Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 855
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 21368)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 334/2019-7Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, odbijen je prijedlog okrivljenika M. N. da se iz spisa predmeta izdvoje kao nezakoniti dokazi zapisnici o ispitivanju svjedoka V. P. na Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola dana 24. srpnja 2019., i svjedokinje Ž. L. od 28. lipnja 2019., ... 27.11.2019
Kžzd 13/2019-6Općinski sud u Vukovaru pobijanim rješenjem temeljem čl. 564. st. 4. ZKP/08 obustavio je postupak za opoziv uvjetne osude protiv osuđenog Ž. S. Protiv navedenog rješenja pravodobno je podnio žalbu oštećeni mlt. D. S. M., zastupan po majci i z.z. E.-M. M. J., zbog kako iz obrazloženja žalbe proističe... 26.11.2019
Gž Ovr 915/2019-2Prvostupanjski sud odredio je u toč. I. izreke pobijanog rješenja predloženo osiguranje uknjižbom založnog prava u korist predlagatelja osiguranja na nekretnini u vlasništvu protivnika osiguranja naznačenoj u prijedlogu za osiguranje, radi osiguranja ukupnog iznosa od „11.343.399,87“, koji obuhvaća ... 19.11.2019
Gž Ovr 1305/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Obustavlja se ovrha određena Rješenjem o ovrsi ovog suda broj Ovr-... od 13. prosinca 2010. godine u odnosu na nekretninu upisanu u zk.ul.broj ... k.o. S. B. te se ukidaju sve provedene radnje. II. Određuje se brisanje zabilježbe ovrhe na nekretninam... 18.11.2019
Kž 322/2019-6Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola poslovni broj poslovni broj Kov-254/19, Kov-263/19, od 28. listopada 2019., odbijen je kao neosnovan prijedlog obrane okrivljenika M. N. da se kao nezakoniti izdvoje zapisnik o ispitivanju osumnjičenika u Policijskoj postaji P. - P. od 5. lipnja 2019.... 18.11.2019
Gž 441/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužiteljice G. M. iz Z., ..., OIB: ... i J. B. iz Z., ..., OIB: ... vlasnice nekretnine oznake čest. ... k.o. B. u zemljišno knjižnom ulošku broj ... k.o. B., i to svaka u suvlasničkom udjelu od ½ dijela što su tuženici dužni priznati i t... 14.11.2019
Gž 3010/2019-2Rješenjem o nasljeđivanju suda prvog stupnja riješeno je: "Iza pokojnog M. R. pok. M., MBG: ..., umirovljenika iz S., rođenog dana 1. rujna 1937. godine, a umrlog dana 6. kolovoza 2008. godine, državljanina Republike Hrvatske. I              Utvrđuje se da njegovu ostavinu sačinjavaju: NEKRETNINE ... 14.11.2019
Gž Ovr 1247/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "R J E Š E N J E o privremenoj mjeri I/ Usvaja se prijedlog predlagatelja osiguranja te se radi određivanja privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine - prava na korištenje grobnog mjesta predlagatelja osiguranja N. V. iz O., ..., OIB: ..., zabra... 14.11.2019
Gž Ovr 391/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev ovršenika za naknadom troškova ovršnog postupka u iznosu od 1.875,00 kn. To rješenje pravovremenom žalbom pobijaju ovršenici. Ovrhovoditeljica je odgovorila na žalbu. Žalba nije osnovana. U ovom postupku ostvarivala se novčana tražbina, ovrha ... 13.11.2019
Gž 2376/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, te će nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Z.. Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužiteljica zbog žalbenih razloga iz čl. 353. ... 11.11.2019
Gž 1449/2017-3Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: I.              Djelomično se održava se na snazi platni nalog iz Rješenja o ovrsi Javnog bilježnika J. T. iz N. V. posl.br. Ovrv-381/14 od 16. lipnja 2014. g. kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju novčani iznos od 3.927,69 kn zajedno sa zak... 7.11.2019
Gž 1828/2017-2Prvostupanjskom presudom u točci I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. K. iz O., broj Ovrv-913/14 od 12.ožujka 2014. u cijelosti, te je naloženo tuženiku-protutužitelju (dalje: tuženik) da plati tužitelju-protutuženiku (dalje:tužitelj) parnični tro... 7.11.2019
Gž 1519/2019-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odlučeno je da je tužena dužna isprazniti od osoba i stvari, te tužitelju predati u isključivi posjed i na daljnje nesmetano  korištenje poslovni prostor površine 35,36 m2 koji se nalazi u suterenu sa južne strane čest.zgr. 647, u naravi kuća upisana u z... 7.11.2019
Gž R 373/2019-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 19.850,40 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose po stopi i tijeku pobliže navedeno točkom I. izreke. Točkom II izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 17... 7.11.2019
Gž Ovr 481/2018-2Rješenjem označenim u izreci odbačen je prijedlog ovrhovoditelja za ovrhu od 10. listopada 2018. kao nedopušten jer je prvostupanjski sud utvrdio da je nad ovršenikom pokrenut stečajni postupak a prema odredbi članka 98. stavak 1. Stečajnog zakona nakon otvaranja stečajnog postupka pojedini stečajn... 6.11.2019
Gž 1154/2019-3Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke naloženo je tuženici iseliti iz nekretnine upisane u zk.ul.br. 203 k.o. B. P. i označene kao k.č.br. 297/2 pašnjak P. u P. površine 833905 m2 koja se nalazi na adresi P., M. G., te ju slobodnu od osoba i stvari predati tužiteljici u roku od 15 dana. U t... 6.11.2019
Gž R 425/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbija se sudjelovanje umješača Financijske agencije te R. H. u ovoj parnici zbog nepostojanja pravnog interesa umješača." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuženik iz razloga označenih u članku 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom post... 5.11.2019
Gž 826/2017-2Prvostupanjskom presudom je utvrđeno da je ništetna odredba članka 2. Ugovora o kreditu od 5. siječnja 2007. godine, zaključenog između stranaka - u dijelu kojim je određena promjenjivost redovne kamatne stope po odluci tuženice - i da u tom dijelu ne proizvodi pravne učinke, te je naloženo tuženici... 4.11.2019
Kž 303/2019-8Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog okrivljenog I. S. za izdvajanje iz spisa „CD medija s lista 11 spisa.“ Protiv tog rješenja žalbu je podnio okrivljeni I. S. po branitelju S. M., odvjetniku iz P., bez izričitog navođenja žalbene osnove, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači na način... 4.11.2019
Gž Ovr 763/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor ovrhovoditelja  zaprimljen 11. travnja 2019. te se potvrđuje rješenje o pristojbi što ga je taj sud donio pod poslovnim brojem Ovr-2447/2016 dana 2. travnja 2019. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj pozivajući se na žalbeni ... 4.11.2019
Gž Ovr 1225/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je ovrha na plaći u ovoj pravnoj stvari dovršena. Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija ovrhovoditelj iz razloga označenih u članku 353. stavak 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku (''Narodne novine'' broj 53/91, 91/92, 112/99, 88... 31.10.2019
Gž 896/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor mjesne nenadležnosti tuženika kao neosnovan. Protiv tog rješenja tuženik je izjavio pravodobnu i dopuštenu žalbu i to kako se navodi u žalbi zbog svih žalbenih razloga (članak 353. stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku -"Narodne novine", ... 30.10.2019
Gž 726/2017-2Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: "1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: 'I. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnik nekretnine označene kao k.č.br…. u naravi gospodarski objekt, dvorište i oranica, ukupne površine 976 m2, upisane u z.k.ul. … k.o. P., a št ... 30.10.2019
Gž 323/2018-2Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je tužiteljev (vjerovnikov) zahtjev usmjeren prema: dužniku F. H., trećoj osobi (dužnikovog supruzi Z. H.) s kojom je dužnik F. H. sklopio darovni ugovor 3. listopada 2016. predmet kojeg su nekretnine upisane u Općinskom sudu u R., Zemljišnoknjižnom odjelu u C., u... 30.10.2019
Gž 524/2019-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Utvrđuje se da je tužiteljica L. P., OIB:B1, na temelju nasljeđivanja i diobe stekla vlasništvo dijela kat.čest.15696/1 K.O. 29.10.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 855 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(2898) 2018(4616) 2017(3590) 2016(2878)
2015(1393) 2014(895) 2013(720) 2012(552)
2011(544) 2010(577) 2009(495) 2008(390)
2007(210) 2006(161) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(8539)
Presuda i rješenje(1550)
Rješenje(10294)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite