Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH > 2018
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 138)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 6972/2018-2Pobijanim rješenjem, prihvaćen je prijedlog tužitelja kao predlagatelja osiguranja radi osiguranja tražbine u iznosu od 425.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama te je određena prethodna mjera time što se zabranjuje Financijskoj agenciji Zagreb, da tuženiku ili trećoj osobi po nalogu tuženika isp... 30.11.2018
Pž 2479/2015-6Presudom ovog suda poslovni broj Pž-2479/2015-3 od 21. ožujka 2018. je odlučeno o tuženikovoj žalbi podnesenoj protiv točaka I. i III. izreke presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2557/2008 od 17. srpnja 2014. Podneskom zaprimljenim kod ovog suda 30. travnja 2018. tužitelj je predložio ... 31.10.2018
Pž 5953/2018-2Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Rijeci odbio je zahtjev predlagatelja P. C. j.d.o.o. D. za upis u sudski registar pripajanja društvu P. C. j.d.o.o. D. društva M. L. d.o.o. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio zato što je nad društvom M. L. d.o.o. ... 31.10.2018
Pž 6110/2018-2Pobijanim je rješenjem likvidatoru M. P. iz Z., OIB ..., na ime nagrade za obavljanje poslova u ovom likvidacijskom postupku određena nagrada u iznosu od 410.356,30 kn bruto. Prema obrazloženju, sud je u postupku provedbe likvidacije nad imovinom likvidacijske mase brisanog subjekta upisa nakon d ... 31.10.2018
Pž 2581/2014-2Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu presudom poslovni broj P-395/2011-27 od 10. prosinca 2013. odbio je tužbeni zahtjev tužitelja za istupanje iz društva tuženika te naložio tužiteljima da tuženiku solidarno naknade parnične troškove u iznosu od 18.643,75 kn. U obrazloženju ... 30.10.2018
Pž 2574/2016-4Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-1174/2008 od 25. veljače 2016. naloženo je tuženicima naknaditi tužitelju iznos od 103.502,89 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodi... 30.10.2018
Pž 6036/2016-2Sud prvog stupnja presudio je: „1. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi broj Ovrv-857/11. od 16.09.2011. godine javnog bilježnika Nade Kemec, iz Slavonskog Broda održava se na snazi u cijelosti za glavnicu od 325.391,81 kn. zajedno sa zateznom kamatom od dospijeća pojedinog iznosa kako slijedi: ... 30.10.2018
Pž 6200/2018-2Prvostupanjskim rješenjem u točki I. do X. izreke otvara se stečajni postupak nad dužnikom, imenuje stečajni upravitelj, pozivaju vjerovnici podnijeti prijavu tražbina odnosno obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojeg prava, a dužnikovi dužnici bez odgode ispunjavati svoje obveze stečaj... 30.10.2018
Pž 6263/2018-2Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-2625/2015-75 od 2. listopada 2018. između ostalih tražbina u pobijanom dijelu točke I.b izreke za drugi viši isplatni red pod rednim brojem 10. utvrđena je osporenom tražbina drugog višeg isplatnog reda stečajnog vjerovnika D. P., odvjetnika u S., ... 30.10.2018
Pž 6291/2018-2Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Osijeku odredio je prodaju nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika, pobliže opisane u izreci tog rješenja, u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretnini (točka 1. izreke), odredio je da će se pravo zaloga upisano ... 30.10.2018
Pž 6317/2018-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu označenim u izreci prvostupanjski je sud u pobijanoj točki II. izreke osporio tražbinu vjerovnika Z. R. j.d.o.o., Z., OIB …, u iznosu od 506.638,50 kn te je navedeni vjerovnik upućen na parnicu radi utvrđivanja osnovanosti osporene tražbine. Takvo je ... 30.10.2018
Pž 6039/2018-3Pobijanim u izreci označenim rješenjem odlučeno je da se radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja na sprječavanje radnji isplate garantnog iznosa, kojim bi im se prouzročila šteta, određuje privremena mjera: „I. Kojom se zabranjuje protivniku osiguranja pod ad 1. I.BANKA d.d. S. ... 29.10.2018
Pž 6367/2018-2Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu odobrio je sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom I.-M. d.o.o. Tako je prvostupanjski sud odlučio sukladno odredbi čl. 66. st. 7. u vezi s čl. 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Protiv tog rješenja ž ... 29.10.2018
Pž 3852/2016-2Pobijanom dijelom presude održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Snježane Plavetić iz Karlovca, Domobranska 6, poslovni broj Ovrv-111/10 od 5. listopada 2010. u dijelu kojim se nalaže tuženiku da tužitelju namiri tražbine po fakturi br. 263 od 27. ožujka 2008. u... 26.10.2018
Pž 6106/2018-2Pobijanim rješenjem odbijeno je kao nesvrsishodno i neekonomično izvođenje dokaza očevidom, informatičkim vještačenjem te saslušanjem tužiteljevog punomoćnika D. M. (točka I. izreke). Odbijeni su kao neosnovani tužiteljev prijedlog za povrat u prijašnje stanje od 13. ožujka 2018. te tužiteljev zahtj... 26.10.2018
Pž 8063/2016-3Pobijanom presudom zbog ogluhe označenom u izreci Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je da u stečajnom postupku nad tuženikom postoji osnovana tražbina tužitelja u iznosu od 86.700,26 kn kao tražbina I. višeg isplatnog reda zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana dospijeća svakog pojed... 2.10.2018
Pž 1074/2015-4Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Varaždinu održao je na snazi platni nalog iz rješenja tog suda poslovni broj Pl-3/2013 od 21. listopada 2013. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 5.353,20 kn i trošak izdavanja platnog naloga u iznosu od 575,00 kn, sv... 2.10.2018
Pž 5345/2015-2Prvostupanjski sud je tuženiku naložio tužitelju platiti iznos od 60.552,68 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 14. studenog 2014. do isplate po stopi koja se određuje na odnose iz trgovačkih ugovora te mu je naložio naknaditi tužitelju prouzročeni parnični trošak u iznosu od 6.295,00 kn sa zakonsko... 2.10.2018
Pž 5470/2018-2Trgovački sud u Pazinu pobijanom je presudom odlučio: „I. Nalaže se tuženiku da tužitelju plati iznos od 4.554.003,93 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznos od: - 566.097,28 kn od 01.07.2006. pa do isplate, - 564.379,25 kn od 01.08.2006. pa do isplate, - 567.363,93 kn od 01.09.2006. p ... 2.10.2018
Pž 2129/2018-2Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Mirjane Borić iz Osijeka poslovni broj Ovrv-25491/2016 od 16. prosinca 2016. kojim je naloženo tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju iznos od 240,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom kao i naknaditi mu t... 1.10.2018
Pž 5267/2018-2Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj R1-192/2018-9 od 20. srpnja 2018. prihvatio prijedlog predlagatelja osiguranja koji glasi: „I. Radi povrede isključivih prava predlagatelja osiguranja na reemitiranje svojih emitiranja, fiksiranje svojih emitiranja i reproduciranje svojih fiksiran ... 1.10.2018
Pž 5662/2017-2Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Povrv-438/2016-11 od 13. srpnja 2017. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-7863/16 od 1. kolovoza 2016. kojeg je donio javni bilježnik Vesna Ćuzela, Rijeka, Korzo 18... 1.10.2018
Pž 5481/2018-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je prihvatio prijedlog za određivanje privremene mjere kojom se nalaže protivniku osiguranja da se po primitku rješenja suzdrži od svake radnje kojom predlagatelju osiguranja onemogućava nesmetan ulaz kamionima u Sjevernu luku Split, sukladno zakonskim i podzak... 1.10.2018
Pž 4685/2016-6Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-1174/2015 od 28. travnja 2016. u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Mire Rubić iz Splita, poslovni broj Ovrv-689/13 od 22. listopada 2013. kojim je naložen... 28.9.2018
Pž 3559/2017-2Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu poslovni broj Povrv-936/2016-10 od 10. travnja 2017. prvostupanjski sud je ukinuo u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Nade Kemec iz Slavonskog Broda poslovni broj Ovrv-261/16 od 26. siječnja 2016. ... 28.9.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2018(138)
> Siječanj(21) > Veljača(9) > Ožujak(19) > Travanj(6) > Svibanj(10) > Lipanj(12) > Srpanj(6) > Kolovoz(8) > Rujan(24) > Listopad(22) > Studeni(1)

Vrsta odluke

Presuda(48)
Presuda i rješenje(16)
Rješenje(74)


Vrsta predmeta

 


Pravni učinak

 

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite