Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 361
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 9013)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1477/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da tuženik isprazni od osoba i stvari zk. čbr. 826/2, kuća broj 15, dvorište i oranica od 367 čhv ili 1320 m2, upisane u zk. ul. broj 908 k.o. V. B., te ju slobodnu od osoba i svojih stvari preda tužiteljici u roku od 1... 4.12.2017
Gž Ovr 1533/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe kao nedopušten. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali ovršenik, pobijajući isto u cijelosti, ne navodeći određeno žalbene razloge propisane odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("... 24.11.2017
Gž 1112/2008-4Presudom Županijskog suda u Virovitici poslovni broj Gž-1112/2008-2 od 08.siječnja 2009. je odlučeno o žalbama stranaka, ali je kod pisanja presude u uvodu kao datum donošenja odluke pogrešno napisan dan održavanja sjednice vijeća 08.siječnja 2008. umjesto dan stvarno održane sjednice na kojoj je od... 23.11.2017
Kž 415/2017-6Općinski sud u Puli - Pola, Stalna služba u Pazinu, svojim rješenjem poslovni broj: K-403/17, Kov-334/17 od 5. srpnja 2017. je protiv okrivljenog J. I. u tom kaznenom predmetu ukinuo mjere opreza. Protiv prvostupanjskog rješenja žalbu je pravovremeno podnijelo Općinsko državno odvjetništvo u Puli -... 22.11.2017
Kž 293/2017-6Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu poslovni broj: 5K-478/15-72 od 7.prosinca 2015. optuženik A. I. (dalje u tekstu: optuženik) oglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv imovine - krađom iz čl. 216. st. 1. KZ/97, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjesec... 22.11.2017
Gž Ovr 1445/2017-3Prvostupanjskim rješenjem, na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja javnog bilježnika T. K. iz O., broj Ovrv-297/15 od 6. ožujka 2015., radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u ukupnom iznosu od 14.111,98 kuna, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama ... 21.11.2017
K 26/2013-124Županijskog državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv optuženih: I - V. B. i II - K. Š. pod brojem KT-22/94 od 20. lipnja 1995. godine, zbog kaznenih djela iz čl. 215. st. 5. u svezi st. 3. i 1. KZ RH. Nakon održane rasprave ŽDO u Zadru sada pod brojem DO-K-35/98 od 31. ožujka 1999. g... 20.11.2017
Gž 3607/2014-2Uvodno označenim rješenjem prvog stupnja riješeno je: „I. Odbija se zahtjev tuženika za osiguranje parničnih troškova. II. Postupak će se nastaviti prije nego što ovo rješenje postane pravomoćno.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tuženik iz razloga što se pogrešno polazi od toga da je tuže... 17.11.2017
Gž 285/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj P-1611/15-14 od 8. siječnja 2016. presuđeno je tako da cijela izreka glasi: " I              Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Utvrđuje se da nekretnina označena k.č.br…., dvorište od 211 m2 nije vlasništvo R... 16.11.2017
Gž 1790/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Gospiću, poslovni broj 4 Pn-7/2015-25 od 27. rujna 2016., naloženo je tuženiku O. V. da tužitelju S. M. isplati na ime naknade neimovinske štete pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 6.150,00 kuna, sa zateznim kamatama koje teku od 27. svibnja 2015. pa do isplate, ... 16.11.2017
Gž 1723/2015-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbija se prigovor nasljednika A. K., te se u cijelosti održava na snazi rješenje o nasljeđivanju posl. broj O-1406/09, UPP-OS-147/09-2 od 16. prosinca 2010. doneseno po javnom bilježniku N. M. u Z..“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavil... 15.11.2017
Gž R-955/17-2Prvostupanjskom presudom: 14.11.2017
Gž R 195/2016-3U izreci citiranom prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo da tužiteljici na ime razlike manje isplaćenih plaća u roku od 8 dana isplati bruto iznos od 15.407,97 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na novčane iznose pobliže označene u izreci te presude, te da joj nadoknadi troškove parnič... 13.11.2017
Gž 1247/2016-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „Općinski sud u Puli-Pola, oglašava se nenadležnim za postupanje po prijedlogu od 5. rujna 2016. godine za provođenje ostavinskog postupka iza pok. F. B..“ Protiv navedenog rješenja žalbu su izjavili nasljednici, iz svih žalbenih razloga, s pri... 13.11.2017
Gž 36/2017-22 23 Gž-36/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja H. telekom d.d. iz Z., R. F. M. br. 9, OIB: …,  zastupanog po zakonskom z... 13.11.2017
Gž Ovr 455/2017-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbacuje se prijedlog za ovrhu od 2. veljače 2017., kao nedopušten.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj, iz svih žalbenih razloga, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači. U žalbi navodi kako je u prijedlogu za ovr... 13.11.2017
Kž 349/2017-3Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj K-561/17 od 2. studenoga 2017. godine okrivljeniku Š. B. je temeljem odredbe čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, produljen je istražni zatvor, koji može trajati do pravomoćnosti presude, a nakon pravomoćnosti presude najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju n... 13.11.2017
Gž 1388/2017-2Prvostupanjskim rješenjem u cijelosti je odbijen kao neosnovan zahtjev punomoćnice tužiteljice odvjetnice S. B., za naknadu troškova delegacije na teret državnog proračuna RH u iznosu od 3.807,30 kn sa zakonskom zateznom kamatom. Protiv ovog  rješenja uložila je žalbu punomoćnica tužiteljice zbog ... 9.11.2017
Gž 2486/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u toj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke). Odlukom o troškovima postupka naloženo je tužiteljici da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 2.812,50 kuna, u roku od 8 dana (točka II. izreke). Protiv odluke o troškovima postupka sadržane p... 8.11.2017
Gž 804/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: -u st. I., da se prekida postupak radi razvrgnuća suvlasništva nekretnina; -u st. II., da se upućuje tuženik F. P. da u roku od 30 dana pokrene parnicu radi utvrđenja suvlasništva nekretnina kč. br. 4920/1, 4921/1, 4958/1, 4958/2, sve upisane u zk. ul. br.... 7.11.2017
Gž 1170/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se proglasio nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu tužiteljice za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i odbacio je taj zahtjev. Protiv tog rješenja tužiteljica je podnijela pravodobnu žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno utvrđenog činjen... 6.11.2017
Gž Ovr 461/2017-2Rješenjem suda prvoga stupnja određena je ovrha protiv ovršenika kao jamca na temelju ovršne isprave - zadužnice koju je ovršenik izdao 24. prosinca 2004. a ovjerena je po javnom bilježniku L. M. iz Š. pod brojem: OV-416/05 od 24. siječnja 2005. a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u ukupn... 6.11.2017
Gž 2231/2015-2Presudom suda prvog stupnja, odlučeno je: - u toč. I, da se djelomično održava na snazi platni nalog iz toč. I rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. B., posl. br. Ovrv-431/14, od 1. rujna 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju isplati 2.163,04 kune sa zateznim kamatama računatim na p... 3.11.2017
Gž 1191/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici nekretnine označene kao čestica zemljišta 898/3 k.o zu 109 O. i to tužiteljica pod 1) za 6/12, tužitelj pod 2) za 4/12 dijela, tužiteljica pod 3) za 1/12 dijela i tužit... 2.11.2017
Gž Ovr 677/2015-3Pobijanim rješenjem o namirenju, u točki I.A izreke, određeno je da se iz iznosa cijene dobivene prodajom nekretnine u naravi stana br. 4, ukupne površine 69,53 m2, koji se nalazi na prvom katu zgrade u R., izgrađenoj na k.č.br. 2070/10, upisanoj u z.k. ul. broj 4400, k.o. S., poduložak 4, te spored... 2.11.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 361 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1311) 2016(1699) 2015(886) 2014(582)
2013(475) 2012(397) 2011(432) 2010(545)
2009(484) 2008(387) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3432)
Presuda i rješenje(581)
Rješenje(4020)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite