Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

27.9.2018

Ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Novi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine, br. 80/18) stupio je na snagu 8. rujna 2018. Pravilnikom je uređen način ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za osobe iz članka 125. stavka 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Korisnici prava na besplatne udžbenike u osnovnom i srednjem školstvu te u redovitom ili izvanrednom školovanju na visokim učilištima su:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Udžbenici za koje se ostvaruje novčana naknada su:

a) obvezni udžbenici za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama prema Konačnoj listi odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstva (u nastavku: Konačna lista) iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, koje odobrava ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje ili

b) obvezni udžbenici za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima prema nastavnome programu koji utvrđuje visoko učilište.

Navedeni korisnici pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti ako redoviti novčani prihodi u njihovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj (koja iznosi 3.326,00 kuna) i ako to pravo ne ostvaruju po drugim propisima.

Iznimno, bez obzira na dohodovni cenzus po članu kućanstva u prethodnoj godini, pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti sljedeće osobe:

a) djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

b) djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja i

c) djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.

Članovima kućanstva, u smislu Pravilnika, smatraju se sve osobe, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenome prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba, a radi razjašnjenja bitnih okolnosti u svezi utvrđivanja sastava kućanstva može se provesti očevid (to je novina u odnosu na prije važeći Pravilnik).

Pod redovitim novčanim prihodima u smislu Pravilnika smatraju se:
a) mjesečna neto plaća
b) naknada plaće
c) naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
d) naknada na osnovi nezaposlenosti
e) mirovina i naknada mirovine
f) rodiljna i roditeljska potpora
g) naknada za rad u zatvoru/kaznionici
h) prihod od prodaje motornog vozila, motornog plovila i nekretnina i
i) drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji su služili za osnovicu pri određivanju poreza.

Pravo na besplatne udžbenike može se koristiti za isti razred odnosno istu godinu studija samo jedanput. Student koji ponavlja godinu (stari studijski program) i apsolvent, ne može ostvariti pravo na besplatne udžbenike, a studentu koji studira na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i koji ispunjava uvjete predviđene ovim Pravilnikom može se priznati pravo na besplatne udžbenike ako:

a) od prvog upisa prve godine studija stekne minimalno onoliko ECTS bodova koliko je navedeno u Tablici minimalno stečenih ECTS bodova, koja je sastavni dio Pravilnika (Tablica broj 1) i

b) je imao priznato mirovanje studija na temelju članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u akademskoj godini za koju je priznato mirovanje studija nije mu priznato pravo na besplatne udžbenike.

Postupak ostvarivanja prava na besplatne udžbenike provodi se sukladno članku 10. Pravilnika. Podnositelj zahtjeva dužan je uz popunjeni zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 1) podnijeti i priloge propisane člankom 11. Pravilnika.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje se u obliku novčane naknade za učenika osnovne ili srednje škole, prema računu iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika.Učenik osnovne ili srednje škole ostvaruje pravo na besplatne udžbenike u iznosu novčane naknade koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike, pri čemu se uzimaju samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan. Učenik osnovne škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za osnovne škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve osnovne škole za razred u koji je upisan. Učenik srednje škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za srednje škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve srednje škole – gimnazijski program ili sve srednje škole – strukovni program za razred i program u koji je upisan.

Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada ne može biti veći od iznosa maksimalne cijene kompleta udžbenika za pojedini razred svih osnovnih škola, svih srednjih škola – gimnazijski program ili svih srednjih škola – strukovni program u koji je korisnik upisan.

Student ostvaruje pravo na besplatne udžbenike u iznosu novčane naknade koja odgovara iznosu maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20%.

Bitno je napomenuti da maksimalne cijene kompleta udžbenika utvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a te podatke Ministarstvo hrvatskih branitelja dostavlja nadležnim prvostupanjskim tijelima tijekom mjeseca lipnja za sljedeću školsku odnosno akademsku godinu, nakon njihovog zaprimanja od ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

Treba istaknuti da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja stavilo krajem kolovoza 2018. na jednomjesečnu javnu raspravu Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu kojim je uređeno da najveća dopuštena cijena osnovnoškolskih udžbenika ne smije iznositi više od 10 do 15% medijalne plaće u Hrvatskoj. Tako će se po prvi puta Zakonom definirati najveća cijena (i masa) kompleta udžbenika po razredima. Najveća dopuštena cijena udžbenika od 1. do 4. razreda osnovne škole iznosila bi 10%, za 5. i 6. razred iznosila bi 12,5%, a za 7. i 8. razred 15% medijalne neto plaće u Hrvatskoj. Prema izvještaju Državnog zavoda za statistiku medijalna neto plaća za lipanj iznosila je 5.382,00 kune.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite