Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 567
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 14175)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 383/2018-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika u Z. Đ.. P. broj Ovrv-429/2018 od 28. veljače 2018. godine i kojim je prijedlog za ovrhu odbačen kao nedopušten žalbu je izjavio ovrhovoditelj zbog žalbenog razloga pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom ... 25.9.2018
Kžmp 15/2018-6Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj Kmp-57/17 od 19. travnja 2018. godine okrivljenik L. S. oglašen je krivim zbog učina kaznenog djela protiv sigurnosti prometa - izazivanjem prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 4. i 1. KZ/11 te mu je temeljem čl. 28. st. 1. i 2. Zakona ... 25.9.2018
Gž 963/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''M. P., pok. G., proglašava se umrlom. Kao dan smrti protustranke M. P., pok. G., uzima se 29. kolovoza 2004.'' Navedeno rješenje protustranka zastupana po posebnom skrbniku pobija pravovremeno izjavljenom žalbom zbog bitne povrede odredaba postupka, nepotp... 24.9.2018
Gž 905/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. O d b i j a   s e   prijedlog predlagatelja za amortizaciju isprave, kao neosnovan. II. Nalaže se predlagatelju Z. D. da naknadi protustranci A. f. d.o.o. trošak postupka u iznosu od 625,00 kn (slovima: šestodvadesetipetkuna), u roku od 15 dana, dok ... 21.9.2018
Gž 1626/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke ukinuto je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave doneseno po javnom bilježniku I. K. iz P.-P., poslovni broj Ovrv-33246/15 od 30. listopada 2015. te je odbačen prijedlog za ovrhu. U točki II. izreke je naloženo ovrhovoditelju naknaditi ovrš... 20.9.2018
Gž 699/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Utvrđuje se da je tužiteljica F. M. ž. A. rođ. B. pk. I., L…, OIB: …, temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju, zaključenog sa svojim ocem B. I. pk. A. dana 31. ožujka 1994. godine, ovjerenog kod Općinskog suda u Š. pod posl. br. RII-…, stekla vlasništvo t... 20.9.2018
Gž Ovr 131/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja određeno je: "I. U ovoj ovršnoj stvari obustavlja se ovrha na suvlasničkim dijelovima nekretnine ovršenika Ž. R., OIB: …, iz Č… upisanih u: A) podulošku br. … k.o. Č., stan br. 26 na VI. katu, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, smočnice, hodnika, kupaonice sa WC-om, u... 20.9.2018
Gž Ovr 477/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbija se prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 11. lipnja 2018.g. radi ponovnog smetanja posjeda. II. Odbija se ovrhovoditelj sa zahtjevom za naknadom troška u iznosu od 984,00              kn, kao neosnovan." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalb... 20.9.2018
Kž 365/2018-3Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog optuženog M. D. za izdvajanje iz spisa predmeta kao nezakonitih dokaza zapisnika o prepoznavanju od 02. ožujka 2018. s fotodokumentacijom i CD medijem. Protiv toga rješenja žali se optuženik M. D. osobno ne navodeći iz kojih osnova pobija rješenje i po brani... 19.9.2018
Kž 368/2018-5Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog optuženog M. D. za izdvajanje iz spisa predmeta kao nezakonitih dokaza zapisnika o prepoznavanju od 02. ožujka 2018. s fotodokumentacijom i CD medijem. Protiv toga rješenja žali se optuženik M. D. osobno ne navodeći iz kojih osnova pobija rješenje i po brani... 19.9.2018
Gž 2513/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odlučeno je da se ukida platni nalog koji je sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. pod poslovnim brojem Ovrv-6081/14 od 7. srpnja 2014. kojim je naloženo tuženoj da tužitelju isplati iznos od 5.750,00 kn s zakonskim zateznim kamatama počev o... 19.9.2018
Gž Ovr 463/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Odbacuje se kao nepravodoban ovršni prijedlog od 2. kolovoza, 2016. '' Navedeno rješenje ovrhovoditeljice pobijaju pravovremeno izjavljenom žalbom zbog pogrešne primjene odredbi Ovršnog zakona kao i odredbi Zakona o parničnom postupku. Predlažu da se rješ... 19.9.2018
Gž R 427/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke obvezan je tuženik isplatiti tužitelju na ime razlike manje isplaćenih plaća ukupan novčani iznos od 45.555,81 kuna bruto sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose, dok je odbijen zahtjev tužitelja u dijelu koji se odnosi na isplatu zatezne kama... 18.9.2018
Gž 73/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki 1. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika S. L., poslovni broj Ovrv-2247/2012, od 12. rujna 2012., u dijelu u kojem je naloženo prvotuženiku da plati tužitelju iznos od 33.634,38 kuna sa zakonskim zateznim kamatam... 17.9.2018
Gž R 408/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je odlučeno: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. G. koji glasi: "I. Utvrđuje se da je Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu od 17. lipnja 2016. nezakonita i nedopuštena te se utvrđuje da je Odluka sa obrazloženjem broj :HLOD-… od 14.7.2016. kojom se odbija Zaht... 13.9.2018
Gž R 218/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je nedopuštena  Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu od 3. siječnja 2017., Klasa: …, Ur.broj: …, kojom je tuženik Z. za j. z. O.-b. ž. iz O…, OIB: …, otkazao tužiteljici M. P. iz O…, OIB: …, Ugovor o radu na... 13.9.2018
Gž 1124/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda naloženo je tužitelju da tuženiku plati parnični trošak u iznosu od 72.112,50 kn u roku od 15 dana. To rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz svih žalbenih razloga označenih u čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91... 13.9.2018
Gž Ovr 508/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbacuje se žalba ovršenika protiv zaključka od 22. studenog 2017. godine." Ovo rješenje pravovremenom podnesenom žalbom pobija ovršenik zbog žalbenog razloga koji sadržajno odgovara čl. 353. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ ... 13.9.2018
Gž 429/2015-2Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: ''Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1.Utvrđuje se da su parnične stranke suvlasnici u ½ dijela svaki nekretnina upisanih u z.k.ul. 1216 k.o. K., z.k.ul. 2272 k.o. K. i z.k.ul. 781 k.o.K.. 2.Utvrđuje se da su parnične stranke u naravi razv... 12.9.2018
Gž 1938/2017-3Presudom suda prvog stupnja u točkama I./ i II./ izreke prihvaćen je u cijelosti tužbeni zahtjev te zahtjev tužitelja za naknadu troškova postupka sa sadržajem kao u izreci ove presude. Protiv presude žalbu podnosi tuženik pozivajući se na sve žalbene razloge iz članka 353. stavak 1. točka 1.-3. Za... 12.9.2018
Gž R 137/2018-2Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je otkaz ugovora o radu od 31. ožujka 2017. nedopušten i nezakonit, da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao, te da se naloži tuženiku vratiti tužitelja na radno mjesto stručnjak za održavanje nekretn... 12.9.2018
Gž 1547/2018-2Uvodno citiranom pobijanom odlukom sud prvog stupnja je odbacio tužbu tužitelja kao nedopuštenu u odnosu na 5.-to tuženicu. U obrazloženju pobijane odluke se navodi da je 30. ožujka 2018. na sudu zaprimljena tužba u ovom predmetu, te da je sud, pazeći po službenoj dužnosti na stranačku sposobnost u... 11.9.2018
Gž Zk 235/2018-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I Odbija se prigovor Z. K. kao neosnovan i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Z-58170/16 od 2. siječnja 2017. godine. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prigovora upisanog pod brojem Z-9266/17 nakon što se okonča postupak povod... 11.9.2018
Gž 1511/2017-2Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke, ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika Mr. sc. J. R. iz Z., poslovni broj Ovrv-14981/14 od 15. listopada 2014., kojim je naloženo tuženici platiti tužitelju iznos od 8.051,02 kn sa zateznim kamatama te troškovima ovršnog p... 10.9.2018
Gž R 390/2018-2Presudom suda prvog stupnja obvezan je tuženik isplatiti tužiteljici na ime razlike manje isplaćenih plaća ukupan novčani iznos od 45.928,84 kuna bruto sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose, dok je odbijen zahtjev tužiteljice u dijelu koji se odnosi na isplatu zatezne kamate na iznos por... 10.9.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 567 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1967) 2017(3064) 2016(2594) 2015(1083)
2014(716) 2013(582) 2012(449) 2011(467)
2010(557) 2009(491) 2008(388) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(5463)
Presuda i rješenje(990)
Rješenje(6737)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite