Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH > Rješenje > 2018
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 137)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 7708/2018-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-1558/2015-73 od 11. rujna 2018. odbijen je prigovor prvotuženika podnesen protiv rješenja tog suda poslovni broj P-1558/2015-69 od 30. kolovoza 2018. kojim je prvotuženiku naloženo plaćanje sudske pristojbe na žalbu u iznosu od 800,00 kn, ... 29.12.2018
Pž 7684/2018-2Pobijanim rješenjem je odbijen tužiteljev prigovor izjavljen protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-442/2016 od 26. studenog 2018. kojim je tužitelju naloženo u roku od osam dana platiti sudsku pristojbu za odgovor na tužbu u iznosu do 2.500,00 kn. Iz obrazloženja pobijanog rje ... 28.12.2018
Pž 6962/2018-3Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-103/2018-6 od 6. srpnja 2018. određena je privremena mjera radi osiguranja novčane tražbine tužitelja tako što je zabranjeno dužnicima protivnika osiguranja da protivniku osiguranja dobrovoljno ispune obveze koje imaju prema protivniku osiguranja... 27.12.2018
Pž 498/2017-8Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-498/2017-3 od 16. svibnja 2017. uvažena je žalba tuženika, rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3169/2009 od 6. srpnja 2016. u točki I. izreke je preinačeno i zahtjev tužitelja da mu tuženik u roku od osam dana nakna... 20.12.2018
Pž 6152/2018-2Trgovački sud u Rijeci rješenjem poslovni broj P-299/2018-16 od 7. rujna 2018. dopustio je zabilježbu spora u sudskom registru. U obrazloženju rješenja navodi da tužitelj tužbom traži da se utvrdi ništetnom odluka o povećanju temeljenog kapitala društva E. P. d.d. S., MBS …, OIB …, od 29. prosinca 2... 20.12.2018
Pž 7965/2015-5Pobijanim rješenjem poslovni broj P-1671/2015 od 27. listopada 2015. (list 53. spisa) Trgovački sud u Zagrebu odbacio je kao nepravovremenu tuženikovu žalbu od 19. listopada 2015. (list 48. spisa), podnesenu protiv presude zbog ogluhe Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1671/2015 od 16. rujna ... 19.12.2018
Pž 1631/2017-2Trgovački sud u Pazinu se rješenjem poslovni broj Povrv-408/2016-2 od 19. siječnja 2017. oglasio mjesno nenadležnim za postupanje po prigovoru ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave izdanom po javnom bilježniku Ivanu Kukučki iz Pule poslovni broj Ovrv-22256/15 od 7. rujna... 7.12.2018
Pž 4785/2018-3Rješenjem poslovni broj P-1982/2015-2 od 28. kolovoza 2015. Trgovački sud u Zagrebu je prvotužitelju R. d.o.o. R., drugotužitelju D. P. iz R., trećetužitelju P. V. iz R. i četvrtotužitelju E. Š. naložio naknaditi tuženiku trošak ovog parničnog postupka u iznosu od 66.904,80 kn, sve u roku od 8 dana.... 7.12.2018
Pž 6684/2018-3Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku je ukinuo odluku skupštine vjerovnika od 16. listopada 2018. kojom je odlučeno da će se imovina dužnika prodati neposrednom pogodbom vjerovniku M. L. O. po procjeni sudskog vještaka građevinske struke, prijebojem danih pozajmica... 5.12.2018
Pž 6274/2018-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Stpn-89/2015-33 od 4. listopada 2018. odbijen je prijedlog „S-S.“ C. d.o.o., Bosna i Hercegovina, OIB …, za ispravkom rješenja kojim je odobrena predstečajna nagodba nad dužnikom poslovni broj Stpn-89/2015 od 10. rujna 2015. Vjerovnik „S-S.“ C. d. ... 5.12.2018
Pž 6972/2018-2Pobijanim rješenjem, prihvaćen je prijedlog tužitelja kao predlagatelja osiguranja radi osiguranja tražbine u iznosu od 425.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama te je određena prethodna mjera time što se zabranjuje Financijskoj agenciji Zagreb, da tuženiku ili trećoj osobi po nalogu tuženika isp... 30.11.2018
Pž 5889/2016-2Rješenjem poslovni broj P-127/2015-19 od 10. lipnja 2016. Trgovački sud u Varaždinu, je odbio prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje kao neosnovan te je odbio prijedlog za preotvaranje glavne rasprave i naložio je tužitelju da naknadi troškove postupka tuženiku. Iz obrazloženja proizlaz ... 30.11.2018
Pž 2435/2016-2Pobijanim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke). Određena je vrijednost predmeta spora u iznosu od 500.001,00 kn (točka II. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 12.500,00 kn (točka III. izreke). Prvostupanjski ... 29.11.2018
Pž 6814/2018-2Pobijanim je rješenjem odbijen predlagateljev zahtjev za davanje osiguranja a sve pozivom na odredbe članka 550.o stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15; dalje: ZTD). Sud obrazlaže da se u postupku podjele društva, suklad... 29.11.2018
Pž 7021/2018-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-504/2018 od 9. studenog 2018. odbijen je tužiteljev prigovor protiv rješenja istog suda za plaćanje sudske pristojbe poslovni P-504/2018 od 22. listopada 2018. kojim je pozvan na plaćanje sudske pristojbe za tuženikov podneseni odgovor na tužbu u i... 29.11.2018
Pž 2021/2016-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odlučio da se tužba smatra povučenom (točka 1. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 40.625,00 kn (točka 2. izreke). Pobijano rješenje je doneseno primjenom odredaba čl. 193. i čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom p ... 29.11.2018
Pž 4237/2016-2Pobijanom presudom poslovni broj P-529/2009 od 11. travnja 2016. prvostupanjski sud je kao neosnovan odbio tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od prvotuženika T. P. i drugotuženika A. D. isplatu iznosa od 134.245,85 kn sa zakonskim zateznim kamatama po propisanoj kamatnoj stopi na određeno nave... 23.11.2018
Pž 8564/2015-3Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1260/2015 od 14. listopada 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da mu tuženik plati iznos od 20.853,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 30. kolovoza 2013. do isplate po stopi koja se primjenjuje na odnose iz trgovačkih ugovora (točka I. iz... 21.11.2018
Pž 4723/2018-3Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-663/2017 od 12. prosinca 2017. odbačena je tužba podnesena 17. ožujka 2017. Iz obrazloženja odluke proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio jer su odredbom čl. 13 t. 1. i 5. Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti AO10-1 ... 20.11.2018
Pž 8809/2015-2Trgovački sud u Bjelovaru je rješenjem poslovni broj Povrv-138/2014-10 od 21. kolovoza 2015. naložio Republici Hrvatskoj da iz sredstava Državnog proračuna isplati odvjetnicima u Zajedničkom odvjetničkom uredu Z. R. i D.... 16.11.2018
Pž 8145/2015-3Presudom Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu poslovni broj P-399/2011-58 od 20. veljače 2015. utvrđeno je da je osnovana tražbina drugog isplatnog reda tužitelja S. C. prema tuženiku u iznosu od 745.545,83 kn (točka I. izreke), odbijen je tuž... 14.11.2018
Pž 8683/2015-2Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Zadru odbio je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 799.500,00 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke), naložio je tužitelju naknaditi tuženiku troškove postupka u iznosu od 32.500,00 kn (točka II. izreke) te je odbio tuženikov zahtjev za nakna... 7.11.2018
Pž 6311/2018-2Pobijanim je rješenjem u točki 1. izreke utvrđen prekid postupka, a u točki 2. izreke određeno da će se postupak nastaviti kad pravni sljednici dužnika preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učine. Protiv tog je rješenja pravni sljednik ... 6.11.2018
Pž 845/2015-3Presudom Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku poslovni broj Povrv-383/2014 od 23. prosinca 2014. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ive Radovića iz Dubrovnika, poslovni broj Ovrv-102/13 od 6. veljače 2013. u dijelu kojim se nalaže tuženiku T ... 5.11.2018
Pž 3245/2018-5Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2307/2016 od 27. ožujka 2017. ispravljenom rješenjem od 7. travnja 2017. održan je na snazi platni nalog sadržan u europskom platnom nalogu Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-eu-67/2016 od 15. lipnja 2016. u dijelu kojim je naloženo tuženiku... 5.11.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2018(137)
> Siječanj(19) > Veljača(8) > Ožujak(16) > Travanj(4) > Svibanj(8) > Lipanj(9) > Srpanj(6) > Kolovoz(11) > Rujan(10) > Listopad(20) > Studeni(16) > Prosinac(10)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Vrsta predmeta

 


Pravni učinak

 

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite