Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3346
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 83647)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1151/2017-4Pobijanom presudom je suđeno: I.  Ukida se platni nalog sadržanu rješenju o ovrsi koji je izdao javni bilježnik N. K. iz S. B. broj Ovrv-196/13 dana 8. veljače 2013. godine u cijelosti i odbija se tužbeni zahtjev. II. Nalaže se tužitelju L. M. B. D. M. d.o.o., S. B. zastupan po likvidatoru imovine... 4.4.2019
Gž R 217/2019-2Prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužitelju iznos od 15.301,25 kuna sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine godišnje iznose kao u izreci pobijane presude, kao i naknaditi mu trošak parničnog postupka u iznosu od 6.250,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od 21. prosinca 2018... 4.4.2019
Gž 109/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je ista tražila isplatu iznosa od 60.000,00 kuna te od 1. listopada 2014. pa nadalje mjesečno iznose od po 1.000,00 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je to pobliže specificirano u izreci presude i troškovima pos... 28.3.2019
I Kž 379/2017-7Pobijanom presudom opt. M. D. proglašena je krivom zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 2. u vezi s čl. 52. KZ/11., pa je na temelju citiranih zakonskih odredbi osuđena na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i deset mjeseci. Primjenom odredbe čl. 57. KZ/11., prema optuženici je izrečena djelomična ... 28.3.2019
Gž 1059/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I/ Nalaže se tuženiku O. b. H. d.d., Z., … 3, OIB …, pravnom slijedniku B. P. C. d.d., da plati tužitelju D. C. iz T., …, OIB …, iznos od 43.779,67 kuna, (slovima: četrdesetitritisućesedamstosedamdesteidevetkunaišezdesetisedamlipa) zajedno sa zakonskim z... 27.3.2019
Gž 1086/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi "Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. F., OIB…iz Ž., stekla dosjelošću pravo vlasništva na  nekretninama, upisane na ime i vlasništvo tuženika G. Ž., OIB…, sa sjedištem u Ž., , i to nakon parcelacije kč.br. 8... 27.3.2019
Gž 1086/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi "Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. F., OIB…iz Ž., stekla dosjelošću pravo vlasništva na nekretninama, upisane na ime i vlasništvo tuženika G. Ž., OIB…, sa sjedištem u Ž., , i to nakon parcelacije kč.b ... 27.3.2019
Gž 553/2019-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha po prijedlogu ovrhovoditelja - tuženika G. G. iz A3 odvojak 2 protiv ov... 26.3.2019
Gž R 97/2019-2Citiranom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime naknade štete isplati iznos od 4.200,00 kn s kamatama. Točkom II. izreke odbijen je dio tužbenog zahtjeva tužiteljice u iznosu od 4.020,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom, dok je točkom III. izreke naloženo tuženiku da ... 25.3.2019
Kž 53/2019-4Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13., 152/14. i 70/17. dalje ZKP/08.) oslobodio je optužbe okrivljenika T. M. da bi počinio kazneno djelo protiv osobne slobode, nametljivo ponaš... 25.3.2019
Gž 794/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja 1. M. V. 2. V. B. i 3. M. M. koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku E. B. d.d., R. OIB: …., da isplati i to: 1.tužiteljici M. V. iz O. OIB: …, ukupan novčani iznos od 3.220,72 CHF, u kunskoj protuvrijednost ... 25.3.2019
Gž 385/2018-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev te je naloženo tuženiku da u roku od 15 dana iseli iz stana na I katu zgrade u A2, površine 43,39 m2, izgrađen na zk.č.br. B3 k.o. 25.3.2019
Gž 485/2019-4Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj R. H., OIB …, vlasnik nekretnina upisanih u z.k. ulošku broj … k.o. G. i to: - kčbr. … npl. K. površine 243 čhv, - kčbr. … npl. K.površine 266 čhv, - kčbr. … npl. K. površine 1 kj 810 čhv, - kčbr. … npl. K. površine 730 čhv, - k... 22.3.2019
Gž 1330/2018-2Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika B. A. iz Vukovara broj Ovrv-620/17 od 23. lipnja 2017. pa je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 14.093,58 kn sa zateznom kamatom tekućom od 23. lipnj... 22.3.2019
Gž 1567/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 6.375,00 kn sa zateznom kamatom koja teče od 22.04.2016.g. do isplate, a obračunava se od 01.01.2016.g. do 30.06.2016.g. po stopi od 8,05 % godišnje, od 01.07.2016.g. do 31.12.2016.g. po stopi ... 21.3.2019
I Kž 223/2018-6Pobijanom presudom, opt. D. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 110. u vezi s čl. 34. KZ/11. Na temelju citirane zakonske odredbe, uz primjenu odredbi o ublažavanju kazne, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju dvije godine, te mu je na temelju čl. 57. st. 1. i 2. KZ/11., izrečena djelo... 21.3.2019
Kžm 24/2018-8Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zadru opt. T. Š. proglašen je krivim zbog dva kaznena djela teškog ubojstva iz čl. 111. toč. 1. i 4. KZ/11., te mu je za svako kazneno djelo utvrđena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju dvadesetičetiri godine, pa je uz primjenu čl. 51. KZ/11. osuđen na je... 21.3.2019
III Kr 74/2018-6Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 23. studenog 2017., broj K-7/16-18 i presuda Županijskog suda u Dubrovniku od 22. ožujka 2018., broj Kž-57/2018-3, A. H. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine, zbog kaznenog djela iz čl. 228. st. 1. KZ/11. Zah... 21.3.2019
Gž R 1023/2017-2Presudom prvostupanjskog suda prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I.Utvrđuje se ništetnim Ugovor o radu broj: H3-276320-35-2014, zaključen između H. T. d.d., OIB: …, iz Z., i I. F.-M., OIB: …, iz Š. II.Nalaže se tuženiku, H. T. d.d., OIB: …, iz Z., vratiti tužiteljicu I. F.-M., OIB... 21.3.2019
Gž Zk 957/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „Ispravlja se pogrešan upis od određen rješenjem Općinskog suda u Zadru sadržanom u zapisniku broj Z-6428/2008/396 na način da se vlasnikom nekretnina oznake čest.zem. 455, B. šuma pov. 2454 m2, čest.zem. 1374, M. oranica pov. 2823 m2, čest.zem. 2001, C. oranica ... 21.3.2019
Gž 220/2017-4Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I O d b i j a s e tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi: " I Utvrđuje se da je među strankama došlo do prešutnog produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 22. siječnja 1993. godine te aneksa navedenom ugovoru od dana 11. svibnja 1993. godine, ... 21.3.2019
I Kž 165/2019-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku od 16. siječnja 2019. br. K-20/2018-44 na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje: ZKP/08) utvrđen... 20.3.2019
I Kž 68/2019-8Pobijanom presudom opt. A. I. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi s čl. 34. st. 1. KZ/11 te je na temelju tih odredbi u vezi s čl. 48. st. 1. i 2. i čl. 49. st. 1. toč. 2. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, u ... 20.3.2019
Gž 1057/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. A. d.o.o., Z., (OIB….) isplatiti I-tužiteljici N. K. iz S., (OIB…), iznos od 233.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama - na iznos od 230.000,00 kn od 24.04.2014. do isplate, - na iznos od 3.000,00 kn od presuđenja, tj. 07. rujna 2018.... 20.3.2019
Gž 198/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Dužni su tuženici solidarno u roku 15 dana isplatiti tužiteljici na ime naknade štete za tuđu pomoć i njegu iznos od 19.110,00 kn sa zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče 30. listopada 2018.g. pa do isplate  po stopi određenoj za svako polug... 20.3.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3346 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(377) 2018(2443) 2017(3291) 2016(3194)
2015(2696) 2014(3128) 2013(2958) 2012(3097)
2011(3182) 2010(3335) 2009(3766) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4551) 2005(3977) 2004(2201)
2003(2676) 2002(2999) 2001(2485) 2000(2783)
1999(2615) 1998(2193) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1833) 1994(2188) 1993(2332) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(416)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(684)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(555)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8609)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3692)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(62672)
Županijski sud(7019)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite