Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

22.3.2017

Plaćanje poreza na promet nekretnina za nasljeđivanje imovine bratića ili sestrične

Novi Zakon o porezu na promet nekretnina stupio je na snagu 1. siječnja 2017. i prema njegovim odredbama predmet oporezivanja je promet nekretnina tj. svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj i to kupoprodajom, zamjenom, nasljeđivanjem, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, dosjelošću, zatim stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostalim načinima. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnine na koju se plaća PDV.

Najznačajnije novine koje je Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16) donio jesu:

- snižena porezna stopa na 4%(do 31.12.2016. porez na promet nekretnina plaćao se po stopi 5%)

- naplaćeni iznos poreza na promet nekretnina u cijelosti se smatra prihodom općine odnosno grada gdje se nalazi nekretnina,

- ukinuto je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja.

Budući da se oporezuje promet nekretnina, treba naglasiti da taj Zakon pod pojmom nekretnine smatra građevine (stambene, poslovne i sve druge zgrade kao i njihovi dijelovi) te zemljišta (poljoprivredna, građevinska i dr.). Obveznik plaćanja navedenog poreza je stjecatelj nekretnine, a pri zamjeni nekretnina obveznik je svaki sudionik u zamjeni, i to za vrijednost nekretnine koju stječe. Ako se, pak, stječe idealni dio nekretnine, obveznik poreza na promet nekretnina je svaki stjecatelj posebno (članak 6. Zakona).

Budući da ćemo nadalje razmatrati obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina iza pokojnog bratića ili sestrične, treba naglasiti da je prema članku 7. Zakona obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju nasljednik ili zapisovnik. Ako se nasljednik tijekom ostavinske rasprave odrekne nasljedstva ili ga ustupi drugome sunasljedniku, ne plaća se porez po tome Zakonu na odricanje, odnosno ustupanje nasljedstva. Što se tiče bratića odnosno sestrični treba reći da se prema Zakonu o nasljeđivanju oni smatraju nasljednicima 2. nasljednog reda (članak 12.) u kojem su ostaviteljevi roditelji i njihovi potomci (braća i sestre ostavitelja i njihovi potomci – bratić, sestrična, itd.).

Prema članku 3. stavak 1. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15) nasljednici fizičku osobu nasljeđuju u trenutku njezine smrti, što znači da rješenje o nasljeđivanju samo deklarira postojeće stanje u času smrti ostavitelja. Također, i prema članku 128. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nasljednik stječe vlasništvo naslijeđenih stvari u času otvaranja nasljedstva (prema članku 122. Zakona o nasljeđivanju smrću osobe otvara se njezino nasljedstvo, a isti učinak ima i proglašenje osobe umrlom), ako zakonom nije drukčije određeno, a nasljednik je ovlašten ishoditi upis svoga prava vlasništva nekretnine u zemljišne knjige.

Što se tiče obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, Zakon o porezu na promet nekretnina predviđa određeni krug osoba koje taj porez nisu dužne platiti. Tako članak 13. točka 7. toga Zakona propisuje da porez na promet nekretnina ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Prema mišljenju Porezne uprave, Klasa: 410-01/16-01/219, Urudžbeni broj: 513-07-21-01-16-2 od 4. veljače 2016. (koje je dano u primjeni prijašnjeg Zakona o porezu na promet nekretnina, Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14, ali njegova stajališta primjenjiva su i danas) promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji u odnosu na umrlog ili darovatelja.Dakle, taksativno su navedene osobe koje su oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina s osnova nasljeđivanja, i isto nije u vezi s redoslijedom nasljeđivanja temeljem Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15).

Nadalje, potomci i preci su osobe koje potječu jedna od druge i oni čine tzv. uspravnu liniju krvnih srodnika koji su oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina (pradjed – djed – otac – sin – unuk – praunuk). Osim uspravne linije postoji i pobočna linija krvnih srodnika koju čine srodnici koji potječu od zajedničkog pretka (braća, stric – nećak, bratić itd.) i koji nisu oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem nasljeđivanja.“

Dakle osobe koje nasljeđuju imovinu iza pokojnog bratića (ili sestrične) u obvezi su platiti porez na promet nekretnina i to od 1. siječnja 2017. po stopi od 4%.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite