Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 712
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 17794)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 952/2018-2Prvostupanjskim rješenjem Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški oglasio se nenadležnim za odlučivanje u predmetu pod brojem Povrv-274/2017-3, te je odbacio tužbu i ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi pod brojem Ovrv-5/12 od dana 10. siječnja 2012. godine javnog b... 7.5.2019
Kž 204/2019-4Pobijanim rješenjem na temelju 131. st. 3. u svezi čl. 98. st. 6. ZKP/08 protiv optuženog D. K. produljene su mjere opreza iz čl. 98. st. 2. toč. 4., 5. i 9. ZKP/08 tj. zabrana približavanja na udaljenost manju od 100 metara, zabrana uspostavljanja i održavanja izravne i neizravne veze, te zabrana ... 19.4.2019
Kž 198/2019-4Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja su na temelju čl. 98. st. 5. i st. 2. t. 4., 5. i 9 u svezi s čl. 123. st. 1. t. 3. ZKP/08 protiv optuženog T. S. određene mjere opreza - zabrana približavanja M. S. iz S. V., R. 90, i Š. K. iz Č., B. J. 36, na udaljenost do sto metara, zabrana uspostavljanja ... 12.4.2019
Gž R 835/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužitelja protiv tuženika zaprimljena kod prvostupanjskog suda 19. srpnja 2018. Protiv tog rješenja tužitelj je podnio žalbu i dopunu žalbe, pobijajući ga zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne no... 10.4.2019
Kž 218/2019-4Rješenjem Općinskog suda u Splitu broj Kv-173/19 od 27. ožujka 2019. protiv okrivljenika pod 1) M. A. Y. i pod 2) M. B., u postupku zbog kaznenog djela iz čl. 326. st. 1. KZ/11 je temeljem 127. st. 4. u svezi čl. 123. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 8... 9.4.2019
Gž Ovr 457/2019-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odgođena je ovrha do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Varaždinu pod brojem P-903/15. Protiv tog rješenja pravovremeno se žali ovrhovoditelj, pobijajući isto zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. st. 1... 8.4.2019
Gž 1151/2017-4Pobijanom presudom je suđeno: I.  Ukida se platni nalog sadržanu rješenju o ovrsi koji je izdao javni bilježnik N. K. iz S. B. broj Ovrv-196/13 dana 8. veljače 2013. godine u cijelosti i odbija se tužbeni zahtjev. II. Nalaže se tužitelju L. M. B. D. M. d.o.o., S. B. zastupan po likvidatoru imovine... 4.4.2019
Gž Ovr 179/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika od 21. rujna 2017. god. radi ograničenja ovrhe određene rješenjem o ovrsi Naslovnog suda od 18. kolovoza 2017. god., pod br. Ovr - 801/17, i to samo na nekretnine katastarske oznake čk.br. 471, čk.br. 488/2, čk.br. 488/3, čk.br. ... 4.4.2019
Gž R 217/2019-2Prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužitelju iznos od 15.301,25 kuna sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine godišnje iznose kao u izreci pobijane presude, kao i naknaditi mu trošak parničnog postupka u iznosu od 6.250,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od 21. prosinca 2018... 4.4.2019
Kž 170/2019-4Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu je na temelju čl. 86. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 dalje u tekstu  ZKP/08) odbijen kao neosnovan prijedlog okrivljene N. R. za izdvajanjem iz spisa ... 3.4.2019
Kžmp 3/2019-4Općinski sud u Sisku presudom poslovni broj gornji od 6. prosinca 2018., proglasio je krivim optuženog R. G. zbog kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom - opisano u članku 229. stavak 1. točka 1. u vezi članka 228. stavak 1. KZ/11, te ga na temelju istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatv... 3.4.2019
Gž 158/2018-2Prvostupanjskim rješenjem doslovce je odlučeno: "I. Odbija se kao neosnovan prigovor E. B. i G. B. od 16.11.2017. izjavljen protiv rješenja o nasljeđivanju javnog bilježnika S. O. S. iz P., posl.br…. od 30.5.2016. koje je ispravljeno rješenjem posl.br… od 24.03.2017. te se u cijelosti održava na ... 3.4.2019
Gž Ovr 472/2018-2Rješenjem Općinskog suda u Sisku-Stalna služba u Hrvatskoj Kostajnici broj Povrv-80/2018-2 od 14. veljače 2018. stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. M. broj Ovrv-10/2018 od 25. siječnja 2018. u dijel... 29.3.2019
Gž Ovr 91/2018-2Rješenjem Općinskog suda u Koprivnici broj Ovr-2024/2013-74 od 22. studenog 2017. odbijen je prijedlog ovrhovoditeljice od 11. listopada 2017. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je na prijedlog ovrhovoditeljice donio rješenje broj Ovr-2024/13-2 od 26. studenog 2013. (koje ... 29.3.2019
Gž 109/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je ista tražila isplatu iznosa od 60.000,00 kuna te od 1. listopada 2014. pa nadalje mjesečno iznose od po 1.000,00 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je to pobliže specificirano u izreci presude i troškovima pos... 28.3.2019
Gž 1361/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u točki I. rješenja javnog bilježnika u Z. R. G. poslovni broj Ovrv-1262/15 od 4. rujna 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 657,91 kn te zakonske zatezne kamate na taj iznos tekuće od 28. do 31. kolovoza 2... 28.3.2019
Gž 1059/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I/ Nalaže se tuženiku O. b. H. d.d., Z., … 3, OIB …, pravnom slijedniku B. P. C. d.d., da plati tužitelju D. C. iz T., …, OIB …, iznos od 43.779,67 kuna, (slovima: četrdesetitritisućesedamstosedamdesteidevetkunaišezdesetisedamlipa) zajedno sa zakonskim z... 27.3.2019
Kž 51/2019-4Pobijanim rješenjem Općinski sud u Požegi, se pod točkom I. na temelju članka 29. stavka 1. u vezi s člankom 19.a stavka 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku - (N.N.152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17-  dalje u tekstu ZKP/08), oglasio stvarno nenadležnim, a pod točkom ... 27.3.2019
Gž 611/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da se tužba smatra povučenom. Protiv rješenja žali se tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava uz prijedlog da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati na ponovan postupak uz naknadu troška žalb... 27.3.2019
Gž Ovr 267/2019-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja određena je predložena ovrha te je ovrhovoditelju dosuđen trošak u iznosu od 400,00 kn. Protiv rješenja o ovrsi žali se ovršenik zbog bitne povrede postupka predlažući da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati istom sudu na ponovan postupak. Žalba je osnova... 27.3.2019
Gž 622/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za pokretanje postupka stečaja potrošača podnesen sudu 29. prosinca 2016. Pravovremenom podnesenom žalbom to rješenje pobija predlagatelj zbog žalbenog razloga pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog... 27.3.2019
Gž 1086/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi "Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. F., OIB…iz Ž., stekla dosjelošću pravo vlasništva na  nekretninama, upisane na ime i vlasništvo tuženika G. Ž., OIB…, sa sjedištem u Ž., , i to nakon parcelacije kč.br. 8... 27.3.2019
Kžzd 7/2019-4Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja je odbijen kao neosnovan prijedlog okrivljenika M. B. za izdvajanje iz spisa zapisnika o dokaznom ročištu od 16. lipnja 2016. suca istrage Županijskog suda u Varaždinu broj Kir-d-59/16 o ispitivanju maloljetne oštećenice V. B. i zapisnika o dokaznom ročištu od... 27.3.2019
Gž 1086/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi "Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. F., OIB…iz Ž., stekla dosjelošću pravo vlasništva na nekretninama, upisane na ime i vlasništvo tuženika G. Ž., OIB…, sa sjedištem u Ž., , i to nakon parcelacije kč.b ... 27.3.2019
Gž 2892/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog tužitelja za donošenje dopunskog rješenja o troškovima postupak. Protiv navedenog rješenja žali se tužitelji, pobijajući isto zbog žalbenog razloga predviđenog odredbom članka 353. stavak 1. točka 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine... 27.3.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 712 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(892) 2018(3533) 2017(3336) 2016(2820)
2015(1331) 2014(855) 2013(684) 2012(535)
2011(537) 2010(572) 2009(493) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(7019)
Presuda i rješenje(1306)
Rješenje(8484)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite