Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 333
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8321)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Jž 594/2018-0Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu-Stalna služba u Trogiru od 9. studenog 2017., broj: 18.Pp J-6243/15 na temelju čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona okr. M.T. oslobođen je od optužbe da bi na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima... 26.4.2018
III Kr 18/2018-5Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Šibeniku od 10. lipnja 2016. godine, br. K-453/11 i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 7. rujna 2017. godine, br. Kž-2/2017, proglašeni su krivima optuženici S. M. i R. J., zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz... 25.4.2018
Gž 295/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Utvrđuje se da je tužena postavila video nadzor u travnju 2015. godine bez ovlaštenja ostalih suvlasnika na nekretnini upisanoj u Z.U. 2161 k.o. O., u naravi kuća i dvorište sagrađenoj na kčbr. 5686/1, …, a na zajedničkim dijelovima predmetne nekre... 25.4.2018
Gž 2187/2017-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužiteljici M. R. uknjižbom prava vlasništva na ime tuženika B. N. za cijelo, koje je pr... 10.4.2018
Gž 2286/2017-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Po tužbi I. Odbijaju se tužba i tužbeni zahtjev koji glasi: "Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u zk.ul.br. B4 k.o. B. V., k.č.br. 10.4.2018
Gž 697/2017-2Prvostupanjski sud je pobijanom presudom odbio tužbeni zahtjev tužitelja radi priznanja mu prava na naknadu štete i isplatu štete u iznosu od 106.213,29 kn sa pripadajućim kamatama tekućim od 28. travnja 2004. do isplate. Pobijanim rješenjem je u točki I. izreke odbačena tužba radi utvrđenja da je t... 5.4.2018
Gž 1035/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika V. Ć. u Rijeci broj Ovrv-6731/16 od 17. lipnja 2016. kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 2... 4.4.2018
Rev x 624/2017-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici da tužiteljici isplati 220.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 12. lipnja 2009. do isplate te joj naknadi troškove postupka u iznosu od 24.846,00 kn. Drugostupanjskom presudom djelomično je odbijena žalba tuženice i potvrđena je prvost... 4.4.2018
Gž 178/2018-2Nepobijanom toč. I/izreke naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete zbog manje isplaćene plaće radi bolovanja u razdoblju od veljače 2007. do zaključno svibnja 2009. isplati iznos od 12.967,73 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine pobliže specificirane novčane iznose od određenog... 27.3.2018
Gž 758/2016-4Uvodno označenom presudom od 10. studenog 2015. suđeno je kako sijedi: „1. Nalaže se tuženici O. K., OIB: …, da tužitelju K. d. P. d.o.o., OIB: …, isplati iznos od 3.109.160,69 kune uvećano za propisanu zakonsku zateznu kamatu tekuću od 17. lipnja 2014. godine pa do 31. srpnja 2015. godine uvećanjem... 26.3.2018
Gž 634/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicima isplatiti tužitelju iznos od 937,72 kuna, svaki tuženik po 468,86 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na taj iznos od dana podnošenja tužbe pa do isplate. Točkom II. izreke naloženo je tuženicima u roku od 15 dana i pod prijetnjom o... 23.3.2018
Gž 460/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da je tužitelj stekao valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva nekretnina i to čk.br. 940/73, 940/19, 143/302 i B1 sve upisano u k.o. ... 22.3.2018
Gž 2828/2016-2Pobijanom presudom utvrđeno je nepostupanje tuženika povodom žalbi i pritužbi tužitelja protiv rješenja tuženika broj 511-09-31-05/4-UP/I-13-2007 od 8. siječnja 2007.  kojim je odbijen zahtjev tužitelja za registracijom vozila te je utvrđena nezakonita  radnja,  zbog čega je naloženo tuženiku uspost... 22.3.2018
Gž Ob 60/2016-7Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev te je odlučeno kako slijedi: "I. Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužiteljice V. B. rođ. K. iz K., OIB: … i tuženika I. B. iz K., OIB: … čine slijedeće nekretnine i pokretnine: a) nekretnina upisana u zk.ul. 8283, poduložak 22. K.O. K. I. i to dv... 20.3.2018
Gž 1069/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, suđeno je: „Utvrđuje se da su tužitelji: R. P., OIB: …, S. P., OIB: …i Z. P., OIB: …, stekli pravo vlasništva na čest. zem. 1698/374 k.o. C., svaki za 1/3 dijela, što je tuženik dužan priznati te trpjeti da tužitelji temeljem ove presude, a nakon njezin... 16.3.2018
Gž 2082/2016-2Presudom i presudom na temelju priznanja Općinskog suda u Rijeci broj P-2580/2014 od 15. siječnja 2016. je suđeno: " I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 1.Nalaže se tuženoj da tužitelju isplati iznos od 60.000,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom prema eskontnoj stopi Hrvatske naro... 15.3.2018
Gž 381/2017-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " Utvrđuje se da je tužiteljica stekla pravni osnov za stjecanje prava vlasništva na č. z. 6177 k.o. Z. što je tuženica dužna priznati i trpjeti da tužiteljica temeljem ove presude nakon pravomoćnosti izvrši uknjižbu prava vlasništva na svoje... 14.3.2018
Gž 1924/2016-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. G. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-524/13. od dana 09. siječnja 2013. godine u dijelu koji glasi: „Nalaže se tuženiku 13.3.2018
Gž 471/2016-2Uvodno označenom presudom suđeno je: »Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se ništetnim i bez pravnih učinaka Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen dana 8. kolovoza 2001. god. između sada pok. K. M., kao primateljice uzdržavanja, u tužene, N. B. iz S., I. R. 17., OIB:…, ka... 9.3.2018
Gž 663/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, ispravljenoj rješenjem istog suda od 21. prosinca 2015., suđeno je: „Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da su nekretnine, katastarske čestice broj 940/4 k.o. P., i sve čestice koje su nastale njezinim cijepanjem, a odnosi se na k.č. 94... 9.3.2018
Kž 84/2018-4Presudom Općinskog suda u Osijeku proglašeni su krivima opt. S.S. i opt. R.I. i to: - opt. S.S. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11 (opisano u točki 1. izreke), te je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne... 8.3.2018
Gž Ob 553/2016-7Presudom prvostupanjskog suda broj Pob-446/2015 od 16. svibnja 2016. je odlučeno: " I. Utvrđuje se da brod imena S. luka upisa Split bruto tonaže 124, neto tonaže 37, broj raspoznavanja 9A6745, upisan u ulošku broj 5R291 glavne knjige upisnika ribarskih brodova, te brod imena Z. luka pripadnosti S... 8.3.2018
Gž R 962/2017-2Prvostupanjskom presudom, pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1.Upozorenje tuženika od dana 27. listopada 2014. broj 653/14 nije na zakonu zasnovano te isto ne proizvodi pravne učinke te nije pravno dopušteno. 2. Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 2... 8.3.2018
Pž 3213/2017-0Pobijanom presudom okrivljenik S.O. je proglašen krivim i kažnjen primjenom članka 39. stavka 1. točke 2. Prekršajnog zakona, ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 7.500,00 kn (sedamtisućapetsto kuna), temeljem članka 51. stavka 5. u svezi članka 293. stavka 2. i članka 199. stavka 8. Zakona o sigur... 7.3.2018
Gž 784/2017-8Pobijanim prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je povlačenje tužbe u dijelu koji glasi "Sud ukida privremenu mjeru P-2560/06 temeljem čl. 212. st. 1. smrću 3.12.09.g. B.K., sud ukida po službenoj dužnosti provedene radnje protiv B. K. a koje isti nije primio." Pobijanom prvostupanjskom presudom odbij... 28.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 333 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(88) 2017(271) 2016(360) 2015(300)
2014(370) 2013(337) 2012(342) 2011(351)
2010(612) 2009(403) 2008(505) 2007(664)
2006(509) 2005(410) 2004(250) 2003(253)
2002(256) 2001(238) 2000(213) 1999(226)
1998(212) 1997(130) 1996(148) 1995(120)
1994(213) 1993(131) 1992(178) 1991(154)
1990(77)

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(10)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(41)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1357)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(23)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6038)
Županijski sud(852)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite