Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 351
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8766)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1073/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenjem da je ništava i da ne proizvodi pravne učinke pisana oporuka pred svjedocima pok. M. V. od 20. kolovoza 1999. (toč. I. izreke), toč. II. izreke je naloženo tužiteljici da 1.-vo i 2.-go tuženicima naknadi parničn... 5.9.2018
Gž 2166/2016-2Pobijanom presudom u toč. I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. M. iz Siska broj Ovrv-945/15 od 29. rujna 2015. kojim je tuženiku naloženo da tužitelju isplati tražbinu u izn... 27.8.2018
Gž 1569/2017-2Pobijanom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 102,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 9.3.2013. do isplate, trošak ovršnog postupka u iznosu od 425,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 26.3.2014. kao dana donošenja rješenja o ovrsi javnog bilježnika 8.8.2018
Gž 248/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. P. sa sjedištem u Z., poslovni broj Ovrv - 4569/16 od 9. svibnja 2016. održava se na snazi u dijelu kojim je naloženo tuženoj T. M.- P. iz Z., OIB:… isplatiti tužitelju S. P.... 18.7.2018
Gž 1289/2018-2Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime neimovinske štete isplati iznos od 16.900,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. prosinca 2011. do isplate, po osnovu imovinske štete iznos od 630,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 21. svibnja 2018. do isplate i iz... 17.7.2018
Gž 1129/2017-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica U., žena Z., OIB: B1, vlasnica ... 12.7.2018
Gž 958/2018-2Pobijanom presudom u toč. 1.) izreke utvrđuje se postojanje prava stvarne služnosti provoza i prolaza pješke preko nekretnine tuženika k.č.br.B5, neplodno, površine 2775 m2 koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, Zemljiš... 11.7.2018
Gž 881/2017-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I              Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u točci I rješenja ovrsi javnog bilježnika Š. B. -  Š. iz Z., poslovni broj: O.-850/15 od 27. srpnja 2015 . godine. II              Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 107,32 ... 11.7.2018
Gž 1304/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice kojim potražuje od tuženika isplatu zbog stjecanja bez osnove u iznosu od 205.850,36 kn sa zateznom kamatom na određene iznose navedene u izreci i zahtjev za naknadu troškova postupka u iznosu od 50.315,00 kn. Toč. II. izreke nalož... 10.7.2018
Gž 323/2017-2Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je prvotuženiku i drugotuženici da isele sa i iz čkbr. B5, stambene zgrade, stana u visokom potkrovlju površine 135 m2, koji se sastoji od tri sobe, dnevnog boravka, kuhinje, hodnika, dva kupatila sa WC-om... 5.7.2018
Gž 1302/2017-2Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 40.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate sa zateznim kamatama koje teku na iznos od 29.000,00 EUR-a od 21. siječnja 2014. do isplate, a na iznos od 11.000... 5.7.2018
I Kž 345/2018-4Županijski sud u Zadru presudom i rješenjem od 21. ožujka 2018. godine, br. K-14/17, je na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08) utvrdio d... 4.7.2018
Gž 117/2016-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime naknade neimovinske štete zbog smrti bliske osobe - brata G. L., isplati novčani iznos od 75.000,00 kn sa zateznom kamatom od 21. ožujka 2012. do isplate te na ime kapitalizirane... 4.7.2018
Gž 2155/2016-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 33.290,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 27. prosinca 2013. pa do isplate, dok je sa viškom tužbenog zahtjeva od 3.500,00 kn tužitelj odbijen pod točkom II izreke, a pod točkom III izreke naloženo ... 4.7.2018
Gž 197/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku da na ime neimovinske štete isplati tužiteljici iznos od 170.850,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja po stopi od teče počev od 30.4.2010. godine, pa do isplate, sve po stopi zatezne kamate propisnoj čl. 29. st. 2. Zakona ... 4.7.2018
Gž Ob 173/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je sljedeće: "I. Utvrđuje se da su tužitelj - protutuženik G. Š. iz O. i tuženica - protutužiteljica L. V. iz O., suvlasnici na jednakim dijelovima na nekretnini upisanoj u knjigu položenih ugovora PU 6298 zk. ul. 4 k.o. O. u naravi stan koji se nalazi na I. katu a... 3.7.2018
Gž 2238/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u toč. I. rješenja o ovrsi javnog bilježnika V. Z. kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 3.417,45 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedinačne mjesečne iznose od... 29.6.2018
Gž 786/2016-3Prvostupanjskim presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev usmjeren na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 19. listopada 2010. godine, sklopljen pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod brojem R2-195/10, između tužitelja N. M. kao primatelja uzdržavanja i tuženika N. A. kao davatelja uzdržavanja (toč... 27.6.2018
I Kž 343/2017-4Pobijanom prvostupanjskom presudom protiv optuženog Z. K. odbijena je optužba iz razloga u čl. 452. toč. 5. Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.) u odnosu na kazn... 26.6.2018
Gž 278/2016-9Uvodno označenom presudom i rješenjem prvostupanjskog suda suđeno je: „I. Nalaže se tuženoj S. G. -S. banka d.d. OIB:69326397242 isplatiti tužitelju D. C. O.:85747643885 iznos od 10.806,94 kn sa zateznim kamatama tekućim: -na iznos od 184,49 kn od 20.05.2009. godine do isplate, -na iznos od 182,20 ... 18.6.2018
Gž Ob 607/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Usvaja se dio tužbenog zahtjeva tužitelja-protutuženika Z. B., kojim se utvrđuje: 1. da su nekretnine koje u naravi predstavljaju kat. čest. 4253 - dvorište Ž. ukupne površine 262 m2 i kuća br. 71, kuća bb Ž. ukupne površine 71 m2, upisane u z.k.ul. 5326 ... 14.6.2018
Gž 1118/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je pod točkom 1. izreke tražila da se utvrdi da je ništetan ugovor o darovanju koji je zaključen između 1.-tuženika i 2.-tužene dana 14. studenog 2006. a koji je ovjeren kod javnog bilježnika V. Ć. iz R. pod poslovnim brojem OV... 14.6.2018
Gž 285/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju naknaditi štetu tužitelju -protutuženiku u iznosu 203.837,04 kn sa zateznim kamatama, koje teku na iznos od: -   42.000,00 kn od 1. ožujka 2004., - 115.000,00 kn od 30. prosinca 2004., -        150,00 kn od 4. siječnja 2004... 13.6.2018
I Kž 273/2018-6Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio je krivim opt. Đ. D. zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz čl. 154. st. 2. i st. 1. toč. 6. KZ/11 te ga je na temelju čl. 154. st. 2. KZ/11 osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci pa je, nakon što je opozv... 13.6.2018
I Kž 68/2016-7Pobijanom presudom, a na temelju članka 435. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje: ZKP/08.) optuženi G. K. oslobođen je optužbe za ... 13.6.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 351 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(194) 2017(306) 2016(576) 2015(362)
2014(378) 2013(349) 2012(346) 2011(352)
2010(612) 2009(404) 2008(505) 2007(664)
2006(509) 2005(410) 2004(250) 2003(253)
2002(256) 2001(238) 2000(213) 1999(226)
1998(212) 1997(130) 1996(148) 1995(120)
1994(213) 1993(131) 1992(178) 1991(154)
1990(77)

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(10)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(46)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1363)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(24)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6333)
Županijski sud(990)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite