Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

4.10.2018

Pravni status komunalne infrastrukture prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu uređen je i pravni status komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost.

Jedna od velikih novina Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) je i izričito definiranje pravnog statusa komunalne infrastrukture, a nju čine:
- nerazvrstane ceste
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- javna parkirališta
- javne garaže
- javne zelene površine
- građevine i uređaji javne namjene
- javna rasvjeta
- groblja i krematoriji na grobljima i
- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza (svi pojmovi komunalne infrastrukture definirani su u članku 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu).

Osim ovih devet navedenih građevina, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Što se tiče pravnog prometa komunalne infrastrukture treba naglasiti da ona može biti u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti, te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna prava osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Komunalna infrastruktura ne može biti predmetom ovrhe niti stečaja.

Komunalna infrastruktura stječe status javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja, odnosno stupanja na snagu odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi. Komunalna infrastruktura upisuje se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao vlasništvo, odnosno suvlasništvo jedinice lokalne samouprave i/ili javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom. Međutim, navedeno se ne odnosi na komunalnu infrastrukturu izgrađenu na pomorskom dobru.

Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture ili njezinog dijela može se donijeti ako je trajno prestala potreba za njezinim korištenjem. Nekretnina kojoj prestane status javnog dobra u općoj uporabi ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Spomenute odluke, uz ostalo, moraju sadržavati naziv i vrstu komunalne infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se infrastruktura nalazi, te nalog nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige, odnosno za brisanje tog statusa ako se radi o infrastrukturi koja se upisuje u zemljišne knjige. Ove odluke dostavljaju se nadležnom sudu radi provedbe upisa statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišnim knjigama, odnosno radi brisanja tog statusa.

Jedinica lokalne samouprave dužna je u roku od godine dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (odnosno do 4. kolovoza 2019. – v. čl. 130. Zakona) ustrojiti i voditi evidenciju komunalne infrastrukture koja sadržava:

1. naziv i vrstu komunalne infrastrukture

2. podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi

3. podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture i osobi koja njome upravlja i

4. podatke o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi, a koje se dozvole i drugi akti pohranjuju u toj evidenciji.

Spomenimo još i to da je građenje i održavanje komunalne infrastrukture obveza jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u skladu s predmetnim ili posebnim zakonom (misli se na Zakon o prostornom uređenju, Narodne novine, br. 153/13 i 65/17).

Građenje komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku što znači da se za potrebe njezinog građenja može provesti izvlaštenje u skladu sa Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, br. 74/14 i 69/17). To ujedno znači da za gradnju komunalne infrastrukture, sukladno članku 13. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade nije potrebno odlukom Vlade RH posebno utvrđivati interes za RH (prema čl. 13. st. 3. Zakona), već će Vlada RH o tome da je građenje komunalne infrastrukture od posebnog državnog interesa donijeti odluku temeljem članka 13. stavak 2. istog Zakona, pozivajući se na odredbu članka 65. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojom je izričito propisano: „Građenje komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku.“


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite