Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

6.5.2011

Odgoda plaćanja poreznog duga za poduzetnike

Tijekom posljednjih godina gospodarska kriza prouzročila je značajne poremećaje na svjetskom i domaćem tržištu. Došlo je do smanjenja prihoda i obujma poslovanja zbog čega je znatan dio poduzetnika dospio u stanje nelikvidnosti. Zbog takve situacije te radi lakše i sigurnije naplate poreznih dugovanja, Zakonom o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom uvedeno je reprogramiranje poreznog duga kao jednokratna mjera pomoći poduzetnicima s problemima u likvidnosti.

Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom na snazi je od 20. travnja 2010., a primjenjuje se isključivo na naplatu poreznog duga poduzetnika. U smislu ovog Zakona, poreznim dugom smatra se dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do 31. prosinca 2010. koji se sastoji od glavnice i kamata nastalih po osnovi poreza, carina, trošarina i doprinosa (osim doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika pojedinca te doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje).

Pojam poduzetnika definiran je prema Općem poreznom zakonu, pa je tako poduzetnik svaka fizička ili pravna osoba, udružene osobe ili imovinska masa bez pravne osobnosti koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

Poduzetnici kojima je to potrebno i koji ispunjavaju određene uvjete, mogu u roku 90 dana od stupanja na snagu Zakona (do 19. srpnja 2011.) predati pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne osobe, odnosno prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe.

Da bi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga bio valjan mora sadržavati:

- prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,

- osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,

- poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,

- razloge zbog kojih je nastao porezni dug,

- podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,

- podatke o povezanim društvima,

- podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,

- prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga (bankarsku garanciju, založno pravo na nekretninama i dr.).

Kako bi se izbjeglo pogrešno ili nepotpuno ispunjavanje zahtjeva, Porezna uprava, u skladu sa Zakonom, kreirala je ogledni obrazac za podnošenje zahtjeva za odobravanje reprogramiranja naplate poreznog duga (www.porezna-uprava.hr). Forma zahtjeva prilagođena je potrebama podnošenja zahtjeva posebno za pravne osobe (Obrazac zahtjeva poduzetnika – pravne osobe) i posebno za fizičke osobe (Obrazac zahtjeva poduzetnika – fizičke osobe) sa svim potrebnim prilozima čijim popunjavanjem poduzetnici daju podatke o djelatnosti i poslovanju.

Zahtjev će se odbaciti ako poduzetnik nije uredan porezni obveznik nakon 1. siječnja 2011. godine. Poduzetnik se smatra urednim poreznim obveznikom nakon 1. siječnja 2011. ako su njegove uplate tijekom 2011. godine po osnovi poreznog duga nastalog u 2011. godini jednake zaduženju toga poreznoga duga u 2011. godini ili je do podnošenja zahtjeva u cijelosti podmirio ovo zaduženje. Također, zahtjev će se odbaciti ako je poduzetnik u razdoblju od 1. listopada 2008. imao porezni dug, a isplaćivao je dividende, udjele u dobiti ili predujam dobiti.

Radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona te kako bi se izbjegle pogreške i nejasnoće, Ministarstvo financija objavilo je Uputu o načinu obrade zahtjeva i provođenja postupka za odobravanje i provedbu reprograma naplate poreznog duga. U Uputi je pojašnjena procedura podnošenja zahtjeva za reprogramiranjem poreznog duga, način utvrđivanja stanja poreznog duga, postupak donošenja rješenja o reprogramiranju te razlozi za ukidanje rješenja o reprogramiranju.

Kod postupka obrade zahtjeva za reprogramiranjem poreznog duga, posebno će se uzimati u obzir održivost poslovnog i financijskog plana poduzetnika, kontinuiranost plaćanja poreznih obveza, procjena kretanja broja zaposlenih, te spremnost vjerovnika da podrže postupke koji omogućavaju rješavanje nelikvidnosti poduzetnika što se dokumentira izjavom vjerovnika ili pismom namjere.

Isto tako, prilikom odlučivanja o zahtjevu, razmatrat će se radi li se o poduzetniku od regionalnog značaja, kojom djelatnosti se poduzetnik bavi (izvozno orijentirana djelatnost, proizvodno orijentirana djelatnost i sl.), je li poduzetnik tehnološki opremljen, koja je vrijednost posla kojim se bavi te koje je predviđanje povrata ulaganja.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem o reprogramiranju naplate poreznog duga koje donosi Ministarstvo financija.

Ukoliko se poduzetniku odobri zahtjev, porezni dug može se reprogramirati u cijelosti ili djelomično, na rok do 30 mjeseci, uz mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima. U skladu sa člankom 6. Zakona, na reprogramiranu glavnicu poreznog duga primjenjuje se kamatna stopa u visini prosječne kamatne stope na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća od 364 dana, ostvarena na zadnjoj aukciji trezorskih zapisa Ministarstva financija koja je prethodila danu stupanja na snagu Zakona, uvećane za 5 postotnih bodova.

Prema objavi koja je sadržana u naputku Ministarstva financija Porezne uprave od 18. travnja, ta kamata iznosi (vagani prosjek) 2,76% godišnje, odnosno oko 8,25%.

Za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznog duga, zastara poreznog duga ne teče.

Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom predviđa dulje razdoblje odgode te nižu kamatu nego što je to dosad bilo određeno u Općem poreznom zakonu. Ova bi mjera trebala pomoći poduzetnicima da u teškim gospodarskim okolnostima lakše održe obveze koje imaju kao porezni obveznici te time smanje nelikvidnost.

Pripremila: Marina Turković


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite