Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 435
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 10873)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 52/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Čakovcu, na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17, dalje u tekstu: ZKP/08), optuženi S. V., oslobođen je od optužbe da bi počin... 12.3.2018
Kž 84/2018-4Presudom Općinskog suda u Osijeku proglašeni su krivima opt. S.S. i opt. R.I. i to: - opt. S.S. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11 (opisano u točki 1. izreke), te je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne... 8.3.2018
Kž 81/2018-6Pobijanom presudom Općinski sud u Karlovcu proglasio je krivim optuženika K. K. da je na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinio dva kaznena djela krivotvorenja, i to krivotvorenjem novca iz članka 274. stavka 1.  u svezi članka 52. KZ/11 za koje mu je na temelju članka 274. sta... 28.2.2018
Gž Ovr 104/2018-2Pobijanim rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 24 Ovrv-17841/2010-11 od 14. prosinca 2017., odbijeni su prijedlozi ovršenice za obustavom ovrhe u ovoj pravnoj stvari podneseni  dana 17. prosinca 2014., 22. svibnja 2017. i 22. studenog 2017. Protiv ovog rješenja žalbu je ulo... 28.2.2018
Gž 1825/2017-3Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika L. P. iz O. broj: Ovrv-109/16 od 29. ožujka 2016.g. u dijelu u kojem je naloženo I-tuženom I. Š. iz M. M., Z…, OIB: … da tužitelju H.-A.-A.-B. d.d. Z., S…, OIB: … isp... 27.2.2018
Gž 4869/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. H. iz Z., poslovni broj Ovrv-817/16 od 30. prosinca 2016. u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama... 23.2.2018
Gž 1644/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da za korist kč. br. 1869/6 N. M. sa 169 m2, dvorište N. M. sa 50 m2 zgrada N. M. sa 119 m2 upisane u zk. ul. 2247 k.o. N. M., kao povlasnog dobra, postoji pravo služnosti prolaza i provoza na teret kč. br. 1869/1 N. M... 22.2.2018
Gž Ovr 800/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu i ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Z. od 11. listopada 2012., poslovni broj Ovrv-28245/12. Protiv rješenja ovrhovoditeljica je pravovremeno podnijela žalbu zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materija... 22.2.2018
Gž 1817/2016-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja je suđeno: I Nalaže se tuženiku N. G. d.o.o  za graditeljstvo, N., OIB:…, da u stanu tužitelja I. F., OIB:…, koji se nalazi u stambenoj zgradi u S. B., koji je sagrađen na Kčbr. 6321/46 u K.o. S. B., izvrši slijedeće radove: - skine žbuku sa zidova u cijelom st... 22.2.2018
Gž 1431/2016-2Pobijanom međupresudom  je suđeno: I/              Utvrđuje se da je tužena  udruga K. OIB:…, iz D., odgovorna za naknadu štete  koju je pretrpio tužitelj P. S. OIB:… iz D., a koju je počinila jelenska divljač iz lovišta kojim upravlja tužena u prosincu 2012., na usjevu mrkve na dijelu čkbr. 623 po... 21.2.2018
Gž 270/2017-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj Pst-622/2014 od 30. prosinca 2016., odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da ga je tuženik uznemiravao  u vlasništvu nekretnine (garažno parkirno mjesto): 125, etaža: 19/100000 dijela z.kč.br. zem.6164/1 stambeno poslovna zgrad... 21.2.2018
Gž 1035/2017-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. Š.-S. iz Z., poslovni broj: Ovrv-6153/2015., od 3. srpnja 2015. (stavak I. izreke), te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troškova parničnog postupka (stavak II. izreke). Protiv presude žalbu je... 20.2.2018
Gž 1595/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do okončanja kaznenog postupka u predmetu koji se vodi kod Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovni broj K-1776/2016. (točka I. izreke); postupak će se nastaviti kada se okonča naprijed navedeni kazneni predmet ili do d... 20.2.2018
Kžmp 11/2017-8Rješenjem Općinskog suda u Čakovcu poslovni broj 11 Kmp-39/15-61 od 21. studenog 2017. je temeljem čl. 472. st. 2. u svezi sa čl. 464. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) odbaci... 20.2.2018
Gž R 16/2017-3Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj Republici Hrvatskoj da tužiteljici L. F. isplati iznos od 47.137,64 kn sa pripadajućim zateznim kamatama koje teku na iznose navedene u izreci presude (točka I.), te da tužiteljici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu 15.605,00 kuna, sa pripadajuć... 20.2.2018
Kž 60/2017-8Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, na temelju članka 544. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13. i 152/14. dalje ZKP/08.) stavlja se van snage kazneni nalog od 6. lipnja 2014., a na temelju članka 453. točka 3. ZKP/08. okrivlje... 20.2.2018
Kž 32/2018-6Pobijanom presudom optuženi J. C. proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, izazivanje prometne nesreće, iz članka 272. stavka 1., 2. i 4. KZ/11, te je po članku 272. stavka 4. KZ/97., osuđen na kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) ... 20.2.2018
Gž Ovr 440/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 3. travnja 2017. kao neosnovan i potvrđeno rješenje toga suda, poslovni broj Ovrv-13503/16-7 od 27. ožujka 2017. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava.... 20.2.2018
Gž R 211/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužiteljima iznose od po 2.400,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom na pojedine iznose kako je to specificirano u točki I., II. i III. izreke presude. Ujedno je tuženica obvezana naknaditi tužiteljima parnični trošak u iznosu od 2.7... 19.2.2018
Gž 1344/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi : "Utvrđuje se ništavim Ugovor o jednokratnom kreditu br. računa … zaključen dana 12.lipnja 2008.godine između R. S. S. - J. - W. sa sjedištem na adresi M. S., … S. S. im R., kao kreditora i Z. L. iz S… OIB... 15.2.2018
Gž R 519/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužena R. H. - M. o. RH povrijedila pravo tužiteljice Z. Š. na jednako postupanje. Zabranjuje se tuženoj R. H. - M. o. RH poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti pravo tužiteljice Z... 15.2.2018
Gž 425/2018-2Pobijanim rješenjem Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici proglasio se je mjesno nenadležnim, te je odlučeno da će se nakon pravomoćnosti pobijanog rješenja predmet će ustupiti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Protiv navedenog rješenja tužena j... 14.2.2018
Gž 638/2017-2Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Koprivnici broj Povrv-90/17 od 19. srpnja 2017. suđeno je: "I. Ukida se  u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi  na temelju vjerodostojne isprave  javnog bilježnika M. J.,  iz Z., posl. broj Ovrv-7429/17 od 20. siječnja 2017. godine  kojim je t... 13.2.2018
Gž Ovr 45/2018-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđen je dovršetak ovrhe u ovom predmetu. Protiv pobijanog rješenja ovrhovoditelj je podnio žalbu zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/... 13.2.2018
Gž Ovr 43/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Utvrđuje se da je na usmenoj javnoj dražbi održanoj 14. ožujka 2017. god. prodana nekretnina u vlasništvu 2. ovršenika V. U., koja se vodi u k.o. O., upisana u z.k.ul. …, poduložak broj …, što u naravi čini stan broj 2 na 1. katu, koji se sastoji od dv... 12.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 435 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(157) 2017(2233) 2016(2224) 2015(977)
2014(651) 2013(515) 2012(419) 2011(456)
2010(551) 2009(487) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(4151)
Presuda i rješenje(719)
Rješenje(5020)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite