Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3500
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 87499)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 371/2017-6Županijski sud u Zagrebu presudom od 10. svibnja 2017. godine, br. K-78/15, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.) ... 20.11.2019
Gž 441/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužiteljice G. M. iz Z., ..., OIB: ... i J. B. iz Z., ..., OIB: ... vlasnice nekretnine oznake čest. ... k.o. B. u zemljišno knjižnom ulošku broj ... k.o. B., i to svaka u suvlasničkom udjelu od ½ dijela što su tuženici dužni priznati i t... 14.11.2019
I Kž 108/2017-10Pobijanom presudom opt. Z. M. i opt. B. M. proglašeni su krivima, i to opt. Z. M. zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11., a opt. B. M. zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 1. i 2., u vezi čl. 38. KZ/11. Na temelju citiranih zakonskih odredbi, opt. Z. M. je osuđen na kaznu zatvora u trajan... 14.11.2019
I Kž 521/2019-4Županijski sud u Dubrovniku, presudom od 12. srpnja 2019. godine br. K-8/2019 je na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/... 13.11.2019
Gž 1449/2017-3Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: I.              Djelomično se održava se na snazi platni nalog iz Rješenja o ovrsi Javnog bilježnika J. T. iz N. V. posl.br. Ovrv-381/14 od 16. lipnja 2014. g. kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju novčani iznos od 3.927,69 kn zajedno sa zak... 7.11.2019
Gž 1828/2017-2Prvostupanjskom presudom u točci I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. K. iz O., broj Ovrv-913/14 od 12.ožujka 2014. u cijelosti, te je naloženo tuženiku-protutužitelju (dalje: tuženik) da plati tužitelju-protutuženiku (dalje:tužitelj) parnični tro... 7.11.2019
Gž R 373/2019-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 19.850,40 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose po stopi i tijeku pobliže navedeno točkom I. izreke. Točkom II izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 17... 7.11.2019
I Kž 219/2018-4Pobijanom presudom opt. D. Ž. je proglašen krivim zbog više kaznenih djela. Proglašen je krivim zbog četiri kaznena djela iz čl. 153. st. 1. u vezi s čl. 152. st. 1. KZ/11., opisana u toč. 1), 4), 5) i 6) izreke pobijane presude te mu je na temelju citirane zakonske odredbe, uz primjenu odredbi o ub... 7.11.2019
Gž 1154/2019-3Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke naloženo je tuženici iseliti iz nekretnine upisane u zk.ul.br. 203 k.o. B. P. i označene kao k.č.br. 297/2 pašnjak P. u P. površine 833905 m2 koja se nalazi na adresi P., M. G., te ju slobodnu od osoba i stvari predati tužiteljici u roku od 15 dana. U t... 6.11.2019
I Kž 11/2018-4Pobijanom presudom Županijskog suda u Varaždinu optužena R. Đ. proglašena je krivom zbog pokušaja počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva, u prekoračenju nužne obrane s dobrovoljnim odustankom iz članka 110. u vezi s člankom 34. stavkom 1., člankom 21. stavkom 3. i člankom 35. sta... 5.11.2019
I Kž 434/2019-8Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Karlovcu od 22. svibnja 2019. broj K-3/2019-54 optuženik N. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prisile prema službenoj osobi iz članka 314. stavka 2. KZ/11, činjenično opisanog u točki 1. izreke pobijane presude te zbog kaznenog djela protuzakonito... 5.11.2019
Gž 726/2017-2Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: "1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: 'I. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnik nekretnine označene kao k.č.br…. u naravi gospodarski objekt, dvorište i oranica, ukupne površine 976 m2, upisane u z.k.ul. … k.o. P., a št ... 30.10.2019
III Kr 68/2019-5Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Šibeniku od 23. listopada 2017. broj K-60/12 i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 11. travnja 2019. broj Kž-70/2018-4 os. Z. M. proglašen je krivim zbog kaznenih djela iz čl. 293. st. 2. u svezi st. 1. KZ/97. i čl. 311. st. 2. u svezi st. 1... 30.10.2019
III Kr 76/2019-5Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 16. siječnja 2019. broj K-687/2018 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 6. lipnja 2019. broj Kž-119/2019, osuđen je B. P. zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. KZ/11 na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci. P... 24.10.2019
Gž R 298/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio da ga tuženik vrati na poslove radnog mjesta regionalni voditelj prodaje, odnosno druge odgovarajuće poslove, sukladno važećem ugovoru o radu od 1. rujna 2011., kao i da se tuženika obveže nadoknaditi tužitelju parnič... 23.10.2019
Gž 2145/2018-0Pobijanom presudom okrivljenik P. M. proglašen je krivim i uz primjenu članka 38. stavka 2. točke 2. Prekršajnog zakona oslobođen od kazne, zbog prekršaja iz članka 43. stavka 3., u svezi s člankom 43. stavkom 1. podstavcima 6. i 17. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, č... 23.10.2019
Kzz 36/2019-3Presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 3 lipnja 2016. broj Pž-8577/13 preinačena je presuda Prekršajnog suda u Zagrebu od 18. travnja 2013. broj PpP-D-997/12 na način da je, zbog nastupa zastare prekršajnog progona, na temelju članka 181. točke 5. PZ-a, odbijena optužba protiv okriv... 23.10.2019
Gž 1454/2017-2Presudom suda prvog stupnja u toč. I.-III. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev sadržaja pobliže opisanog u točki 2. izreke ove presude te je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje prava vlasništva tužitelja na jednosobnom stanu  br. 18 od 52,95 m2, na šestom katu zgrade u R., sagrađenoj na k.č.br. 799... 23.10.2019
I Kž 517/2019-5Pobijanom presudom Županijski sud u Varaždinu proglasio je krivim optuženog D. V. zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te ga je, na temelju članka 227. stavka 4. KZ/11., osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) ... 23.10.2019
Gž 1535/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženicima T. P. iz Z., ..., OIB: ... i A. P. iz Z., ..., OIB: ..., da solidarno plate tužitelju T. d.o.o. Z., ..., OIB: ... iznos od 15.444,31 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koj... 22.10.2019
Gž 2098/2019-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I               Nalaže se tuženiku s naslova naknade štete isplatiti tužiteljici iznos od 9.445,00 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 28. veljače 2014. godine do isplate, u visini koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrv... 22.10.2019
Gž 1271/2019-2Pobijanom presudom dužni su tuženici solidarno isplatiti tužiteljima iznos od 4.599,57 € sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. listopada 2015. do isplate kao i nadoknaditi im parnične troškove u iznosu od 9.313,00 kn, u roku od 15 dana. Navedenu presudu, pravovremeno podnijetom žalbom pobi ... 22.10.2019
I Kž 327/2019-6Pobijanom presudom Županijskog suda u Zadru optuženi V. D. proglašen je krivim da bi na način i pod uvjetima opisanima u izreci presude počinio kazneno djelo protiv spolne slobode - teško djelo protiv spolne slobode iz članka 154. stavak 2. u svezi stavka 1. točka 1. i u vezi sa člankom 153. stavak ... 22.10.2019
Kž 284/2019-8Presudom Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj 29 K-129/19-12 od 16. srpnja 2019 je temeljem odredbe čl. 453. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) okrivljeni B. P. oslobođen optužbe da bi po... 21.10.2019
Gž 2139/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1.Održava se na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi koje je javni bilježnik V. P. iz R. donio dana 13.06.2017. pod brojem Ovrv-5850/2017 u dijelu u kojem se  nalaže tuženici L. J. P. iz R., OIB: …da tužitelju i to H. l. k., Z., OIB: …, namiri tražbinu u iz... 21.10.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3500 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(2194) 2018(3564) 2017(3849) 2016(3396)
2015(2757) 2014(3166) 2013(2987) 2012(3112)
2011(3188) 2010(3338) 2009(3766) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4553) 2005(3977) 2004(2201)
2003(2676) 2002(2999) 2001(2485) 2000(2783)
1999(2615) 1998(2193) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1833) 1994(2188) 1993(2332) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(423)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(753)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(628)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8842)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(4158)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(64156)
Županijski sud(8539)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite