Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 357
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8910)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1112/2008-4Presudom Županijskog suda u Virovitici poslovni broj Gž-1112/2008-2 od 08.siječnja 2009. je odlučeno o žalbama stranaka, ali je kod pisanja presude u uvodu kao datum donošenja odluke pogrešno napisan dan održavanja sjednice vijeća 08.siječnja 2008. umjesto dan stvarno održane sjednice na kojoj je od... 23.11.2017
Kž 415/2017-6Općinski sud u Puli - Pola, Stalna služba u Pazinu, svojim rješenjem poslovni broj: K-403/17, Kov-334/17 od 5. srpnja 2017. je protiv okrivljenog J. I. u tom kaznenom predmetu ukinuo mjere opreza. Protiv prvostupanjskog rješenja žalbu je pravovremeno podnijelo Općinsko državno odvjetništvo u Puli -... 22.11.2017
Gž 1170/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se proglasio nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu tužiteljice za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i odbacio je taj zahtjev. Protiv tog rješenja tužiteljica je podnijela pravodobnu žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno utvrđenog činjen... 6.11.2017
Gž 1191/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici nekretnine označene kao čestica zemljišta 898/3 k.o zu 109 O. i to tužiteljica pod 1) za 6/12, tužitelj pod 2) za 4/12 dijela, tužiteljica pod 3) za 1/12 dijela i tužit... 2.11.2017
Gž 1141/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari te je odlučeno da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno dovrši postupak koji se kod prvostupanjskog suda vodi pod poslovnim brojem: P-2606/13. Protiv navedenog rješenja žalbu, pravovremeno, podnosi tužite... 30.10.2017
Gž 3/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: „ I/ Smjenjuje se upravitelja stambene zgrade u O., vl. obrta za upravljanje stambenim zgradama O. s. te se za upravitelja stambene zgrade u O.,  određuje K. d.o.o. O., iz O., OIB:... II/ Nalaže se M. H., vl. obrta za upravljanje stambeni... 30.10.2017
Gž 948/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom kao osnovan prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tuženici naloženo da mu na ime regresa isplati iznos od 15.600,00 kn i naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 14.007,54 kn, sve sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kako je to pobliže određ... 30.10.2017
Gž Ob 223/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskoga suda odbačen je kao nedopušten prijedlog predlagatelja kojim su zahtijevali da se utvrdi postojanje njihove izvanbračne zajednice. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovremeno, podnose predlagatelji. Žalbu podnose zbog pogrešne primijene materijalnog prava. U žalbi,... 30.10.2017
Gž R 484/2017-2Rješenjem sud prvog stupnja prihvaćen je prijedlog tuženika te je određen prekid postupka u ovoj parnici do pravomoćnosti odluke o prijedlogu tuženika za ponavljanje postupka koji se vodi kod istog prvostupanjskog suda pod posl.br. P-629/00 te podredno tome do pravomoćnosti predmeta posl.br. P-629/... 30.10.2017
Gž 384/2016-3Pobijanom prvostupanjskom presudom presuđeno je: „ I. Prihvaća se primarno postavljeni tužbeni zahtjev tužitelja J. Ć. iz P., OIB: ... i N. Ć. iz P., OIB: ...,  prema tuženiku E. o.  d.d.  OIB: ..., u dijelu koji glasi: „Nalaže se  tuženiku da u roku od 15 dana tužiteljima solidarno na ime imovins... 30.10.2017
Gž 2164/2017-2Prvostupanjskim se rješenjem ukida presuda Općinskog suda u Starom Gradu, poslovni broj: P-184/97 od 10. studenog 1997. godine, u odnosu na drugo i trećetuženike te se u odnosu na iste tužba odbacuje (toka I izreke rješenja), dok se točkom II izreke rješenja odbacuje prijedlog A. A. M. za ponavljanj... 27.10.2017
Gž 2506/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M.J. iz Zagreba, poslovni broj                  Ovrv-1734/2014 od 20. veljače 2014.g. Točkom II izreke naloženo je tuženiku u roku od osam dana isplatiti tužitelju iznos od ... 26.10.2017
Gž 2180/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da se odbija kao neosnovan prigovor tužitelja na rješenje suda prvog stupnja pod poslovnim brojem P-424/17 od 19. lipnja 2017. godine. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi tužitelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava predlažući da se pobijano rješen... 26.10.2017
Gž 1347/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužiteljica je odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je tražila da se utvrdi da je vlasnica čest. zemlj. 1154/3 ZU 697 k.o. M. za cijelo, te da je ovlaštena temeljem presude zatražiti i ishoditi uknjižbu prava vlasništva na naprijed navedenoj čest. zemlj. na svoje ime za ci... 26.10.2017
Kžzd 49/2017-4Pobijanom presudom temeljem čl. 564. st. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br.: 152/08, 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08) osuđenom S. B. opozvana je uvjetna osuda izrečena presudom Općinskog suda u Koprivnici bro... 25.10.2017
Gž 2235/2016-2Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku-protutužitelju (dalje: tuženik) isplatiti tužitelju-protutuženiku (dalje: tužitelj) iznos od 88.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan isplate s pripadajućom zateznom kamatom od 9. srpnja 2009. godine do isplate (točka I iz... 25.10.2017
Gž 956/2017-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je utvrđeno presumirano povlačenje tužbe u toj pravnoj stvari (točka I. izreke), te su obvezani tužitelji nadoknaditi tuženiku ad 1. parnični trošak u iznosu od 11.250,00 kuna, tuženiku ad 2. u iznosu od 675,00 kuna, te tuženicima ad 3. i ad 4. u iznosu od 5.836... 24.10.2017
Gž 1000/2017-27-2 23 Gž-1000/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja zavoda, OIB:… , zastupanog po zakonskom zastupniku, protiv tuženice M... 20.10.2017
Gž 774/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Puli-Pola, broj P-2285/15-14, od 25. siječnja 2016. godine, u stavku I. izreke presude, odbijen je prvopostavljeni tužbeni zahtjev tužitelja N. P. i I. P. na utvrđenje da je ništetan Ugovor o razvrgnuću suvlasništva sklopljen  9. rujna 1998. kod javnog bilježnika ... 20.10.2017
Gž 1099/2017-3Pobijanom presudom Općinskog  suda u  Slavonskom Brodu broj Ps-22/15-27 od 4. svibnja 2017. godine, odbijeni su tužitelji S. B. i D. B. s tužbenim zahtjevom, kojim su od tuženika Grad S. B. zahtijevali isplatu iznosa od 253.577,64 kune sa zateznom kamatom i troškovima postupka, sve u roku od 15 dan... 20.10.2017
Gž 1029/2017-2Uvodno označenim rješenje prvostupanjskog suda riješeno je: „Nalaže se tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 4.287,00 kn u roku od 15 dana dok se u preostalom dijelu preko dosuđenog iznosa, a do zatraženog iznosa od 15.625,00 kn tuženik odbija sa svojim zahtjevom za naknadom troš... 19.10.2017
Gžmal 980/2014-214 U  IME R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Splitu, kao drugostupanjski sud, po sucu ovog suda Amari Trgo, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja H. Z. Z. Z. O. Z., R. ured S., O. kneza B. 14, S., protiv tuženika E. O. d.d. P. S., zastupano po punomoćniku ... 18.10.2017
Gž Zk 1/2017-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: „I. Odbija se prigovor M. F. iz D., OIB:…, podnesen na rješenje ovog suda posl. broj Z-15934/2016 od 10.08.2016. godine, kao neosnovan.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj, iz svih žalbenih razloga, s prijedlogom da se pobijano rješenje uk... 18.10.2017
Kžzd 48/2017-4Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog osuđenika V. A. za ukidanje klauzule pravomoćnosti presude Općinskog suda u Varaždinu broj Kvm-8/17-6 od 22. veljače 2017. Protiv tog rješenja žali se osuđenik po branitelju Ž. P., odvjetniku iz V. zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka s prijedlogom ... 17.10.2017
Gž Ovr 33/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja od  11. studenog 2013. godine za podnošenje prokaznog popisa imovine ovršenika, kao nedopušten. Žali se ovrhovoditelj zbog svih zakonom predviđenih razloga  iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku ( „Narodne novine“ br. 53/91, ... 16.10.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 357 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1242) 2016(1692) 2015(866) 2014(580)
2013(475) 2012(395) 2011(431) 2010(544)
2009(484) 2008(386) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3398)
Presuda i rješenje(575)
Rješenje(3957)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(4975)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(1012)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(643)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(472)
Osijek(210)
Požega(3)
Pula(305)
Rijeka(838)
Sisak(139)
Slavonski Brod(151)
Split(1218)
Varaždin(2612)
Velika Gorica(84)
Virovitica(72)
Vukovar(143)
Zadar(274)
Zagreb(904)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(130)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite