Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 9585 / 9736
Dokumenti od 239601 do 239625 (od ukupno 243396)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev 2137/1991"U ovom sporu tužiteljica (u odnosu na razdoblje koje je ostalo predmet spora) zahtijeva dospjelu zateznu kamatu na pravomoćno dosuđeni iznos na ime neisplaćenoga osobnog dohotka za vrijeme prekida radnog od- nosa kod tuženika koja predstavlja razliku između stope odnosno obračuna zateznih kamata ko... 1991
VSRH Rev 1834/1991"Ne može s osnovom tužitelj tražiti utvrđenje da mu pripada pravo na dodjelu odgovarajućeg stana jer za to nema pravnog interesa, a s obzirom na okvir sudske zaštite koju mu daje odredba čl. 88. Zakona o stambenim odnosima. Sudovi su prema tome trebali odbaciti tužbu, a ne odbiti tužbeni za- htjev. ... 1991
VSRH Rev 1540/1991"Neosporno je između stranaka da je tuženik bio izvođač radova na stambenoj zgradi u Zagrebu, D.d. br. 49, da je naručitelj radova bio SIZ za stanovanje Općine M., a projektant RO "Inžinjering projektant" u Z. Nadalje, nije sporno da je tužitelj dana 17. III 1984. godine silazio stubama u zgradi u k... 1991
VSRH Rev 2616/1991"U ovoj pravnoj stvari tužitelji su zatražili da se tuženici naloži da primi tužitelje na rad i rasporedi na radna mjesta koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, da im prizna sva prava iz rada i temeljem rada do povratka na rad. Sud prvog stupnja odbio je zahtjeve tužitelja jer smatra da tužitelji... 1991
VSRH Rev 1162/1991"Pravo da se zahtijeva poništenje pobojnog ugovora suglasno odredbi čl.117. st.1. Zakona o obveznim odnosima prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti, odnosno prestanka prinude. To pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana sklapanja ugovora (st.... 1991
VSRH Rev 2872/1991"Nižestupanjski su sudovi pravilno primijenili materijalno pravo kad su ocijenili neosnovanim tužbeni zahtjev tužitelja jer tužitelj nije ispunio svoju obvezu niti je spreman isplatiti dinarsku protuvrijednost iznosa 50.000 DEM prema tečaju na dan isplate pa neosnovano traži ispunjenje obveze od tuž... 1991
VSRH Rev 2402/1991"Također valja razjasniti kakvo pravno značenje ima utvrđenje prvostupanjskog suda da je tuženiku bilo svjedno kakovu izjavu daje, jer da je mislio da će sve strojeve, uključivo i sada sporni kultivator, koristiti dok se tužitelj ne vrati iz Njemačke. Treba, naime, ocijeniti radi li se o slučaju pri... 1991
VSRH Rev 2070/1991"Polazeći od takvoga obveznog pravila ponašanja tužitelja, a s obzirom na to da je od samog početka ovog postupka tuženik predlagao izvođenje dokaza neposrednim saslušanjem svjedoka A.K. glede okolnosti da je on prije započetog skretanja vozilom od desnog ruba kolnika u lijevu stranu dao lijevom ruk... 1991
VSRH Rev 2072/1991"Presudom prvostupanjskog suda, a potvrđenom presudom drugostupanjskog suda, utvrđena je nedopustivost izvršenja u predmetu Općinskog suda u O., a koje je dopušteno temeljem rješenja o izvršenju od 18. siječnja 1989.g. U navedenom izvršnom predmetu doneseno je rješenje o izvršenju na temelju odluke ... 1991
VSRH II Rev 56/1991"Pravilna je primjena odredbe članka 496.a/ Zakona o parničnom postupku (prema Zakonu o izmjenama i dopuni ZPP "Službeni list SFRJ", broj 27/90) u odluci drugostupanjskog suda. Tom odredbom - a ona se u ovoj parnici primjenjuje temeljem odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o izmijenama i dopuni ZPP i... 1991
VSRH Gzz 11/1991"Rješenje o izvršenju Općinskog suda u Z. doneseno je na temelju rješenja Općine N.Z., Komitet za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove. Ovo je rješenje izvršno i u njemu je određeno da je iznos komunalne naknade od dinara 8.356, utvrđen u točki I. istog rješenja, dužnik dužan platiti do 15. ... 1991
VSRH Rev 1472/1991"Ostvaren je revizijski razlog bitne povrede odredaba parničnog postupka zato jer je u drugostupanjskom postupku učinjena relativno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 1. u svezi s člankom 333. stavak 2. ZPP, a koja je imala utjecaj na donošenje zakonitog i pravilnog rješ... 1991
VSRH Rev 2080/1991"U reviziji se iznosi shvaćanje da je bez obzira na preinačenje tužbenoga zahtjeva u tijeku spora povećanjem iznosa tražene nadoknade štete, a što da je učinjeno zbog pada vrijednosti novca, u stvari bila realno uvijek ista vrijednost predmeta spora. Revizija nije osnovana. Odluka drugostupanjskog s... 1991
VSRH Rev 496/1991"Utvrđeno je da ne postoji razlog za otkaz stanarskog prava kojim tužitelj opravdava osnovanost tužbenog zahtjeva u ovom sporu. Naime, tužitelj otkazuje tuženoj stanarsko pravo zbog neplaćanja stanarine (razlog za otkaz iz članka 97. Zakona o stambenim odnosima), međutim utvrđeno je da su se stanari... 1991
VSRH Rev 2114/1991"Točno je da se otkaz stanarskog prava zbog davanja dijela stana u podnajam bez suglasnosti davaoca stana predviđen u članku 97. stavak 1. točka 5. ZSO može dati tek ako stanar i nakon što je preporučenim pismom opomenut ne otkloni navedeni razlog, kako je to propisano u stavku 2. citirane odredbe č... 1991
VSRH Rev 2288/1991"Vlasnik obiteljske kuće ili stana u kojem stanuje osoba iz članka 3. stavak 2. ovog zakona ima pravo, pod uvjetima iz ovog zakona, zamijeniti stan u kojem stanuje i ima stanarsko pravo za stan u svom vlasništvu, radi svojeg useljenja i useljenja svojeg punoljetnog djeteta. Pravo iz stavka 1. ovoga ... 1991
VSRH Gr 63/1991"U konkretnom slučaju u pitanju je postupak za određivanje naknade za eksproprirane nekretnine koji se, u smislu odredbe iz članka 59. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine SRH", broj 46/82 - dalje ZE), vodi po prijedlogu prijašnjeg vlasnika eksproprirane nekretnine. Za odluku o nadlež... 1991
VSRH Rev 2244/1991"Nije, naime, sporno da je M.B. kao predsjednik Komisije za radne odnose sudjelovao u donošenju odluke te Komisije, a isto tako da je i kao predsjednik Radničkog savjeta odlučivao o tužiteljevu prigovoru protiv navedene odluke. Pravilno je s tim u svezi stajalište suda drugog stupnja da činjenica št... 1991
VSRH Rev 92/1991"Tužiteljica je suvlasnik u braku stečene zajedničke imovine, predmetnog stana, koji su prodavaoci kasnije, novim ugovorom prodali roditeljima tužiteljičinog bračnog druga. No, iako su bivši vlasnici toga stana prodali stan najprije tužiteljici i njenom bračnom drugu Branku, a kasnije (više ne njiho... 1991
VSRH Rev 1048/1991"Predmet spora u tom pobijanom dijelu predstavlja zahtjev tužitelja upravljen prema obojici tuženika radi utvrđenja da je tužitelj na temelju ugovora o darovanju zaključenog 24.III. 1986. s ocem tuženika stekao pravo vlasništva spornog zemljišta površine 469 m2, pa su stoga tuženici dužni trpjeti da... 1991
VSRH Rev 2287/1991"Prema odredbi članka 25. stavak 1. i 2. toga zakona nositelj sta- narskog prava može izvršiti zamjenu svog stana za stan drugog korisnika time da je za zamjenu stanova potrebna suglasnost davatelja stana na korištenje, a ugovori o zamjeni stanova zaključuju se u pismenom obliku (stavak 4. članak 25... 1991
VSRH Rev 2813/1991"Tužitelj svoj zahtjev za utvrđenje pravovaljanosti oporuke temelji na okolnosti da je njegova majka J.Š. zbog iznimnih prilika prije svoje smrti dana 27. travnja 1984.g. usmeno izjavila svoju posljednju volju pred dvojicom svjedoka, i to D.H. i B.G. Kraj nesporne činjenice da je po tužitelju navede... 1991
VSRH Rev 2592/1991"U ovom predmetu trebalo je odlučiti o zahtjevu protutužiteljice kao primateljice uzdržavanja za nadoknadu troškova stanovanja protutuže- nice kao davateljice uzdržavanja u stambenom prostoru protutužiteljice, a za vrijeme trajanja ugovora o doživotnom uzdržavanju zaključenog između stranaka koji je... 1991
VSRH Rev 2688/1991"Tužiteljica je u tužbi navela da je na ostavinskoj raspravi izja- vila da je oporuka zagubljena i da je na zapisnik njena nasljednička iz- java uzeta kao da se očituje na nasljedstvo temeljem zakona, a ne na te- melju oporuke makar zagubljene, pa kako je naknadno pronašla oporuku sma- tra da je tim... 1991
ŽS Zg Kž 2469/1991Povrijeđen je krivični zakon izricanjem mjere zabrane polaganja vozačkog ispita 1991
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 9584 9585 9586 ... 9736 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2631) 2017(9136) 2016(12364) 2015(9429)
2014(9247) 2013(8662) 2012(10164) 2011(11876)
2010(13606) 2009(13048) 2008(14579) 2007(15992)
2006(14693) 2005(12592) 2004(8039) 2003(7893)
2002(8005) 2001(7318) 2000(6850) 1999(5894)
1998(4892) 1997(4012) 1996(4741) 1995(4346)
1994(4702) 1993(5015) 1992(4922) 1991(5001)
1990(3711) 1989(10) 1988(9) 1987(2)
1986(2) 1985(4) 1984(3) 1983(2)
1982(1) 1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(658)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(497)
Ustavni sud Republike Hrvatske(10996)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(886)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(28219)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(4199)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(185102)
Županijski sud(12839)


Vrsta odluke

Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(20)
Konačna odluka o dopuštenosti(1)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(8023)
Odluka i rješenje(229)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(47)
Presuda(78516)
Presuda i rješenje(8415)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(146063)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(9)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite