Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3273
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 81814)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 838/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Utvrđuju se  ništetnim odredbe Ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju prijenosom prava vlasništva broj ... zaključenog dana 07.03.2006.g. između tužitelja N. B. iz P. P., ..., OIB: ..., kao korisnika kredita i tuženika S. G.-S. b. d.d., S., ..., OIB... 24.1.2019
Gž 741/2017-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tužene zahtijeva isplatu iznosa od 3.597,12 kuna s kamatama koje po važećoj stopi teku od dana podnošenja tužbe do isplate kao i naknadu troškova postupka. Protiv te presude žalbu je izjavio tužitelj zbog žalbenih razloga bitne povrede... 23.1.2019
Gž 219/2018-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da joj tuženik isplati iznos od 208.324,77 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i s tijekom na svaki pojedini iznos kako je pobliže navedeno u izreci te presude. Protiv te presude žali se tužitelj... 23.1.2019
Kž 489/2018-4Pobijanom presudom suda prvoga stupnja su optuženi V. S. i trgovačko društvo E. gradnja d.o.o. D. proglašeni krivima i to imenovana optuženica za kaznena djela iz čl. 247. st. 1. i 2. KZ/11 i čl. 279. st. 1. KZ/11 na način i pod okolnostima opisanim u točki 1. izreke te presude, s time da joj je za ... 22.1.2019
I Kž 651/2018-4Pobijanom presudom Županijskog suda u Varaždinu, na temelju čl. 498. st. 1. toč. 4. ZKP/08., prihvaćen je zahtjev osuđenika, te je preinačena u odluci o kazni pravomoćna presuda, koju čine presude Županijskog suda u Varaždinu od 15. studenog 2017. broj K-13/17-53. i presuda Vrhovnog suda Republike H... 10.1.2019
Kzz 50/2018-4Rješenjem Prekršajnog suda u Zagrebu od 30. svibnja 2018. broj Pp J-1598/18 temeljem čl. 161. st. 4. PZ-a odbačen je optužni prijedlog Policijske uprave zagrebačke, VII. policijske postaje broj 511-19-33/5-P-116/18 od 13. travnja 2018. protiv okr. H. H. zbog prekršaja iz čl. 13. i 30. ZPJRM-a. Prot... 9.1.2019
Gž R 407/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke odlučeno je da se nadomješta tužitelju suglasnost na izvanredni otkaz ugovora o radu radnici A. L., koja je uskraćena očitovanjem tuženika od 7. studenog 2014. Točkom II izreke određeno je da svaka stranka snosi svoje troškove. Protiv presude žalbu su i... 9.1.2019
Kžzd 105/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Dubrovniku proglasio je krivim okrivljenika P. L., zbog jednog kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. stavak 2. KZ/11, jednog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. KZ/11, jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz član... 8.1.2019
I Kž 355/2017-6Pobijanom presudom donesenom u ponovljenom postupku optuženi B. S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 153. st. 1. u svezi s čl. 152. st. 1. KZ/11. i na temelju čl. 153. st. 1. KZ/11. osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a na temelju čl. 56. KZ/11. izrečena mu je uvjetna osu... 8.1.2019
III Kr 65/2018-6Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Puli-Pola od 8. rujna 2017., broj K-548/2016-10., i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 10. svibnja 2018., broj Kž-32/18-4, proglašen je krivim B. M. zbog kaznenog djela iz čl. 224. st. 1. i 4. KZ/97., te je osuđen na kaznu zatvora u trajan... 3.1.2019
Gž 1252/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "Utvrđuje se nedopuštenom ovrha određena u postupku koji se vodi kod FINA-e K. po poslovnim brojem OV-… i Općinskog suda u K., Stalna služba u O., poslovni broj Ovr-…, te se nalaže tuženiku da tužiteljima naknadi parnični trošak u iznosu od 8.825,00 kuna, u... 3.1.2019
10 UsI-1393/18-5Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužiteljice za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužiteljice), a koji zahtjev je podnesen vezano za telefonske račune. 28.12.2018
Gž 93/2016Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku, da na čest. zem. 39, vrt, površine 237 m2, zk.ul. br. 528/B k.o. T., uspostavi prijašnje stanje, i to na način da na navedenoj nekretnini u cijelosti poruši građevinski objekt dimenzi ... 27.12.2018
Gž 1346/2018-2Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio sada pobijanu presudu kojom je u točki I. izreke naložio tuženiku da s osnova naknade neimovinske štete radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje te s osnova naknade imovinske štete isplati tužiteljici ukupan iznos od 4... 20.12.2018
III Kr 12/2017-5Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 8. travnja 2016. broj KO-265/2012-107 (KO-358/2013), preinačenom  u odluci o kazni presudom Županijskog suda u Puli - Pola od 25. listopada 2016. broj Kž-175/2016, D. A. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenih djela protiv gospodarstva - prijevare u... 19.12.2018
III Kr 77/2018-3Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Karlovcu od 11. siječnja 2018. broj K-407/2016-54 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 10. travnja 2018. broj Kž-329/2018-3, os. I. S. je proglašen krivim zbog jednog kaznenog djela napada na službenu osobu iz čl. 315. st. 4. u vezi st. 2. ... 19.12.2018
III Kr 79/2018-3Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. studenog 2016. godine br. K-424/2016-32 i presuda Županijskog suda u Karlovcu od 17. rujna 2018. godine br. Kž-16/2017-3, osuđen je D. L. zbog kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u svezi čl. 228. st. 1. KZ/11. na k... 19.12.2018
III Kr 80/2018-3Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Šibeniku od 3. srpnja 2017. broj K-329/16 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 11. rujna 2018. broj Kž-210/2017-4, os. I. K. je zbog kaznenog djela iz čl. 324. st. 2. u vezi st. 1. na temelju čl. 324. st. 2. ... 19.12.2018
I Kž 666/2018-4Županijski sud u Zagrebu, presudom od 24. rujna 2018. godine br. K-38/2017, proglasio je krivom opt. M. S., zbog kaznenog djela protiv života i tijela, usmrćenja u pokušaju iz čl. 112. st. 1. u svezi čl. 34. KZ/11. i na temelju čl. 112. st. 1. u svezi čl. 34. KZ/11. osudio ju na kaznu zatvora u traj... 19.12.2018
Gž 2380/2016-4Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke obvezan je tuženik isplatiti 1.tužiteljici N. K. (dalje 1.tužiteljica) na ime naknade neimovinske štete iznos od 780.000,00 kn sa zateznom kamatom od 25. studenog 2008., sve pobliže opisano tom točkom izreke. To... 19.12.2018
Gž 3362/2017-2Prvostupanjskom presudom odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da su tužiteljice F. V., F., OIB:…, A. V., L., B., OIB: …, Z. B., Č., B., OIB: …, smrću oca - sada pok. D. G. (pok. M.), stekle suvlasništvo u dijelovima od po 1/4 novčanih sredstava deponiranih u P. banci... 19.12.2018
I Kž 658/2018-4Županijski sud u Varaždinu presudom od 1. ožujka 2018. godine, br. K-3/17-36, proglasio je krivima opt. A. B. i opt. R. B., zbog kaznenih djela protiv gospodarstva, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11., time da je opt. R. B. proglasio krivim zbog d... 19.12.2018
I Kž 347/2015-8Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu optuženi M. V. proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju iz članka 90. u vezi članka 33. KZ/97 te je uz primjenu odredaba o ublažavanju kazne iz članka 57. stavka 1. i stavka 4. točke d) KZ/97 osuđen na kaznu zatvora u trajanju ... 18.12.2018
Gž 1508/2016-4Pobijanom presudom  je suđeno: I. Nalaže se tuženicima K. R. iz Z.. Ž. R. iz Z., I. R. iz P., i A. R. iz Z. V., da solidarno isplate Z. V. iz P., s osnova najma nekretnine upisane u z. k. ul. br. 1636 k.o. P. koja se sastoji iz k. č. br. 572/2 u naravi kuća i dvorište površine 272 m2 iznos od 26.25... 18.12.2018
Gž 1765/2018-2Pobijanom presudom u toč. 1. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Z. B. posl. br. Ovrv-161/13 od 29. srpnja 2013. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.465... 17.12.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3273 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(11) 2018(1785) 2017(2828) 2016(3009)
2015(2585) 2014(3089) 2013(2933) 2012(3083)
2011(3174) 2010(3333) 2009(3765) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4552) 2005(3976) 2004(2204)
2003(2686) 2002(3007) 2001(2490) 2000(2789)
1999(2620) 1998(2194) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1834) 1994(2189) 1993(2331) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(402)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(484)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(512)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8588)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3613)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(61917)
Županijski sud(6298)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite