Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH > Rješenje > 2011
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 34)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 4138/2007-6Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-237/06-22 od 27. travnja 2007. odbijena je tužba i tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju na ime članskog uloga u zadruzi iznos od 20.000,00 kuna, te iznos od 128.818,89 kn na ime udjela u imovinu zadruge koja... 15.12.2011
Pž 3818/2011-3Trgovački sud u Osijeku je rješenjem poslovni broj P-1026/11-2 od 13. svibnja 2011. odbacio tužbu kao nedopuštenu. Tužitelj je protiv navedenog rješenja pravovremeno izjavio žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi navodi kako je parnični postupak pokrenuo u smislu odredbe članka 16... 15.12.2011
Pž 5386/2010-3Trgovački sud u Zagrebu pod poslovnim brojem P-5471/09 od 25. svibnja 2010. odbacio je tužbu tužitelja kojom traže u točki I. 1. izreke da se utvrdi da su odluke Glavne skupštine društva E. d.d. Z., donesene na izvanrednoj Glavnoj skupštini 11. siječnja 2007. bile ništavne od 11. siječnja 2007. do 3... 23.11.2011
Pž 6950/2011-4Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem u točki 1. usvojio prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine koji glasi: „I. Zabranjuje se protivniku osiguranja Ž. V. iz Z., OIB: …, otuđenje i opterećenje dionica koje se na njegovom imenu vode u registru društva d.... 16.11.2011
Pž-131/08-4Prvostupanjski sud je pobijanom presudom odbio tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da se potraživanja tužitelja ne namiruju iz fonda ograničene odgovornosti tuženika, utemeljenog rješenjem tog suda poslovni broj R1-95/98 od 28. svibnja 1999., kao i što se utvrđuje da potraživanja postoje u visi... 15.11.2011
Pž-2721/11-3Presudom na temelju priznanja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-1421/09 od 21. siječnja 2011. utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine pobliže označene u izreci te presude (točka I. izreke), naloženo je tuženiku da tužitelju naknadi parnične troškove u iznosu od 9.112,50 kn u roku osam d... 13.10.2011
Pž 6772/2011-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda, u točki I. izreke određen je upis promjene sjedišta i izmjene Društvenog ugovora u društvu s ograničenom odgovornošću, prema podacima utvrđenim u prilogu rješenja, koji je njegov sastavni dio. U točki II. izreke odbijen je zahtjev za upis promjene člana druš... 11.10.2011
Pž 4258/2011-3Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-175/10 od 8. veljače 2011. dano je ovlaštenje predlagateljima za sazivanje skupštine protustranke sa slijedećim dnevnim redom: 1. Otvaranje glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika i 2. Donošenje od... 29.8.2011
Pž 5470/2010-3Rješenjem poslovni broj P-6578/05 od 26. siječnja 2010. Trgovački sud u Zagrebu je odbio tuženikov prijedlog za ukidanje klauzule (pravilno: potvrde) pravomoćnosti presude tog suda poslovni broj P-6578/05 od 13. veljače 2007. (točka 1. izreke) te je odlučio tuženikov prijedlog za ponavljanje postupk... 23.8.2011
Pž 3494/2008-4Prvostupanjskom presudom odbijen je tužiteljev zahtjev kojim je zahtijevano naložiti tuženicima solidarno isplatiti tužitelju iznos od 40.300,79 EUR s kamatom koju je Z. B. d.d. u mjestu ispunjenja plaćala na devizne štedne uloge po viđenju u ATS na iznos od 554.551,00 ATS počevši od 23. kolovoza 19... 17.8.2011
Pž 2930/2011-5Prvostupanjski sud je u točki I. pobijanog rješenja odredio privremenu mjeru kojom se zabranjuje skupštini društva predlagatelja, sazvanoj od strane protivnika osiguranja za 31. ožujka 2011 u 15,30 sati u prostorijama Glavne filijale Šibenik -protivnika osiguranja, a za koju je poziv objavljen u „Na... 31.5.2011
Pž 515/2011-4Prvostupanjskim rješenjem odbijeni su tužitelji s prijedlogom za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 1.572.300,99 kn zabranom tuženicima otuđenja i opterećenja redovnih dionica društva T. d.d. R. kojih su oni vlasnici. Tako je odlučio prvostupanjski sud jer je ... 31.5.2011
Pž 523/2011-3Rješenjem poslovni broj P-2427/10 od 28. listopada 2010. Trgovački sud u Zagrebu nije dopustio preinaku tužbe. Iz obrazloženja i iz spisa proizlazi da je tužitelj podnio tužbu radi isplate, a u tijeku parnice po toj tužbi je postavio i tužbeni zahtjev za utvrđenje suvlasništva stranaka na određenoj... 20.5.2011
Pž 916/2011-3Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-2922/09 od 12. ožujka 2010. utvrdio ništavom i bez pravnog učinka odluku glavne skupštine (pravilno: skupštine) tuženika održane 17. lipnja 2009., pod točkom Ad. 3) koja glasi: „Usvajaju se godišnja financijska izvješća i završni račun društva za 2... 18.5.2011
Pž 1359/2007-4Trgovački sud u Bjelovaru presudom poslovni broj P-111/06-55 od 14. prosinca 2006. utvrđuje da je raskinut Ugovor o prijenosu poslovnog udjela od 16. travnja 2004. zaključen između I. G. iz Z. i trgovačkog društva K. d.o.o., Z. kao prenositelja poslovnog udjela s jedne strane i J. J. C. kao stjec... 17.5.2011
Pž-1476/11-3Prvostupanjski sud je rješenjem poslovni broj Ovr-612/10 od 4. veljače 2011. ovrhu određenu rješenjem o ovrsi tog suda poslovni broj Ovr-612/10 od 29. lipnja 2010. obustavio i ukinuo sve provedene ovršne radnje. 21.4.2011
Pž-488/11-3Rješenjem poslovni broj P-1089/08 od 18. listopada 2010. Trgovački sud u Splitu se proglasio apsolutno nenadležnim, ukinuo rješenje o ovrsi izdano od javne bilježnice V. B. iz S., poslovni broj Ovrv-78/07 od 24. prosinca 2007. i odbacio tužbu. 20.4.2011
Pž 5831/2010-3Rješenjem označenim u točki I. izreke odbijen je tuženikov prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za podnošenje žalbe protiv presude tog suda poslovni broj P-4317/07 od 19. ožujka 2010., u točki II. izreke odbačena je tuženikova žalba protiv presude toga suda poslovni broj P-43... 30.3.2011
Pž 8136/2010-5Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbacio prijedlog treće osobe da joj predlagatelj osiguranja, kao prijevozniku i korisniku kontejnera plati prouzročene troškove. Rješenjem poslovni broj R1-23/09 od 9. ožujka 2009., radi osiguranja predlagateljeve novčane tražbine, određena je privremena m... 23.3.2011
Pž 4773/2009-5Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-1079/05 od 30. listopada 2008. odbio tužbeni zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe određene rješenjem Općinskog suda u Požegi poslovni broj Ovr-1445/04 od 12. listopada 2004. na tužiteljevim nekretninama k.č.br. …, zk. ul. … k.o. P., u narav... 22.3.2011
Pž 5595/2009-3Rješenjem poslovni broj P-269/09-12 od 21. travnja 2009. Trgovački sud u Bjelovaru je odbacio predmetnu tužbu i u cijelosti ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika G. J. u Z. poslovni broj Ovrv-10/09 od 6. veljače 2009. (točka I. izreke) te je tužitelju naložio naknaditi tuž... 22.3.2011
Pž 271/2008-7Pobijanom presudom je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 100.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 15. ožujka 2003. do isplate i naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 11.410,00 kn. Prema obrazloženju, tužitelj je tražbinu u iznosu od 100.000,00 kn stekao na temelju... 22.3.2011
Pž 5844/2010-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je tuženikov prigovor protiv naloga za plaćanje sudske pristojbe na presudu, poslovni broj P-3170/09 od 22. prosinca 2009. u iznosu od 3.680,00 kn. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi kako je sud osporenim nalogom za plaćanje pristojbi naložio tu... 2.3.2011
Pž-521/11-3Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj P-4470/09 od 19. listopada 2010. oglasio se nenadležnim, ukinuo provedene radnje i odbacio tužbu. 24.2.2011
Pž 3260/2007-3Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je pozivom na tada važeći članak 562. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 u daljnjem tekstu: ZTD) djelomično prihvatio zahtjev predlagateljice, odredivši primjerenu novčanu naknadu za 9,28 % poslovnog... 15.2.2011
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2011(34)
> Siječanj(5) > Veljača(6) > Ožujak(6) > Travanj(2) > Svibanj(5) > Kolovoz(3) > Listopad(2) > Studeni(3) > Prosinac(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Vrsta predmeta

 


Pravni učinak

 

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite