Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3032
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 75784)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
2 UsI-939/17-7 Osporavanim rješenjem tuženika pod točkom I. odbačen je dio zahtjeva za rješavanje spora tužitelja u dijelu koji se odnosi na prigovor u vezi mobilnih uređaja s operaterom javnih komunikacijskih usluga Tele 2 d.o.o., zbog nepostojanja zakonskih pretpostavki za pokretanje postupka. Pod točkom II... 21.12.2017
Gž 1477/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da tuženik isprazni od osoba i stvari zk. čbr. 826/2, kuća broj 15, dvorište i oranica od 367 čhv ili 1320 m2, upisane u zk. ul. broj 908 k.o. V. B., te ju slobodnu od osoba i svojih stvari preda tužiteljici u roku od 1... 4.12.2017
I Kž 358/2017-5Pobijanom presudom oglašen je krivim opt. A. K. zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz čl. 154. st. 2. u vezi st. 1. toč. 2. te u vezi čl. 153. st. 1. i čl. 152. st. 1. KZ/11 pa je, uz primjenu odredaba o ublažavanju kazne, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine. Temelj... 30.11.2017
I Kž 537/2017-9Županijski sud u Zagrebu presudom od 6. rujna 2017. godine, br. K-48/17, proglasio je krivima opt. K. P., opt. J. L., opt. D. J. i opt. I. B., zbog kaznenog djela protiv imovine, razbojništva u pokušaju iz čl. 230. st. 2. u  svezi st. 1. i u svezi čl. 34. st. 1. KZ/11, a opt. K. P. i zbog kaznenog d... 29.11.2017
Usoz-104/17-5Podnositeljica u svom zahtjevu navodi da je dana 18. rujna 2017. godine zaprimila rješenje Općine Jelenje, Jedinstvenog upravnog odjela, klasa: UP/I-363-03/17-04/60, urbroj: 2170/04-03-03/01-17-01 od 15. rujna 2017. godine smatrajući da joj je povrijeđeno pravo i pravni interes, jer je odredbom član... 28.11.2017
I Kž 561/2017-4Županijski sud u Zagrebu, presudom od 12. rujna 2017. godine, br. Kv-I-158/17 (K-10/15), preinačio je u odluci o kazni pravomoćnu presudu Županijskog suda u Zagrebu od 19. prosinca 2016. godine, br. K-50/15, potvrđenu presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 8. lipnja 2017. godine, br. I Kž-104/... 22.11.2017
Kž 293/2017-6Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu poslovni broj: 5K-478/15-72 od 7.prosinca 2015. optuženik A. I. (dalje u tekstu: optuženik) oglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv imovine - krađom iz čl. 216. st. 1. KZ/97, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjesec... 22.11.2017
III Kr 71/2017-5Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Velikoj Gorici od 4. listopada 2016. broj K-444/15 i Županijskog suda u Dubrovniku od 27. ožujka 2017. broj Kž-50/17-3 osuđen je S. F. što je počinio kazneno djelo iz čl. 129. st. 2. KZ/97 te je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kazn... 21.11.2017
Gž 1790/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Gospiću, poslovni broj 4 Pn-7/2015-25 od 27. rujna 2016., naloženo je tuženiku O. V. da tužitelju S. M. isplati na ime naknade neimovinske štete pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 6.150,00 kuna, sa zateznim kamatama koje teku od 27. svibnja 2015. pa do isplate, ... 16.11.2017
UsII-56/17-5Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama navedenim u točki I izreke osporenog rješenja koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Stupnik, te se infrastrukturnom operatoru za te nekre... 15.11.2017
Gž R-955/17-2Prvostupanjskom presudom: 14.11.2017
Gž R 195/2016-3U izreci citiranom prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo da tužiteljici na ime razlike manje isplaćenih plaća u roku od 8 dana isplati bruto iznos od 15.407,97 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na novčane iznose pobliže označene u izreci te presude, te da joj nadoknadi troškove parnič... 13.11.2017
I Kž 482/2015-6Pobijanom presudom, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), oslobođeni su od optužbe opt. P. Đ., opt. D. Č. (kojem se sudi u odsutnosti) i opt. Lj. Č. ... 9.11.2017
Kzz 43/2017-3Pravomoćnim rješenjem što ga čine rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu od 23. studenoga 2015. godine, br. PpG-3536/15 i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 13. srpnja 2016. godine, br. Gž-717/16, na temelju čl. 181. st. 1. toč. 4. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07.,... 8.11.2017
Pž 2929/2014-3Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-620/13 od 27. siječnja 2014. pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti odluke skupštine tuženika od 18. siječnja 2013. o izmjeni društvenog ugovora. Pod točkom II. izreke tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnič... 8.11.2017
Gž 2231/2015-2Presudom suda prvog stupnja, odlučeno je: - u toč. I, da se djelomično održava na snazi platni nalog iz toč. I rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. B., posl. br. Ovrv-431/14, od 1. rujna 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju isplati 2.163,04 kune sa zateznim kamatama računatim na p... 3.11.2017
6 UsI-1156/16-12 Pobijanim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/13-01/700, urbroj: 376-05/BI-16-11 (IM) od 30. lipnja 2016.g., donesenim u ponovnom postupku povodom ovosudne presude poslovni broje UsI-1414/13 od 14. ožujka 2016.g., odbijen je tužiteljičin za... 3.11.2017
Gž 1191/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici nekretnine označene kao čestica zemljišta 898/3 k.o zu 109 O. i to tužiteljica pod 1) za 6/12, tužitelj pod 2) za 4/12 dijela, tužiteljica pod 3) za 1/12 dijela i tužit... 2.11.2017
Kžm 15/2017-8Pobijanom presudom, temeljem čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), oslobođen je od optužbe opt. H. B. da bi počinio kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskori... 2.11.2017
Gž 948/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom kao osnovan prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tuženici naloženo da mu na ime regresa isplati iznos od 15.600,00 kn i naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 14.007,54 kn, sve sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kako je to pobliže određ... 30.10.2017
Gž 384/2016-3Pobijanom prvostupanjskom presudom presuđeno je: „ I. Prihvaća se primarno postavljeni tužbeni zahtjev tužitelja J. Ć. iz P., OIB: ... i N. Ć. iz P., OIB: ...,  prema tuženiku E. o.  d.d.  OIB: ..., u dijelu koji glasi: „Nalaže se  tuženiku da u roku od 15 dana tužiteljima solidarno na ime imovins... 30.10.2017
18.UsI-3464/16-15Osporenim rješenjem Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/15-01/171, urbroj: 376-05/MS-15-05 (IM) od 19. svibnja 2015. odbija se zahtjev tužitelja za rješavanje spora u vezi s prigovorom za naplatu opreme na računu za studeni 2014. za pretplatnički broj 01/339 5935 ... 30.10.2017
Gž 2506/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M.J. iz Zagreba, poslovni broj                  Ovrv-1734/2014 od 20. veljače 2014.g. Točkom II izreke naloženo je tuženiku u roku od osam dana isplatiti tužitelju iznos od ... 26.10.2017
Gž 1347/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužiteljica je odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je tražila da se utvrdi da je vlasnica čest. zemlj. 1154/3 ZU 697 k.o. M. za cijelo, te da je ovlaštena temeljem presude zatražiti i ishoditi uknjižbu prava vlasništva na naprijed navedenoj čest. zemlj. na svoje ime za ci... 26.10.2017
Jž 2363/2017-0Pobijanom presudom 1. okrivljeni D.K. i 2. okrivljena D.K., proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci presude, te je 1. okrivljeniku i 2. okrivljenici temeljem istog propisa, izrečena kazna zatvora u trajanju od ... 26.10.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3032 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(965) 2016(1852) 2015(2139) 2014(2747)
2013(2777) 2012(2971) 2011(3053) 2010(3310)
2009(3757) 2008(3949) 2007(4688) 2006(4549)
2005(3976) 2004(2203) 2003(2686) 2002(3007)
2001(2489) 2000(2789) 1999(2620) 1998(2193)
1997(1439) 1996(1782) 1995(1834) 1994(2189)
1993(2331) 1992(2875) 1991(2802) 1990(1802)
1989(3) 1988(1) 1987(1) 1986(1)
1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(366)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(453)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(326)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8392)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3122)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(59693)
Županijski sud(3432)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite