Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH > Rješenje > 2018
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 85)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 6972/2018-2Pobijanim rješenjem, prihvaćen je prijedlog tužitelja kao predlagatelja osiguranja radi osiguranja tražbine u iznosu od 425.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama te je određena prethodna mjera time što se zabranjuje Financijskoj agenciji Zagreb, da tuženiku ili trećoj osobi po nalogu tuženika isp... 30.11.2018
Pž 5889/2016-2Rješenjem poslovni broj P-127/2015-19 od 10. lipnja 2016. Trgovački sud u Varaždinu, je odbio prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje kao neosnovan te je odbio prijedlog za preotvaranje glavne rasprave i naložio je tužitelju da naknadi troškove postupka tuženiku. Iz obrazloženja proizlaz ... 30.11.2018
Pž 2435/2016-2Pobijanim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke). Određena je vrijednost predmeta spora u iznosu od 500.001,00 kn (točka II. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 12.500,00 kn (točka III. izreke). Prvostupanjski ... 29.11.2018
Pž 6814/2018-2Pobijanim je rješenjem odbijen predlagateljev zahtjev za davanje osiguranja a sve pozivom na odredbe članka 550.o stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15; dalje: ZTD). Sud obrazlaže da se u postupku podjele društva, suklad... 29.11.2018
Pž 7021/2018-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-504/2018 od 9. studenog 2018. odbijen je tužiteljev prigovor protiv rješenja istog suda za plaćanje sudske pristojbe poslovni P-504/2018 od 22. listopada 2018. kojim je pozvan na plaćanje sudske pristojbe za tuženikov podneseni odgovor na tužbu u i... 29.11.2018
Pž 4237/2016-2Pobijanom presudom poslovni broj P-529/2009 od 11. travnja 2016. prvostupanjski sud je kao neosnovan odbio tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od prvotuženika T. P. i drugotuženika A. D. isplatu iznosa od 134.245,85 kn sa zakonskim zateznim kamatama po propisanoj kamatnoj stopi na određeno nave... 23.11.2018
Pž 845/2015-3Presudom Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku poslovni broj Povrv-383/2014 od 23. prosinca 2014. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ive Radovića iz Dubrovnika, poslovni broj Ovrv-102/13 od 6. veljače 2013. u dijelu kojim se nalaže tuženiku T ... 5.11.2018
Pž 3245/2018-5Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2307/2016 od 27. ožujka 2017. ispravljenom rješenjem od 7. travnja 2017. održan je na snazi platni nalog sadržan u europskom platnom nalogu Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-eu-67/2016 od 15. lipnja 2016. u dijelu kojim je naloženo tuženiku... 5.11.2018
Pž 1069/2016-2Prvostupanjski je sud presudio: „I Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Nikole Bakrača iz Koprivnice, poslovni broj Ovrv-280/14 od 28.03.2014. godine, u dijelu kojim je naloženo tuženiku M. d.o.o. N. G., platiti tužitelju H. C. d.o.o. Z., iznos od ... 2.11.2018
Pž 6110/2018-2Pobijanim je rješenjem likvidatoru M. P. iz Z., OIB ..., na ime nagrade za obavljanje poslova u ovom likvidacijskom postupku određena nagrada u iznosu od 410.356,30 kn bruto. Prema obrazloženju, sud je u postupku provedbe likvidacije nad imovinom likvidacijske mase brisanog subjekta upisa nakon d ... 31.10.2018
Pž 2479/2015-6Presudom ovog suda poslovni broj Pž-2479/2015-3 od 21. ožujka 2018. je odlučeno o tuženikovoj žalbi podnesenoj protiv točaka I. i III. izreke presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2557/2008 od 17. srpnja 2014. Podneskom zaprimljenim kod ovog suda 30. travnja 2018. tužitelj je predložio ... 31.10.2018
Pž 5953/2018-2Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Rijeci odbio je zahtjev predlagatelja P. C. j.d.o.o. D. za upis u sudski registar pripajanja društvu P. C. j.d.o.o. D. društva M. L. d.o.o. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio zato što je nad društvom M. L. d.o.o. ... 31.10.2018
Pž 6200/2018-2Prvostupanjskim rješenjem u točki I. do X. izreke otvara se stečajni postupak nad dužnikom, imenuje stečajni upravitelj, pozivaju vjerovnici podnijeti prijavu tražbina odnosno obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojeg prava, a dužnikovi dužnici bez odgode ispunjavati svoje obveze stečaj... 30.10.2018
Pž 6263/2018-2Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-2625/2015-75 od 2. listopada 2018. između ostalih tražbina u pobijanom dijelu točke I.b izreke za drugi viši isplatni red pod rednim brojem 10. utvrđena je osporenom tražbina drugog višeg isplatnog reda stečajnog vjerovnika D. P., odvjetnika u S., ... 30.10.2018
Pž 6291/2018-2Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Osijeku odredio je prodaju nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika, pobliže opisane u izreci tog rješenja, u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretnini (točka 1. izreke), odredio je da će se pravo zaloga upisano ... 30.10.2018
Pž 6317/2018-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu označenim u izreci prvostupanjski je sud u pobijanoj točki II. izreke osporio tražbinu vjerovnika Z. R. j.d.o.o., Z., OIB …, u iznosu od 506.638,50 kn te je navedeni vjerovnik upućen na parnicu radi utvrđivanja osnovanosti osporene tražbine. Takvo je ... 30.10.2018
Pž 6039/2018-3Pobijanim u izreci označenim rješenjem odlučeno je da se radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja na sprječavanje radnji isplate garantnog iznosa, kojim bi im se prouzročila šteta, određuje privremena mjera: „I. Kojom se zabranjuje protivniku osiguranja pod ad 1. I.BANKA d.d. S. ... 29.10.2018
Pž 6367/2018-2Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu odobrio je sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom I.-M. d.o.o. Tako je prvostupanjski sud odlučio sukladno odredbi čl. 66. st. 7. u vezi s čl. 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Protiv tog rješenja ž ... 29.10.2018
Pž 6106/2018-2Pobijanim rješenjem odbijeno je kao nesvrsishodno i neekonomično izvođenje dokaza očevidom, informatičkim vještačenjem te saslušanjem tužiteljevog punomoćnika D. M. (točka I. izreke). Odbijeni su kao neosnovani tužiteljev prijedlog za povrat u prijašnje stanje od 13. ožujka 2018. te tužiteljev zahtj... 26.10.2018
Pž 5470/2018-2Trgovački sud u Pazinu pobijanom je presudom odlučio: „I. Nalaže se tuženiku da tužitelju plati iznos od 4.554.003,93 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznos od: - 566.097,28 kn od 01.07.2006. pa do isplate, - 564.379,25 kn od 01.08.2006. pa do isplate, - 567.363,93 kn od 01.09.2006. p ... 2.10.2018
Pž 8063/2016-3Pobijanom presudom zbog ogluhe označenom u izreci Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je da u stečajnom postupku nad tuženikom postoji osnovana tražbina tužitelja u iznosu od 86.700,26 kn kao tražbina I. višeg isplatnog reda zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana dospijeća svakog pojed... 2.10.2018
Pž 7321/2016-4Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-230/2015-12 od 5. rujna 2016. naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak postupka u iznosu od 70.637,50 kn, dok je tuženik odbijen sa zahtjevom za naknadu preostalog troška parničnog postupka u iznosu od 65.637,50 kn. Protiv označenog rje ... 2.10.2018
Pž 5267/2018-2Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj R1-192/2018-9 od 20. srpnja 2018. prihvatio prijedlog predlagatelja osiguranja koji glasi: „I. Radi povrede isključivih prava predlagatelja osiguranja na reemitiranje svojih emitiranja, fiksiranje svojih emitiranja i reproduciranje svojih fiksiran ... 1.10.2018
Pž 5662/2017-2Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Povrv-438/2016-11 od 13. srpnja 2017. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-7863/16 od 1. kolovoza 2016. kojeg je donio javni bilježnik Vesna Ćuzela, Rijeka, Korzo 18... 1.10.2018
Pž 5481/2018-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je prihvatio prijedlog za određivanje privremene mjere kojom se nalaže protivniku osiguranja da se po primitku rješenja suzdrži od svake radnje kojom predlagatelju osiguranja onemogućava nesmetan ulaz kamionima u Sjevernu luku Split, sukladno zakonskim i podzak... 1.10.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2018(85)
> Siječanj(14) > Veljača(4) > Ožujak(8) > Travanj(2) > Svibanj(6) > Lipanj(7) > Srpanj(3) > Kolovoz(5) > Rujan(9) > Listopad(18) > Studeni(9)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Vrsta predmeta

 


Pravni učinak

 

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite