Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3221
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 80507)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1723/2017-4Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "1. Utvrđuje se da je odredba čl. 6 Ugovora o kreditu br. … sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini, koji je zaključen 09. lipnja 2005. godine, između N. J. iz R., …, kao korisnika kredita, i H. A. A. B. d.d. Z., ... 15.11.2018
Gž 246/2016Presudom Općinskog suda u Puli - Pola broj P-2180/08 od 10. veljače 2016. suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku da isplati prvo tužiteljici na ime naknade neimovinske štete iznos od 75.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 10. studeno ... 14.11.2018
Gž 694/2016Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: " 1. Nalaže se tuženiku „E. osiguranje“ d.d. Z., OIB … da u roku od 15 dana tužitelju F. T. iz K., isplati iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja prvostupanjske odluke tj. dana 08. srpnja 2016. god ... 14.11.2018
5 UsI-326/18-13 Osporavanom Odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1265, urbroj: 376-05-18-4 od 31. siječnja 2018., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Tonija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene d... 9.11.2018
5 UsI-425/18-15Osporavanom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1393, urbroj: 376-05-18-5 od 28. veljače 2018., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Tonija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene deaktiv... 9.11.2018
Gž 735/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Tuženik V. K. dužan je platiti tužitelju N. K. iznos od 292.722,68 kn i tužiteljici M. K. iznos od 292.722,68 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. ožujka 2009.g. do isplate po stopi zatezne kamate u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana... 8.11.2018
Gž R 370/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 27. lipnja 2017.g. kojom je tuženik M. Z. d.o.o. tužitelju N. V. otkazao Ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme dana 01. siječnja 2014.g. II/ Radni odnos tužitelja N. V.... 8.11.2018
III Kr 53/2018-5Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Virovitici od 5. prosinca 2017. godine, br. K-528/2012 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 10. svibnja 2018. godine, br. Kž-35/2018, osuđen je A. P. zbog kaznenog djela pronevjere iz čl. 233. st. 1. i 2. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju... 7.11.2018
Gž 252/2017-2Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 25.000,00 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom od podnošenja tužbe 16.siječnja 2014.godine pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne b... 2.11.2018
Gž 867/2018Prvostupanjskom odlukom - presudom koja je ispravljena doslovce je odlučeno: "1. Nalaže se tuženiku O. bolnica Z. i B. hrvatskih veterana, OIB …. iz Z., isplatiti tužiteljici B. K., OIB….iz Đ., iznos od 353.600,00 kn (slovima:tristopedesettritisućekuna) zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po ... 31.10.2018
Gž 872/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Time što su od nekretnine položene u k.o. L., upisane u zk.ul. 159 kao kat. čest. 1231/1 vlasništvo tužiteljice, oduzeli dio koji je u naravi vrt, a koji dio je u nalazu i mišljenju vještaka mjernika M. B. dipl. in ... 31.10.2018
Gž 1080/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke obvezan je tuženik isplatiti tužitelju iznos od 6.250,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 15. travnja 2014. do isplate, dok je točkom II. njegov zahtjev u preostalom dijelu od 14.687,50 kn odbijen. Točkom III. izreke naloženo je tužitelju naknaditi t... 30.10.2018
Gž 237/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se  da  Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen dana 1. rujna 2010. kojim je prvotuženica-protutužiteljica N. E. prenijela na drugotuženicu A. E. vlasništvo na nekretninama  upisanim u zk.ul. …, k.o. T. i to kč.br. …, u naravi kuća, dvor i oranic... 25.10.2018
I Kž 451/2018-4Županijski sud u  Šibeniku presudom od 5. ožujka 2018. godine, br. K-3/16 proglasio je krivim opt. N. S. zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi s čl. 34. st. 1. KZ/11. i na temelju istih zakonskih propisa uz primjenu čl. 48. st. 1. u svezi čl. 34. st. 2. i... 24.10.2018
Kž-rz 17/2018-4Uvodno citiranom presudom Županijski sud u Splitu proglasio je krivim opt. P. P. zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH te ga je na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest godina u koju ... 24.10.2018
Gž 2372/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice u cijelosti kao neosnovan, a koji glasi: Nalaže se tuženicima V. i V. R. da prestanu uznemiravati tužiteljicu 18.10.2018
Gž 20131/2017-2Pobijanom presudom pod toč.I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su tražili da im tuženik s osnova naknade štete i sniženja naknade radi nedostatka u gradnji isplati iznos od 52.732,87 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe 26. srpnja 2012. pa d... 18.10.2018
I Kž 154/2018-5Pobijanom presudom prihvaćen je zahtjev osuđenog K. T. za takozvanu „nepravu“ obnovu kaznenog postupka i preinačene su u odluci o kazni pravomoćna presuda Županijskog suda u Splitu od 18. ožujka 2015. broj K-40/13, preinačena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 19. studenog 2015. broj I Kž-... 17.10.2018
Gž 593/2016-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju s osnove naknade imovinske štete isplati novčani iznos od 8.370,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 22. siječnja 2016. do isplate u roku od 8 dana, toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja u odnosu na zakon... 17.10.2018
Gž 788/2018Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: " I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika M. J. iz Z., pod posl. br.: Ovrv-03898/2013 od 27. svibnja 2013., djelomično se održava na snazi u dijelu kojim se tuženiku D. J. iz Z., OIB: …, nalaže da ... 17.10.2018
Gž 844/2018Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: " I. Održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. D. iz Z., poslovni broj Ovrv-1455/17 od 24. travnja 2017. kojim je tuženiku naloženo u roku 8 dana platiti tužitelju iznos od 4.932,13 kn, zajedno sa zakonskom zateznom ... 17.10.2018
Gž 1240/2016-4Pobijanom prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika u K. R. P. pod brojem Ovrv-943/15 od 30. lipnja 2015. u dijelu u kojem se nalaže tuženoj da tužitelju u roku od 8 dana isplati iznos od 954,08 kn te u dijelu u kojem se nalaže tuženoj da t... 17.10.2018
Gž 981/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: „Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Tuženik J. N. iz A2, OIB: B2, dužan je iseliti iz stana koji se nalazi na adresi 17.10.2018
Gž 1062/2016-2Pobijanom presudom u toč.I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I. Utvrđuje se da na strani tužiteljice A. Ž., p. Ante, ne postoje razlozi nedostojnosti za nasljeđivanje ostavitelja p. 16.10.2018
Gž 532/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Prihvaća se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. Utvrđuje se da je opozvano darovanje učinjeno Ugovorom o darovanju nekretnina zaključenim između tužitelja M. I. iz 16.10.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3221 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1229) 2017(2372) 2016(2904) 2015(2516)
2014(3056) 2013(2893) 2012(3060) 2011(3162)
2010(3331) 2009(3765) 2008(3950) 2007(4688)
2006(4552) 2005(3976) 2004(2204) 2003(2686)
2002(3007) 2001(2490) 2000(2789) 1999(2620)
1998(2193) 1997(1439) 1996(1782) 1995(1834)
1994(2189) 1993(2331) 1992(2875) 1991(2802)
1990(1802) 1989(3) 1988(1) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(393)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(478)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(455)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8548)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3523)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(61335)
Županijski sud(5775)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite