Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3083
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 77057)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1825/2017-3Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika L. P. iz O. broj: Ovrv-109/16 od 29. ožujka 2016.g. u dijelu u kojem je naloženo I-tuženom I. Š. iz M. M., Z…, OIB: … da tužitelju H.-A.-A.-B. d.d. Z., S…, OIB: … isp... 27.2.2018
Gž 4869/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. H. iz Z., poslovni broj Ovrv-817/16 od 30. prosinca 2016. u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama... 23.2.2018
Gž 1644/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da za korist kč. br. 1869/6 N. M. sa 169 m2, dvorište N. M. sa 50 m2 zgrada N. M. sa 119 m2 upisane u zk. ul. 2247 k.o. N. M., kao povlasnog dobra, postoji pravo služnosti prolaza i provoza na teret kč. br. 1869/1 N. M... 22.2.2018
Gž 1817/2016-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja je suđeno: I Nalaže se tuženiku N. G. d.o.o  za graditeljstvo, N., OIB:…, da u stanu tužitelja I. F., OIB:…, koji se nalazi u stambenoj zgradi u S. B., koji je sagrađen na Kčbr. 6321/46 u K.o. S. B., izvrši slijedeće radove: - skine žbuku sa zidova u cijelom st... 22.2.2018
I Kž 89/2018-4Pobijanom presudom utvrđeno je da je osuđeni P. K. pravomoćnom presudom Osnovnog suda u Nišu od 6. veljače 2015. broj 1 SPK. br. 5/15 proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 206. stavka 1. Kaznenog zakonika Republike Srbije činjenično opisanog u pobijanoj presudi te da je osuđen na... 21.2.2018
Gž 1431/2016-2Pobijanom međupresudom  je suđeno: I/              Utvrđuje se da je tužena  udruga K. OIB:…, iz D., odgovorna za naknadu štete  koju je pretrpio tužitelj P. S. OIB:… iz D., a koju je počinila jelenska divljač iz lovišta kojim upravlja tužena u prosincu 2012., na usjevu mrkve na dijelu čkbr. 623 po... 21.2.2018
Gž 270/2017-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj Pst-622/2014 od 30. prosinca 2016., odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da ga je tuženik uznemiravao  u vlasništvu nekretnine (garažno parkirno mjesto): 125, etaža: 19/100000 dijela z.kč.br. zem.6164/1 stambeno poslovna zgrad... 21.2.2018
Gž 1035/2017-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. Š.-S. iz Z., poslovni broj: Ovrv-6153/2015., od 3. srpnja 2015. (stavak I. izreke), te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troškova parničnog postupka (stavak II. izreke). Protiv presude žalbu je... 20.2.2018
Gž R 16/2017-3Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj Republici Hrvatskoj da tužiteljici L. F. isplati iznos od 47.137,64 kn sa pripadajućim zateznim kamatama koje teku na iznose navedene u izreci presude (točka I.), te da tužiteljici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu 15.605,00 kuna, sa pripadajuć... 20.2.2018
Kž 32/2018-6Pobijanom presudom optuženi J. C. proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, izazivanje prometne nesreće, iz članka 272. stavka 1., 2. i 4. KZ/11, te je po članku 272. stavka 4. KZ/97., osuđen na kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) ... 20.2.2018
Gž R 211/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužiteljima iznose od po 2.400,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom na pojedine iznose kako je to specificirano u točki I., II. i III. izreke presude. Ujedno je tuženica obvezana naknaditi tužiteljima parnični trošak u iznosu od 2.7... 19.2.2018
Gž 1344/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi : "Utvrđuje se ništavim Ugovor o jednokratnom kreditu br. računa … zaključen dana 12.lipnja 2008.godine između R. S. S. - J. - W. sa sjedištem na adresi M. S., … S. S. im R., kao kreditora i Z. L. iz S… OIB... 15.2.2018
Gž R 519/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužena R. H. - M. o. RH povrijedila pravo tužiteljice Z. Š. na jednako postupanje. Zabranjuje se tuženoj R. H. - M. o. RH poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti pravo tužiteljice Z... 15.2.2018
I Kž Us 5/2018-4Županijski sud u Zagrebu, presudom od 23. studenog 2017. godine, br. Kov-Us-Iz-54/17 (Kov-Us-55/13), je na temelju čl. 498. st. 1. toč. 4. i st. 4. (ispravno: st. 5.) Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., ... 14.2.2018
Kzz 4/2018-3Presudom Prekršajnog suda u Zadru od 23. kolovoza 2016. broj P-1963/16-11 odbijena je protiv okrivljenog L. G. optužba da bi počinio prekršaje iz članka 282. stavka 4. u vezi sa stavkom 9. i iz članka 229. stavka 5. ZSPC-a jer je nastupila zastara prekršajnog progona. Pobijanim rješenjem Prekršajno... 14.2.2018
Gž 1434/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženik isplati iznos od 150.000,00 kn sa zakonskom kamatom (točka I. izreke); tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 5.925,00 kn (točka II. izreke). Protiv presude tužite... 8.2.2018
Gž 1764/2017-3Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 4.931,59 CHF u protuvrijednosti kuna na dan plaćanja po srednjem tečaju  HNB, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14. veljače 2015. godine po stopi koja ... 8.2.2018
III Kr 14/2018-3Presudom Općinskog Varaždinu od 8. travnja 2016. broj K-1040/10-164, preinačenom presudom Županijskog suda u Bjelovaru od 19. listopada 2017. broj Kž-285/2016-10, D. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela nesavjesnog gospodarskog poslovanja iz članka 291. stavka 2. KZ/97. opisanog pod... 7.2.2018
I Kž 37/2018-4Županijski sud u Zagrebu presudom od 20. studenog 2017. godine, br. K-43/17, proglasio je krivim opt. B. A. zbog kaznenih djela protiv života i tijela, teškog ubojstva iz čl. 111. toč. 3. KZ/11 i teškog ubojstva u pokušaju iz čl. 111. toč. 2. u svezi čl. 34. KZ/11, pa mu je za kazneno djelo iz 111. ... 7.2.2018
I Kž 111/2017-9Županijski sud u Rijeci, presudom od 30. studenog 2016. godine, br. K-59/11 proglasio je krivim opt. K. Š. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva, zlouporabe u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. i čl. 52. st. 1. KZ/11 i na temelju čl. 246. st. 2. KZ/11 osudio ga na kaznu zatv... 7.2.2018
III Kr 57/2017-5Presudom Općinskog suda u Osijeku od 13. listopada 2016. broj K-1140/2015-44, potvrđenom presudom Županijskog suda u Osijeku od 2. ožujka 2017. broj Kž-535/2016-8, D. V. proglašen je krivim zbog počinjenja dva kaznena djela iz članka 311. stavka 2. KZ/97., dva kaznena djela iz članka 224. stavka 1. ... 7.2.2018
I Kž 170/2016-6Pobijanom presudom, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08-I), oslobođen je od optužbe opt. B. K. da bi počinio kazneno djelo silovanja iz čl. 153. st. 1.... 1.2.2018
III Kr 84/2017-5Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Osijeku broj K-1338/2015-46 od 30. lipnja 2016. i presuda Županijskog suda u Zagrebu broj Kž-399/2017-7 od 6. lipnja 2017., J. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela nasilja u obitelji iz čl. 179. a KZ/11 i kaznenog djela pokušaja teške tje... 1.2.2018
III Kr 6/2018-3Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Sisku broj K-184/15 od 16. ožujka 2017. i presuda Županijskog suda u Bjelovaru broj Kž-175/17 od 12. listopada 2017., I. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 4. KZ/11, i osuđ... 1.2.2018
Gž 892/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja, koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Bjelovaru poslovni broj: Ovr-587/2014., određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Bjelovaru poslovni broj: Ovr-587/2014-4., od 26... 1.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3083 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(82) 2017(1448) 2016(2248) 2015(2189)
2014(2861) 2013(2817) 2012(3000) 2011(3118)
2010(3316) 2009(3759) 2008(3949) 2007(4688)
2006(4552) 2005(3976) 2004(2204) 2003(2686)
2002(3007) 2001(2490) 2000(2789) 1999(2620)
1998(2193) 1997(1439) 1996(1782) 1995(1834)
1994(2189) 1993(2331) 1992(2875) 1991(2802)
1990(1802) 1989(3) 1988(1) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)
1900(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(372)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(456)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(342)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8469)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3267)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(60000)
Županijski sud(4151)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite