saslušanjem stranaka. > Detalji...

20.1.2020

Energetski certifikat u kontekstu prekršajnih djela

U posljednje vrijeme, a vezano uz kupnju/prodaju stanova, u fokusu javnosti su kontinuirano povećanje cijene stanova u prodaji i subvencioniranje stambenih kredita, dok su na margini ostale druge okolnosti vezane uz kupoprodaju stanova, među kojima je i problematika obveza vezanih uz energetske certifikate, čijim se neispunjenjem ostvaruju obilježja određenih prekršaja iz Zakona o gradnji. > Detalji...

17.1.2020

„Plaća na ruke“ kao dokaz postojanja sredstava za uzdržavanje u svrhu odobrenja privremenog boravka

Pretjerani formalizam u primjeni zakona kroz stajališta ESLJP-a i dosadašnje ustavnosudske prakse označen je suprotnim provedbi načela materijalne istine i maksime da pravo služi čovjeku, koja je moguća isključivo kroz uzimanje u obzir konteksta i sagledavanje životno pravne situacije kao jedinstvene cjeline. > Detalji...

16.1.2020

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 22. studenoga 2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. > Detalji...

15.1.2020

Europski nalog za zaštitu i njegova primjena u Republici Hrvatskoj

U zajedničkom području pravde bez unutarnjih granica u Europskoj uniji potrebno je osigurati da zaštita od nasilja koja se pruža fizičkoj osobi u jednoj državi članici bude osigurana i u bilo kojoj drugoj državi članici u koju se osoba preseli. Time se građanima Unije olakšava ostvarivanje prava na slobodno kretanje i prebivanje unutar državnih područja država članica. > Detalji...

14.1.2020

Utjecaj GDPR-a na primjenu blockchain tehnologija

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „Uredba“) je pravni akt kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka živućih fizičkih osoba i primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Uredba postavlja više standarde zaštite osobnih podataka u odnosu na Direktivu 95/46/EZ koja je prethodno uređivala isto područje. > Detalji...

13.1.2020

ESLJP: oduzimanje elektroničkih podataka iz ureda odvjetnika zaštićenih odvjetničkom tajnom

U presudi Vijeća u predmetu Kirdök i drugi protiv Turske (zahtjev br. 14704/12) Europski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da je postojalo kršenje članka 8. (pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i privatnog dopisivanja) Europske konvencije o ljudskim pravima. > Detalji...

10.1.2020

Davanje vjerodostojnih podataka o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja

U odnosu na zadnje izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 70/19.) opća i stručna javnost uglavnom je bila fokusirana na povećanje novčanih kazni za određene prekršaje, dok su po strani ostale druge izmjene i dopune, pa tako i odredbe članka 229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a što je upravo predmet ovoga članka. > Detalji...

9.1.2020

Upravni postupak: svaka diskrecijska ovlast javnopravnog tijela ima svrhu

Kada svrha diskrecijske ovlasti nije izrijekom propisana, službene osobe javnopravnih tijela, odnosno suci upravnih sudova, svrhu konkretne ovlasti utvrđuju tumačenjem mjerodavnoga normativnog okvira. > Detalji...

8.1.2020

Jesu li sporazumi o konverziji ugovora u kreditu u švicarskim francima ništetni?

U nastavku vam donosimo pravno mišljenje odvjetnice koja je pokrenula ogledni postupak pred Vrhovnim sudom vezan za nepostojanje, podredno ništetnost sporazuma o konverziji sklopljenih na osnovi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine" broj 102/15., dalje: ZID ZPK), s obzirom na ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli. > Detalji...

7.1.2020

Pitanje (ne)zakonitih dokaza – naloga sudaca istrage i presuda temeljem sporazuma stranaka

Odredba čl. 10. u svezi s odredbom iz čl. 468 st. 2. Zakona o kaznenom postupku izrijekom uvodi pojam nezakonitog dokaza s naznakom posljedice njegovog korištenja uz istovremeno određenje koji dokazi se imaju smatrati nezakonitim. > Detalji...

3.1.2020

Zakon o ustanovama

Izmjenama Zakona o ustanovama u cijelosti je uređen način osnivanja ustanova, ovlasti upravnih vijeća ili drugih kolegijalnih tijela, način raspolaganja s ostvarenom dobiti i nadzor nad radom javnih ustanova. > Detalji...

2.1.2020

Odbačaj tužbe u parničnom postupku koji se vodio povodom tražbine koja nije prijavljena u predstečajni postupak

Sudska praksa u Republici Hrvatskoj godinama je bila neujednačena u pogledu pravne sudbine parničnih predmeta čije tražbine nisu prijavljene u predstečajni postupak, dok je pravna sudbina tražbina koje nisu prijavljene u stečajni postupak bila, mogli bismo reći, izvjesnija. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite