Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 653
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 16324)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Zk 92/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje broj Z-32675/16 od 19. listopada 2016. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija predlagatelj iz svih zakonskih žalbenih razloga propisanih čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br.: 53 ... 4.3.2019
Gž 328/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Tuženik R. H. dužna je platiti tužitelju J. C. iz Z., … iznos od 7.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancij... 27.2.2019
Gž Zk 342/2018-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke određena je uspostava ranijeg zemljišnoknjižnog stanja kakvo je postojalo prije spajanja k.č.br. 99/7, vrt površine B3 čhv, upisane u z.k.ul. 1529 k.o. A3 u vlasništvu tužitelji... 26.2.2019
Gž 1157/2018-3Prvostupanjski sud je donio rješenje kojim je odbio prijedlog zakonskog nasljednika K. J. radi donošenja rješenje o raspoređivanju naknadno pronađene imovine iza pokojne J. J.. Protiv ovog rješenja žalbu je podnio na... 26.2.2019
Gž Zk 76/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranke te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-2260/18 od 31. kolovoza 2018. U obrazloženju rješenja prvostupanjski sud navodi da je navedenim rješenjem na temelju Dodatka ugovora o cesiji - prodaji potraživanja od 24. velj... 25.2.2019
Gž Zk 80/2019-2Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Puli - Poli, Zemljišnoknjižnog odjela Buzet pod.br. Z-20160/2017-2 od 22. kolovoza 2017. U toč.II. izreke naloženo je izbrisati zabilježbu prigovora protustranke upisane pod brojem: Z-31253/201... 25.2.2019
Gž Zk 439/2018-2Pobijanim rješenjem odbijeni su kao neosnovani prigovori vlasnica S. P., A. J. i B. Ž. te je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Rijeci, posl. br. Z-15493/15-2 od 29. ožuj... 22.2.2019
Gž 1839/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke, ukinut je platni nalog sadržan u  rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Z. iz Z., poslovni broj Ovrv-610/15, od 3. srpnja 2015., u dijelu u kojem je naloženo tuženici da isplati tužitelju iznos od 2.687,58 kuna sa pripadajućim zateznim kamatama koje te... 22.2.2019
Gž 1869/2018-2Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. H. P. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-4601/06 od 24. listopada 2006. godine u dijelu u kojem je n... 22.2.2019
Gž 182/2019-2Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika S. P. iz Dugog Sela, poslovni broj Ovrv-6831/17 od 15. prosinca 2017., u dijelu kojim je naloženo... 21.2.2019
Gž 278/2019-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 18.925,00 kn sa zateznom kamatom od 15. lipnja 2012. do isplate, kao i naknaditi joj parnični trošak u iznosu od 14.427,00 kn sa zateznom kamatom od dana donošenja prvostupanjske presude do isplate, dok je u toč.... 21.2.2019
Gž 294/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije pravovaljana oporuka oporučitelja pok. Antuna Tomić pok, I. "." datirana 20. prosinca 2003. god. proglašena pred javnim bilježnikom 21.2.2019
Gž Ovr 202/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbacuje se prigovor ovršenika od 26.06.2018. kao nepravodoban.“ Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu podnio je ovršenik dana 8. studenog 2018. godine ne navodeći zakonski razlog za žalbu te ne predlaže sadržaj ... 21.2.2019
Gž 1420/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja, a koji glasi: „I. Utvrđuje se da su tužitelji 1/N. S. ud B. rođ. B. pok. L., 2/N. S. pok. B., 3/ R. S.-A. rođ. S. pok. B., 4/H. M. rođ. S. pok. B. i 5/ V. L. rođ. S. pok. B., suvlasnice za... 21.2.2019
Gž R 267/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I./ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. M. iz Z., …, OIB: …, koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju D. M. od 26. listopada 2015. koju je dao tuženik H. r., te da radni odnos tuži... 21.2.2019
Gž Ovr 26/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odgađa se izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava ovršenika A. P. na temelju osnove OV-…, ovršenice M. P. na temelju osnove OV-… i ovršenice S. P. Š. na temelju osnove OV-… do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi pred ... 21.2.2019
Gž 1125/2018-3Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Prekida se postupak u ovoj pravnoj stvari do okončanja parničnog postupka, koji se vodi kod Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Našicama, pod brojem: Psp-12/15, iz razloga što odluka u ovom parničnom postupku ovisi o rezultatima raspravl ... 21.2.2019
Gž 1996/2018-2Pobijanom presudom u toč.I. izreke odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika koji glasi: "Nalaže se tužitelju - protutuženiku A3, OIB: B1, da tuženiku - protutužitelju L. t.... 21.2.2019
Gž Ovr 1263/2017-2Sud prvog stupnja donio je rješenje o ovrsi radi ispražnjenja i predaje stana temeljem ovršne isprave, pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu Ps-123/13 od 11. prosinca 2013. godine koja je potvrđena drugostupanjskom presudom, presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gž-4946/... 21.2.2019
Gž 374/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja od 14. prosinca 2017. odbačena je tužba tužitelja od 11. rujna 2014., dok je dopunskim rješenjem od 18. siječnja 2018. naloženo tužitelju da u roku od 15 dana naknadi prvotuženiku O. O. trošak parničnog postupka u iznosu od 50.625,00 kn i drugotuženiku T. O. trošak parni... 20.2.2019
Gž 313/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. o. k. d.d. isplatiti tužitelju C. J. K. iznos od 12.726,76 kuna, zajedno sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godin... 19.2.2019
Gž 1619/2018-2Pobijanom presudom u toč. 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 15.100,00 kn sa zateznom kamatom od 18. listopada 2011. do isplate, dok je u toč. 2. izreke tužitelj odbijen s preostalim dijelom zahtjeva u iznosu od 57.900,00 kn s pripadajućom zateznom kamat... 19.2.2019
Gž Ovr 730/2018-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja određena je ovrha temeljem ovršne isprave - sudske nagodbe sklopljene pred Općinskim sudom u Ivancu broj: P-2536/10-10 od 29. rujna 2011. radi naplate potraživanja ovrhovoditeljice od 46.350,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. listopada 2011. pa ... 18.2.2019
Gž 1512/2018-4Pobijanom presudom naloženo je tuženici da tužitelju isplati 4.011,98 € u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja uvećano za zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od 29. rujna 2017. do isplate, 668,85 € u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske ... 18.2.2019
Gž 1762/2018-2Pobijanom presudom u toč.I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. B. iz Makarske posl.br. Ovrv-158/17 od 25. svibnja 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.721,70 kn sa pripada... 18.2.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 653 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(262) 2018(3236) 2017(3180) 2016(2674)
2015(1182) 2014(790) 2013(667) 2012(528)
2011(534) 2010(571) 2009(493) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(6471)
Presuda i rješenje(1179)
Rješenje(7689)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(8150)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1414)
MALOLJETNIČKI ODJEL(27)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(947)
Dubrovnik(628)
Gospić(22)
Karlovac(233)
Koprivnica(503)
Osijek(507)
Požega(8)
Pula(605)
Rijeka(1536)
Sisak(167)
Slavonski Brod(361)
Split(2980)
Varaždin(4093)
Velika Gorica(256)
Virovitica(72)
Vukovar(246)
Zadar(952)
Zagreb(1995)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(181)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite