Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3430
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 85745)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kžzd 43/2019-4Pobijanom presudom suda prvoga stupnja su na temelju čl. 498. st. 2. u svezi sa st. 1. t. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17., dalje: ZKP/08) osuđenom R. D. preinačene u odluci o kazn... 20.8.2019
Gž 650/2017-3Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se M. K. iz B., OIB... platiti tužitelju I. Š. iz S., OIB… dvostruku kaparu u iznosu od 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti obračunato primjenom srednjeg tečaja HNB na dan plaćanja sa zakonskom zateznom kamatom koja t... 8.8.2019
Gž 137/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Tuženik je dužan u roku od 15 dana platiti tužitelju 7.883,07 kuna zajedno sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana neprofitnim trgovačkim dru ... 31.7.2019
Kž 491/2018-4Presudom Općinskog suda u Rijeci poslovni broj K-223/2014-21 od 24. rujna 2018. je temeljem čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) okrivljena M. M. oslobođena optužbe da bi počin... 29.7.2019
Gž 827/2017-4Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " I. Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju Z. J. isplati iznos od 35.355,68 kn, sa zakonskim zateznim kamatama koje za razbolje od 16. travnja 2013. godine do 31. srpnja 2015. godine teku po kamatnoj stopi od 12% godišnje, za razdoblje ... 24.7.2019
Gž 139/2019-2Prvostupanjskom odlukom doslovce je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku M. B., OIB….., iz F., da tužiteljici D. D., OIB…., iz F., na ime naknade neimovinske štete isplati iznos od 19.000,00 kn sa zateznom kamatom koja teče od dana podnošenja tužbe 30. studenog 2017. godine do isplate, u visini stope o ... 24.7.2019
Gž 82/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " 1/ Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V., poslovni broj Ovrv-1888/18 od 31. kolovoza 2018. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da namiri tužitelju G. V. d.o.o., tražbinu u iznosu 1.397,20 kn, sa ... 24.7.2019
Gž 1107/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I Odbijaju se I i II tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: "I Nalaže se tuženiku E. o. d.d., A4, OIB:B3 solidar... 18.7.2019
Gž 904/2019-2Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika od 30. svibnja 2016. godine broj Ovrv-820/16 u dijelu u kojem je tuženiku naloženo da tužitelju isplati iznos od 1.108,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 22. lipnja 2012. godine pa do isplate te je nal... 16.7.2019
Gž 1159/2019-2Prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. A. M. od 29. siječnja 2019. godine broj Ovrv-2/2019. Protiv te presude u zakonskom roku žali se tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjenič... 12.7.2019
Gž 283/2019-2Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. M. od 29. siječnja 2016. godine broj Ovrv-21/16, a kojim je naloženo tuženoj da isplati tužitelju iznos od 718,43 kn sa zakonskom zateznom kamatom, kao i u dijelu... 12.7.2019
Gž 406/2018-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 18.286,82 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 11. siječnja 2018. do isplate, u točki II. izreke je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu zatezne kamate od 3. siječnja 2013. do 10. siječnja 2018., u točki I... 11.7.2019
Gž 1465/2017-2Prvostupanjskom presudom, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju plati iznos od 901,00 kn, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 5.635,60 kn, sve s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. U toč. II. izreke odbijen je kao neosnovan preostali dio tužbenog zahtjeva u iznosu od 14... 11.7.2019
Gž 1191/2019-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke utvrđen je ništavim Ugovor broj 2213/95 o prodaji stana od 7. veljače 1995., Aneks od 31. ožujka 1995. i Aneks II ugovora od 24. svibnja 1995. zaključen između 1.-tuženika G. O. i M. Č.. U točki II izreke naloženo je tuženicima da tužitelju naknade parni... 10.7.2019
Gž 64/2018-2Pobijanom presudom, toč. I. izreke, usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja te je u cijelosti održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika T. Ž. iz Ploča, poslovni broj: Ovrv-161/17 od 11. srpnja 2017., ko... 8.7.2019
Gž 1249/2019-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke naloženo je tuženicima isplatiti tužitelju iznos od 14.350,00 USD u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju S. b. d.d. na dan plaćanja sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i s tijekom kako je pobliže navedeno u izreci te presude. U točki II izreke ... 8.7.2019
Gž 2076/2018-3Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže da im tužena isplati na ime duga zbog neisplaćenog odvjetničkog honorara iznos od 25.233,75 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 11. travnja 2017. godine pa do isplate te da im naknadi parnični trošak. Protiv ove ... 5.7.2019
UsI 979/2018-4Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-017-03/16-01/1, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-5 od 07. lipnja 2018. odbijen je zahtjev tužitelja KLASA: 023-01/16-03/153, URBROJ: 2170/01-15-00-16-1 od 18. srpnja 2016. za izmjenom zastave Grada Rijeke (ovdje tužitelja), uz obrazloženje, u bitnome, da se nadležno Povjerens... 4.7.2019
III Kž 8/2018-5Pobijanom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, broj I Kž 190/2018-4 od 4. rujna 2018., odbijena je žalba optuženika M. R. kao neosnovana, te je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, od 17. siječnja 2018., broj K-2/17-95. Prvostupanjsko... 4.7.2019
Rev 1211/2014-2Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Tuženi je dužan tužitelju predati u posjed oduzeta vozila i to vozilo marke Audi A8, 4.2 Quatro, broj šasije ..., godina proizvodnje 2003., te osobno vozilo marke Mercedes S500, broj šasije ..., godina pr... 3.7.2019
Revr 324/2016-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje da je tužitelj zasnovao radni odnos kod tuženika danom 1. srpnja 2009. na neodređeno vrijeme i na poništenje usmene odluke tuženika o prestanku radnog odnosa tužitelja s danom 23. srpnja 2009. te na vraćanje tužitelja na ... 3.7.2019
III Kr 53/2019-3Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 19. siječnja 2018. broj K-939/16 i presuda Županijskog suda u Puli-Pola od 12. listopada 2018. broj Kž-176/18 osuđen je C. E. zbog kaznenog djela prijevare iz čl. 236. st. 1. u svezi čl. 52. KZ/11 na kaznu zatvora u trajanju... 3.7.2019
Gž R 376/2017-2Citiranom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje: tužitelja) na utvrđenje da je nedopuštena tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju od 12. kolovoza 2014., kao i Odluka od 18. kolovoza 2014. kojom se odbija kao neos... 3.7.2019
Revr 110/2018-2Općinski sud u Velikoj Gorici presudom poslovni broj P-680/14-82 od 27. veljače 2015. sudio je: "I Utvrđuje se da nije dopušten izvanredni otkaz ugovora o radu od 26. rujna 2007. koji je tuženik M.-H. d.o.o. d.d., S., prije iz V. G., OIB: …, kao poslodavac dao tužiteljici H. M. iz V. B., OIB: …, ka... 2.7.2019
Revr 522/2018-2Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-8969/14-81 od 30. studenog 2016. pod točkom I. odbio je tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "I. G. d.o.o. dužan je tužitelju isplatiti na  ime naknade štete u vidu izgubljene dobiti, koju je tužitelj mogao osnovano očekivati iz plaće i jubilar... 2.7.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3430 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(1111) 2018(3249) 2017(3603) 2016(3351)
2015(2734) 2014(3144) 2013(2976) 2012(3108)
2011(3185) 2010(3337) 2009(3766) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4552) 2005(3977) 2004(2201)
2003(2676) 2002(2999) 2001(2485) 2000(2783)
1999(2615) 1998(2193) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1833) 1994(2188) 1993(2332) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(421)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(704)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(589)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8642)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3977)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(63445)
Županijski sud(7967)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite