Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Siječanj 2012
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.1.2012 do 31.1.2012

31.1.2012

Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela

Ugovor o darovanju u praksi je vrlo česta pojava. Budući da je riječ o besplatnom pravnom poslu, u kojem darovatelj nije ni u kakvoj obvezi sklopiti ga s obdarenikom, zakonom su precizno regulirane okolnosti u kojima je moguće izvršiti opoziv darovanja. Među razlozima za opoziv, u odnosu na prije važeće propise, više nema povrede nužnog dijela, a pravo nužnih nasljednika za vraćanje darova, u opsegu koji je potreban za namirenje nužnog dijela, regulira Zakon o nasljeđivanju. > Detalji...

30.1.2012

Pravo dužnosnika na povratak na prethodne poslove nakon prestanka mandata

Kada govorimo o pravima dužnosnika na povratak na prethodne poslove nakon prestanka mandata, neizostavno treba navesti tko se sve smatra dužnosnikom. Pritom treba reći da je od promjene vlasti u Republici Hrvatskoj u studenome 2011., već po običaju, promijenjen i sustav ustroja ministarstava i drugih nadležnih tijela, sukladno čemu je došlo i do neizbježne izmjene Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 150/11). > Detalji...

27.1.2012

Priziv savjesti

Priziv savjesti možemo promatrati kao oblik građanske neposlušnosti i kao legalno, međunarodno priznato pravo građana – pravo slobode. Velik broj razvijenih zemalja priziv savjesti svrstava u kategoriju prava na slobodu pa tako svake godine 15. svibnja obilježavamo Međunarodni dan prigovora savjesti. > Detalji...

25.1.2012

Ovlaštenje upravitelja i suvlasnika na tužbu radi naplate zajedničke pričuve

Postupak naplate dužnih iznosa zajedničke pričuve mogu pokrenuti suvlasnici, ali i upravitelj zgrade, kao njihov zakonski zastupnik. Zajedničku pričuvu suvlasnici mogu utužiti i bez upravitelja. Pritom se postavlja pitanje moraju li svi zajedno tužiti ili to može učiniti i jedan od suvlasnika. > Detalji...

24.1.2012

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – kazneni postupak

Članak 6. stavak 1. Konvencije primjenjuje se pod svojim „građanskim naslovom“ na kazneni postupak koji uključuje donošenje odluke o imovinskopravnim zahtjevima koje su postavili oštećenici, a čak i kad nema takvih zahtjeva, na onaj kazneni postupak čiji je ishod odlučan za „građansko pravo“ o kojem je riječ. > Detalji...

23.1.2012

Zabilježba ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

S obzirom na to da je člankom 581. Zakona o obveznim odnosima propisano da je, ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten zatražiti zabilježbu toga ugovora u zemljišnu knjigu, postavlja se pitanje je li to moguće i u slučaju dosmrtnog uzdržavanja, budući da izričite zakonske ovlasti za to, kao u slučaju doživotnog uzdržavanja, nema. > Detalji...

20.1.2012

Treba li Hrvatskoj Zakon o zaštiti jezika?

UNESCO-v dokument 16/C iz 1970. godine kaže: „Materinski jezik označuje put ljudskog bića i pomoću njega ono ulazi u društvo, čini svojom kulturu grupe kojoj pripada i postavlja temelje razvoju svojih intelektualnih sposobnosti.“ > Detalji...

19.1.2012

Otkaz ugovora o radu kada nije utvrđeno koji je radnik prekršio obveze iz ugovora o radu

Uz poslovno i osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem treći je vid redovitog otkaza ugovora o radu kojeg poslodavac može izjaviti radniku. Prije otkazivanja zbog skrivljenog ponašanja poslodavac je dužan pisano upozoriti radnika na obveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavljanja kršenja tih obveza. > Detalji...

17.1.2012

Povreda prava na slobodu izražavanja

Ustavni sud nedavno je donio jednu zanimljivu odluku u kojoj je morao utvrditi jesu li razlozi koje su naveli nadležni sudovi, kako bi opravdali miješanje u slobodu izražavanja, relevantni i dovoljni, te je li poduzeta mjera razmjerna legitimnim ciljevima. Naime, sudskim je odlukama utvrđeno da je objava neistinitih informacija u spornom novinarskom članku dovela do povrede časti i ugleda predsjednika Trgovačkog suda u Splitu. > Detalji...

16.1.2012

Otkaz najma stana sa zaštićenom najamninom kada ne postoji pisani ugovor

Zakonom o najmu stanova propisano je da se ugovor o najmu stana sklapa u pisanom obliku, no, kad je riječ o otkazu, u jednom je predmetu sudska praksa dala odgovor na pitanje je li nepostojanje pisanog ugovora o najmu sa zaštićenom najamninom zapreka za otkaz ugovora o najmu stana. > Detalji...

13.1.2012

Zakoni i odredbe koje su stupile na snagu početkom 2012. godine

Prvi dan nove godine obično je i datum kada stupaju na snagu mnogi zakoni doneseni u prošloj godini, a nešto duži rok njihovog stupanja na snagu obično se obrazlaže potrebom upoznavanja s novim odredbama te stvaranjem svih preduvjeta za njihovu provedbu. Iz tog su razloga tek početkom ove godine stupile na snagu i pojedine odredbe već važećih zakona, dok određeni broj zakona i zakonskih odredbi od 1. siječnja više nije na snazi. > Detalji...

12.1.2012

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu

O razlozima i drugim specifičnostima prijenosa godišnjeg odmora iz tekuće u sljedeću kalendarsku godinu, posebice kada je godišnji odmor prekinut ili nije korišten zbog bolesti ili rodiljnog, roditeljskog i posvojiteljskog dopusta, više u nastavku. > Detalji...

10.1.2012

Postupanje stranaka u početnoj fazi upravnog spora

S obzirom da je stupio na snagu novi Zakon o upravnim sporovima, u nastavku analiziramo na koji način stranke u upravnom sporu (tužitelj, tuženik i zainteresirana osoba) trebaju postupati u početnoj fazi upravnog spora (prije održavanja rasprave, odnosno donošenja sudske odluke ako se rasprava ne vodi), kako bi povećale izglede za ostvarivanje svojih prava i pravnih interesa u sporu. > Detalji...

9.1.2012

Predstavlja li obavljanje privatnog posla u radno vrijeme razlog za izvanredni otkaz?

U radnopravnoj praksi, kada se radi o otkazima, često je u slučaju obavljanja poslova u radno vrijeme, i to onih za koje radnik nije sklopio ugovor o radu, predmet ocjene opravdanost toga temelja za izvanredni otkaz. Iz jedne odluke Vrhovnog suda RH proizlazi da pritom treba uzeti u obzir i neke druge okolnosti, a ne takav slučaj sam za sebe ocjenjivati kao razlog za izvanredni otkaz. > Detalji...

5.1.2012

(Ne)mogućnost ishođenja uvjerenja o vremenu građenja građevine za ruševinu

U primjeni odredbe članka 330. Zakona o prostornom uređenju i gradnji nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je brojna mišljenja, među kojima ističemo jedno osobito zanimljivo koje se tiče kakvoće objekta koji je izgrađen prije 15. veljače 1968., odnosno mogućnosti ishođenja uvjerenja o vremenu građenja građevine za ruševinu. > Detalji...

3.1.2012

Vijeće Europske unije

Vijeće Europske unije (Council of the European Union), popularno nazvano Vijeće ministara (Council of Ministers), zajedno s Europskim parlamentom predstavlja zakonodavnu vlast u Europskoj uniji. Vijeće čine ministri država članica te je svaka država zastupljena u Vijeću s po jednim ministrom iz svoje vlade. > Detalji...

2.1.2012

Ovrha u zrakopraznom prostoru

Budući da se prilikom pisanja teksta Zakona o izmjeni Ovršnog zakona (NN 150/11) nije uočila potreba da se uz odgodu početka primjene novog Ovršnog zakona izmijeni i odredba članka 339. podstavka 1., to bi značilo da istekom 2011. stari Ovršni zakon u cijelosti prestaje važiti, zbog čega nam je prijetilo nepostojanje propisa o ovrsi do 30. lipnja 2012. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite